Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Acupunctuur

acupunctuur is geheel vernieuwd, DJKAcupunctuur is letterlijk het doorboren van de huid met een naald (acu = naald, en puncture= doorboren). Deze techniek bestaat al duizenden jaren en is hoofdzakelijk ontwikkeld in China. In de tweede eeuw voor Christus wordt in het oude geschrift ”Notities der historici” de eerste vermelding gevonden van acupunctuur door middel van stenen naalden, bamboe- en botsplinters. Voor die tijd zijn echter al beeldjes gevonden waarbij er lijnen op het lichaam aangebracht zijn die wij nu herkennen als acupunctuur meridianen. Archeologen hebben in Chinese graftombes stenen naalden aangetroffen die al 4000 tot 6000 jaar oud waren. Een van de oudste werken over acupunctuur is het boek van de gele keizer, de basis van de traditionele Chinese geneeskunde.

Acupunctuur zinvol voor pijn bij chronische prostatitis

Acupunctuur is zinvol bij pijnklachten. In Januari 2008 verscheen een artikel in het American Journal of Medicine waar dubbelblind ruim 80 patienten onderzocht werden. De ene helft kreeg placebo acupunctuur en de andere helft echte acupunctuur. De effecten waren significant en zinvol, en hielden ook nog een lange tijd na de acupunctuur aan!

Lees meer...

Oblique acupunctuur: een speciale vorm van triggerpunt acupunctuur

Chronische pijnklachten zijn soms te herleiden tot chronische verkortingen in bepaalde spieren. Die zijn dan bij onderzoek drukpijnlijk. Een Chinese arts ontwikkelde enkele decennia geleden de zogenaamde oblique acupunctuur, of schuine acupunctuur. Hierbij worden de gespannen spieren gevoeld met de ene hand, terwijl de acupuncturist met de andere hand er schuin naalden insteekt. Deze methode geeft soms snel ontspanning van de spieren. Daardoor reageren de pijnklachten soms snel.

Lees meer...

Ijzersterk bewijs specificiteit acupunctuur bij postoperatieve misselijkheid en braken

anesthesiology.jpgIOCOB meldt een primeur! Een unieke studie bewijst nu eindelijk ook klinisch zonder twijfel dat acupunctuurpunten specifiek zijn. En dat bij een klinisch belangrijke indicatie als postoperatieve misselijkheid en braken! Het maakt dus veel uit waar de naaldjes gezet worden. Deze studie is een doorbraak voor de acupunctuur binnen de anesthesiologie!

 

Lees meer...

Lage rugpijn? Acupunctuur werkt beter dan reguliere therapie

dikke_darm_4.jpgAcupunctuur is bijna twee maal beter dan reguliere therapie bij rugpijn. Zo bleek uit de grootste studie die ooit is gedaan naar chronische rugpijn en acupunctuur. 1162 patiënten werden verdeeld over 3 groepen: echte acupunctuur, oppervlakkige acupunctuur op niet-acupunctuurpunten en reguliere therapie. Na 6 maanden bleken de acupunctuurgroepen duidelijk beter te scoren op pijn en functie. Deze studie heeft er toe geleid dat de Duitse ziektekostenverzekeraars nu acupunctuur vanuit het basispakket vergoeden.

Lees meer...

Britse dokters voor acupunctuur

Terwijl in Nederland er nog steeds artsen zijn die menen dat acupunctuur en andere complementaire behandelvormen luchtfietserij is, ruimen Amerikaanse en Britse medische verenigingen steeds meer plaats in voor altertnatieve behandelvormen. Al in 2000 concludeerde de Britse medische vereniging, de ‘British Medical Association’, en Engelse variant van onze eigen KNMG dat acupunctuur trainingen opgenomen zouden moeten worden in het onderwijs aan huisartsen.

Lees meer...

Britse dokters voor acupunctuur

Terwijl in Nederland er nog steeds artsen zijn die menen dat acupunctuur en andere complementaire behandelvormen luchtfietserij is, ruimen Amerikaanse en Britse medische verenigingen steeds meer plaats in voor altertnatieve behandelvormen. Al in 2000 concludeerde de Britse medische vereniging, de ‘British Medical Association’, en Engelse variant van onze eigen KNMG dat acupunctuur trainingen opgenomen zouden moeten worden in het onderwijs aan huisartsen.

Lees meer...

Dry-needling: gewoon acupunctuur zonder Qi…

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft onlangs besloten om een aantal "dry-needle-cursussen" te accrediteren voor fysiotherapeuten en manueeltherapeuten. Kennelijk groeit het bewustzijn dat er onder de "complementaire methoden" een aantal systemen zijn die wel degelijk "evidence based" zijn.

Lees meer...

Electroakupunctuur helpt bij postoperatieve lage bloeddruk

Tijdens en na operaties zijn sterke bloeddrukverlagingen erg problematisch. Een team van anesthesisten onderzochten hoe effectief het stimuleren van 2 acupunctuurpunten op de pols was, P5 en P6, bij het voorkomen daarvan. In een gecontroleerde studie testen ze de anti-lage bloeddrukwerking van deze punten tenopzichte van andere, niet relevante punten en placebo. De acupunctuurpunten hielpen significant met het op niveau houden van de bloeddruk. [1]

Lees meer...

Acupunctuur, neuropathie en serotonine

Met naalden de huid doorboren bij neuropathie wordt steeds meer ‘mainstream’.  Alleen het heet niet altijd acupunctuur… Waarom? Omdat artikelen met acupunctuur in de titel moeilijker gepubliceerd worden. Er zijn andere termen die ingezet worden, zoals percutanious nerve stimulation…high frequency muscle stimulation…grappig he? En er ontstaat ook steeds meer inzicht in het mechanisme van acupunctuur bij neuropathie. Een voorbeeld. In het American Journal of Psychiatry een regulier tijdschrift, een boeiend artikel over acupunctuur en neuropathie. De auteurs wijzen op het feit dat een deel van de werking van acupunctuur bij pijn berust op het activeren van serotonerge zenuwen. Zij postuleren daarom dat acupunctuur samen met een serotonerg middel, zoals nefazodone, goede effecten zouden kunnen hebben. Uit de gevallen die ze beschrijven lijkt dat inderdaad waarschijnlijk. We geven het artikel in zijn geheel weer (Am J Psychiatry 157:1342-1343, August 2000):

Lees meer...

Muizenmodel ondersteunt electro-acupunctuur bij reuma

In een modern reuma-model bij muizen worden de muizen geimmuniseerd met collageen II, een soort bindweefsel, dat bij reuma patienten aangedaan is. Daardoor  onstaat een experimentele vorm van reuma. In een mooi gecontroleerd experiment, werden aan 5 groepen muizen of niets, of alleen naalden, of electroacupunctuur met twee herz frequentie gegeven gedurende enkele weken (5 en 9 weken). Het bleek dat de electroacupunctuur een duidelijke anti-reuma werking had, zowel op de zogenaamde reumafactoren in het bloed, als op de aangedane gewrichten.

Lees meer...