Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > IOCOB

IOCOB

Complementaire behandelwijzen staan momenteel hevig in de belangstelling. Langzaam ontwaakt binnen de geneeskunde het besef dat binnen deze stromingen nieuwe inspiratiebronnen te vinden zijn.

IOCOB wil:

  • deze bronnen voor de gehele geneeskunde en de individuele patiënt ontsluiten,
  • een objectief portaal zijn van alle informatie op het gebied van complementaire behandelvormen; voor consument, gezondheidswerkers en beleidmakers,
  • nieuw innovatief onderzoek stimuleren en uitvoeren.

Voor dit alles zijn we afhankelijk van uw steun!

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Alle informatie op deze website wordt door artsen geselecteerd en geschreven. IOCOB is een 100% goede doelen stichting en is geheel afhankelijk van donaties van particulieren om onderzoek in Nederland mogelijk te maken. Meer informatie over stichting IOCOB is te vinden onder Nieuws IOCOB.

Reden van de oprichting van Stichting IOCOB

IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire Behandelvormen

Steeds meer mensen maken gebruik van de complementaire gezondheidszorg. Het wordt daarom steeds belangrijker, om waarde van de complementaire behandelingen wetenschappelijk te onderzoeken.

Helaas zijn er in Nederland geen overheidsgelden beschikbaar voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek op dit gebied. De komende jaren is dat ook niet te verwachten. Ook andere bronnen van financiering zijn nagenoeg niet aanwezig. En er is binnen de academische opleidingen vrijwel geen aandacht voor onderwijs op het gebied van complementaire behandelwijzen.

Lees meer...

Innovatie en Onderzoek

IOCOB: onderzoek en innovatie, JMKH & DJKIOCOB zet zich in voor innovatie binnen de reguliere geneeskunde vanuit de inspiratiebronnen van de complementaire vormen. IOCOB behoort tot het LSA netwerk (Light Scape Architects), een groep mensen die zoeken naar vernieuwende impulsen voor de geneeskunde van de 21ste eeuw.

Op het gebied van onderzoek definieert IOCOB een aantal projecten waarmee therapieën uit de complementaire en experimentele hoek die veelbelovend kunnen zijn worden onderzocht. 

Verder ontwikkelde IOCOB  een instrument waarmee de kwaliteit van de stromingen binnen de complementaire behandelwijzen beschreven kan worden.

Lees meer...

Kerninformatie van IOCOB aan de consument

IOCOB: Stichting voor Innovatief Onderwijs en onderzoek van Complementaire Behandelwijzen: door de bomen het bos zien is voor een consument moeilijk. Daarom is Stichting IOCOB opgericht, om de autonomie (zelfstandigheid) van patiënten te versterken. Met onze informatie kan de individuele patiënt een goed gefundeerde keuze maken voor de therapie die het meest betrouwbaar is en het meest aanspreekt.

Lees meer...