Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Homeopathie

graftombe van Hahnemann, de grondlegger van de homeopathieHoe homeopathie werkt is moeilijk navolgbaar voor ons westers wetenschappelijke denken. Wel staat homeopathie staat op nummer twee van de complementaire behandelvormen, achter acupunctuur, wat betreft de hoeveelheid gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Er zijn vehemente tegenstanders van de homeopathie en eveneens sterke pleitbezorgers. In ieder geval is homeopathie veilig.

Homeopathie heeft haar wortels in het oude Griekenland. De Griekse arts Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 voor Christus, beschreef het zogenaamde Similia-principe dat de basis vormt van de homeopathie. Dit principe van de Similia similibus curentur geeft aan dat: “het gelijke door het gelijkende genezen kan worden”. De zieke kan genezen worden door een middel dat dezelfde kenmerken heeft als het ziektebeeld dat de patiënt toont.

In de achttiende eeuw is door de Duitse arts Samuel Hahnemann dit principe opnieuw in de belangstelling gebracht. Hij introduceerde de term “homeopathie”, afgeleid van de Griekse woorden homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden). Veel uiteenlopende middelen werden door Hahnemann aan gezonde mensen gegeven. Hij bestudeerde en beschreef vervolgens de uitwerkingen systematisch en zo ontstonden de zogenaamde geneesmiddelbeelden. Deze geneesmiddelbeelden vormen de basis van de homeopathie. 

Zwitserse overheid erkent homeopathie

De Zwitserse regering heeft in een recent rapport homeopathie onder de loep genomen. De conclusie was opzienbarend: er is vooral sterk bewijs dat homeopathie werkt voor bovenste luchtweginfecties en allergieen die effect hebben op de longen. 

Lees meer...

Cochrane positief voor homeopathica bij kanker

Een recente Cochrane analyse is positief voor twee aan de homeopathie en kruidengeneeskunde verwante preparaten, die ingezet kunnen worden bij de behandeling van bijwerkingen van kankermiddelen, chemokuren dus. Het gaat om de preparaten Traumeel S en Calendula. Er werden in totaal 8n studies gevonden met in het totaal bijna 700 patienten. De conclusie was:

Lees meer...

Dr Norman Allan: Voorbij materie..

Dr. Norman Bethune Allan is een "doctor of chiropractic" en werkt op het gebied van allerlei vormen van alternatieve geneeskunde. Boeiend is dat hij ook gepromoveerd is binnen de neurowetenschappen, in Sussex, 1970. Hier deelt hij met ons zijn visie op homeopathie.

Lees meer...

Aspirine in de homeopathie

Naast het pijnstillend effect van aspirine (acetylsalicylzuur), wordt dit middel gebruikt om het bloed minder snel te laten stollen. Een van de mechanismes is dat acetylsalicylzuur klontering van bloedplaatjes (thrombocyten) remt. Dit komt doordat in de rode bloedcel het enzym met de naam ‘COX’ wordt geremd en de aanmaak van bepaalde stoffen, de prostaglandines, wordt daardoor eveneens geremd.
De onderzoeksgroep van Doutrempouich heeft in een aantal experimenten bij mensen en dieren ontdekt dat ultra lage doseringen van acetylsalicylzuur het effect van aspirine te niet doen en zelfs een stollende eigenschap hebben. Dat zou opgevat kunnen worden als een bewijs voor de werking van homeopathie, maar natuurlijk zou dat soort experimenten dan in verschillende laboratoria onafhankelijk van elkaar nogmaals uitgevoerd moeten worden.

Lees meer...

ultra lage dosering Aspirine

Naast het pijnstillend effect van Aspirine (acetylsalicylzuur), wordt deze stof gebruikt om het bloed minder snel te laten stollen. Een van de mechanismes is dat acetylsalicylzuur klontering van bloedplaatjes (thrombocyten) remt. Dit komt doordat in de thrombocyt het enzym COX wordt geremd en de aanmaak van prostaglandine wordt geremd.
De onderzoeksgroep van Doutrempouich heeft in een aantal experimenten bij mensen en dieren ontdekt dat ultra lage doseringen van acetylsalicylzuur het effect van aspirine te niet doen en zelfs een stollende eigenschap hebben.

Lees meer...

ADHD en homeopathie?

ADHD behandelen met Ritaline, kennen we allemaal. Maar daar is wel veel weerstand tegen. Nu is een homeopatische arts naar Nederland gekomen met een nieuw behandelprotocol, en op basis van onderzoek zou gebleken zijn dat die behandeling zinvol is. We geven het persbericht hier weer:

Lees meer...

Homeopaten tegen fundamentalisme

De homeopaten hebben het de laatste jaren moeilijk. Veel agressieve artikelen worden geschreven dat homeopathie niet kan werken, en dat alleen de dubbelblinde gerandomiseerde etc studie een definitief antwoord kan geven. Dat homeopathie niet plausibel is en daarom verder ook niet meer onderzocht hoeft te worden, dat water niet kan werken, behalve als placebo, dat het oplichterij is etc. Vanwaar al die agressie ineens? Als iets veilig is, dan is het wel de homepathie, zeker als het in de handen van een arts ligt. In een artikel uit Juni 2008 analyseert een homeopaat het fundamentalisme rond de beoordeling van de werkzaamheid van de homeopatie. Zijn conclusie:

Lees meer...

Homeopathie en reviews

Reviews en meta-analyses zijn grote literatuurstudies waarbij onderzoeken bij elkaar worden genomen om uiteindelijk tot een duidelijke conclusie te kunnen komen. Het eerste systematische overzicht van homeopathisch onderzoek werd gepubliceerd in de British Medical Journal in 1991. Van de 105 onderzoeken met interpreteerbare uitkomsten, waren er 81 studies die positieve resultaten hadden, waaronder gerandomiseerde, gecontroleerde studies met hoge kwaliteit.

Lees meer...

Homeopathie tijdschrift in pubmed

Het homeopatische tijdschrift "Homeopathy" is opgenomen in pubmed. Diverse artikelen zijn nu makkelijker zoekbaar voor het grote publiek. Een voorbeeld. In 2008 publiceerden Braziliaanse onderzoekers hoe de opvattingen van patienten die bij de homeopaat kwamen waren. Ze vonden daarbij dat de band tussen de homeopaat en de patient erg belangrijk was.

Lees meer...

Cochrane analyse homeopathie bij griep

De Cochrane analyses worden opgevat als de meest toonaangevende bronnen van medische kennis. In de Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 staat een samenvatting van alle studies die gedaan zijn met een homeopatisch middel om griep te behandelen, Oscillococcinum of vergelijkbare middelen. De auteurs verzamelden zeven studies, drie daarvan om griep te voorkomen, met in totaal 2265 patienten en vier studies onderzochten de waarde van de homeopatische behandeling bij in 1194 patienten. Op basis van de resultaten kon niet gesteld worden dat de behandeling griep kan voorkomen (relative risico (RR) 0.64, 95% confidence interval (CI) 0.28 to 1.43). Oscillococcinum behandeling verkortte wel de totale duur van de griepsymptomen met 0.28 dagen (95% CI 0.50 to 0.06). Oscillococcinum bleek ook de kans te verhogen dat de patient zelf meende dat de behandeling effectief was. (RR 1.08; 95% CI 1.17 to 1.00).

Lees meer...