Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Antroposofie

Antroposofische geneeskunde ontstond in het begin van de twintigste eeuw. Artsen vroegen toen aan Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie, om hen te leren hoe zij vanuit geesteswetenschappelijk perspectief een nieuwe, aanvullende geneeskunde konden ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochrane (2008) en mistletoe bij kanker

Er zijn enorm veel studies gedaan naar de effectiviteit en de werkzaamheid van mistletoe preparaten bij kanker. Iscador is een van de bekendste preparaten. Een en ander was weer aanleiding voor de Cochrane groep om een grote meta-analyse te doen. Deze meta-analyse is vrij mild, en laat ruimte voor de individuele ervaring van de artsen die mistletoe preparaten inzetten bij de behandeling van kanker. Natuurlijk wel weer de bekende Cochrane toverspreuk dat meer en objectieve studies nodig zijn. Dat lezen we vaker. Maar belangrijk is de laatste zin van de samenvatting In die samenvatting stelt de Cochrane groep namelijk: In the absence of good quality, independent trials, decisions about whether mistletoe extracts are likely to be beneficial for a particular problem should rely on expert judgement and practical considerations.

Lees meer...

Neppers tegen kanker

Neppers tegen kanker, stond er op 29 juli 2008 in de Telegraaf. Een groot artikel van de hand van….de secretaris ven de vereniging tegen de kwakzalverij…jawel, ze zijn er weer. Nu maakt van Dam zich terecht kwaad over veel nep behandelingen die op het net aangeboden worden als anti-kanker therapie. Inderdaad, bicarbonaat is onzinnig, maar in een adem noemt van Dam ook daarbij de Iscador injecties. Ook nep dus. Dat is nu weer dom van hem, maar ja, hij is ook geen medicus maar een gepensioneerd psycholoog en die lezen of begrijpen de medische literatuur vermoedelijk niet. Want er zijn een groot aantal artikelen die de aanvullende waarde van maretak injecties bij de behandeling van kanker ondersteunen. In Nederland is er zelfs een internist van naam, KarelJan Tusenius, die op dit gebied expert is, en ook patienten behandeld met de maretak injecties. 

Lees meer...

Iscador: nepper tegen kanker?

Neppers tegen kanker, stond er op 29 juli 2008 in de Telegraaf. Een groot artikel van de hand van….de secretaris ven de vereniging tegen de kwakzalverij…jawel, ze zijn er weer. Nu maakt van Dam zich terecht kwaad over veel nep behandelingen die op het net aangeboden worden als anti-kanker therapie. Inderdaad, chloorazijn en bicarbonaat zijn onzinnig, maar in een adem noemt van Dam ook daarbij de Iscador injecties. Dat is nu weer dom van hem, maar ja, hij is ook geen medicus maar een gepensioneerd psycholoog en die lezen of begrijpen de medische literatuur niet. Want er zijn een groot aantal artikelen die de ondersteunende waarde van maretak injecties bij de behandeling van kanker ondersteunen. In Nederland is er zelfs een internist van naam, KarelJan Tusenius, die op dit gebied expert is, en ook patienten behandeld met de maretak injecties. 

Lees meer...

Nieuwe antroposofische lector aan hogeschool

Er is een lector benoemd in de Antroposofische Gezondheidszorg, de eerste in Nederland. Een bemoedigend teken. We geven het persbericht van de hogeschool weer:

Lees meer...

Bloedkristallisatie methode

De bloedkristallisatie methode van de antroposofie is een kwalitatief diagnostisch systeem, en de antroposofen ontwikkelen deze methode nog steeds. Het onderzoek erna wordt gecoordineerd via het Louis Bolk instituut in Driebergen. Het berust op de uitkristallisatie van een koperzout in de aanwezigheid van bloed. De beelden die dan ontstaan zeggen, volgens de antoposofische leer, iets over de aanwezigheid van balansverstoringen en ziekten.

Lees meer...

Mistletoe effect bij kanker blijft onzeker

Mistletoe effect bij kanker blijft onzeker, volgens de Cochrane analyse van 2008. Bij het onderzoek werden alle studies bekeken die in het verleden gedaan zijn. Ondanks dat er wel wat positieve geluiden zijn in de Cochrane analyse, is er nog steeds niet voldoende bewijs voor de werkzaamheid en de veiligheid van Iscador en vergelijkbare mistletoe preparaten, aldus deze Cochrane analyse.

Lees meer...

Antroposofische behandeling lage rugpijn

Een recente studie bij meer dan 60 patienten liet zien dat antroposofische therapie zinvol is en net zo effectief als reguliere therapie bij chronische lage rugpijn. De met antroposofisch behandelde patienten scoorden verder hoger op enkele items van de kwaliteit van leven vragenlijst.

Lees meer...

Geintegreerde kindergeneeskunde

Edmond Schoorel is kinderarts en werkt vanuit antroposofisch perspectief. Hij deelde met ons zijn ervaring bij het opzetten en uitvoeren van een kinder therapeuticum waarbinnen regulier en complementair samenwerken.

Lees meer...

Antroposofische gezondheidszorg

In Nederland werken 158 antroposofische (huis)artsen en specialisten. Velen van hen zijn verbonden aan een antroposofisch gezondheidscentrum (vaak therapeuticum geheten); anderen hebben een eigen zelfstandige praktijk. Hun individuele en ondersteunende benadering van ieder mens komen voort uit de ideeën van Dr. Rudolf Steiner en de Nederlandse arts Dr. Ita Wegman.

Lees meer...

Iscador, een maretakpreparaat uit de antroposofie bij kanker

maretak in detailOndersteunende behandelingsvormen bij kanker krijgen de laatste jaren meer aandacht dan voorheen, omdat met de reguliere oncologische interventies helaas nog steeds zelden volledige genezing kan worden bereikt. Naast de “cure” wordt dan ook naar “care” gekeken, omdat steeds meer kankerpatiënten realistisch voor kwaliteit van hun resterende leven kiezen. In het Medisch centrum Berg en Bosch te Bilthoven bestaat al langere tijd ruime ervaring in het behandelen van patiënten met kanker met maretakpreparaten (Latijn: Viscum Album, of Mistletoe in het Engels). Deze behandeling wordt gegeven door een internist die ruime ervaring met behandeling van kanker met maretakpreparaten.

Lees meer...