Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif

Tegengif

Tegengif is een nieuwe rubriek. Tegengif keert zich tegen alle ontwikkelingen in de samenleving die de noodzakelijke innovatie in de geneeskunde afremmen of verhinderen. Tegengif geeft tegengas tegen onjuistheden in de media omtrent complementaire geneeskunde. Tegengif wordt in het bijzonder ingezet om schade aan de betekenis van de complementaire geneeskunde te voorkomen.

Catherine de Jong zaait haat, voorzitter VtdK

Inleiding

Wie kennis wil nemen van een proeve van collegiaal haat zaaien, moet snel te rade gaan bij Catherine de Jong, in haar recente artikel, Integrale geneeskunde : goed idee of doodlopende weg ?, gepubliceerd op Artsennet dd 12 juni 2013. Daarin komt niet alleen haar ongegeneerd sektarische instelling tot uiting in haar typering van een debat over dat onderwerp in het KNMG-district Amsterdam tussen de voorstanders en tegenstanders van die tak van geneeskunde. In het begin van haar verslag beperkt De Jong zich namelijk nog maar tot het uiten van uitsluitend incontinente afschuw over het optreden van de voorstanders van integrale geneeskunde tijdens dit debat. Anderzijds hemelt De Jong het optreden van de daar aanwezige reguliere artsen zo sterk op  – ‘ zij houden zich aan de regels van een beschaafd debat ‘ – dat haar van elke objectiviteit gespeende waarnemingen tijdens dit debat iedere kritische geest werkelijk met stomheid slaan. Het wordt dan ook hoog tijd dat aan De Jong de -ook historische -spiegel eens goed wordt voorgehouden. Haar ronduit walgelijke uitsmijter over CAM-artsen -‘parasieten die zich in de ingewanden van de KNMG hebben genesteld ‘  brengt De Jong in haar overmoed tenslotte binnen de draaicirkel van het strafrecht omdat zij daarin het misdrijf haat zaaien pleegt.

Lees meer...

VtdK in Volkskrant op de korrel

De psychiater Dr Bram Bakker neemt in de Volkskrant van 24 juni 2013 de anti-kwakkers op de korrel. In een genuanceerd stuk laat hij zien hoe de oogkleppen en de blinde vlekken van de anti-kwakkers de geneeskunde op een fout spoor zetten. Hij wijst op de ongenuanceerde plamakerij van de VtdK en zegt:

Het najagen van iedere professional die zich uitspreekt  (voor meer aandacht voor complemenaire behandelvormen) heeft er toe geleid dat veel artsen dit soort brieven niet durven te ondertekenen, bang als ze zijn voor represailles vanuit de gevestigde orde. Jarenlang mogen artsen mensen volpompen met bètablokkers, antidepressiva en slaappillen, zonder dat daar goede indicaties voor zijn, maar aandacht vragen voor minder ingrijpende interventies dan medicijnen mag niet van de VtdK… 

Goed om niet te verder te citeren, maar om geheel te lezen: Bram Bakker over de VtdK.

Lees meer...

Druk bij de escorts op de wallen

Het moet toch op 12 oktober 2004 behoorlijk druk geweest zijn bij de escortservices op de wallen van Amsterdam. Want een gynaecoloog zal er wel een aantal escorts achter elkaar bezoeken zou je denken. 

Op die dag promoveerde namelijk de gynaecoloog Cees Renckens aan de Universiteit van Amsterdam op een dik (en inhoudelijk flinterdun) proefschrift, zonder wetenschappelijke innovaties. En we vernamen vandaag uit een epistel dat Renckens zelf schreef, dat als artsen een wetenschappelijke publicatie het licht doen zien, ze zich richten tot vrouwelijke begeleiding van de escort service. Renckens trok namelijk in een rubriek van leer tegen een studie naar de effecten van acupunctuur bij astma. En in de inleiding liet hij zich verleiden op te schrijven:

Wij schatten dat het in de plaatselijke uitgaansgelegenheden en mogelijk zelfs bij menige geisha erg druk geweest zal zijn toen 19 Japanners, auteurs van een onderzoek naar de werking van acupunctuur bij COPD (chronisch obstructief longlijden, beter bekend als astma, bronchitis en emfyseem) vernamen dat hun artikel daarover was geaccepteerd in de Archives of Internal Medicine, een van de top vier algemene medische tijdschriften van de VS….

In een vergelijkbare column, Renckens schrijft namelijk behoorlijk wat af, erkende Renckens zijn sympathie voor de inquisitie:

De aftredende paus Josef Ratzinger was in een eerdere fase van zijn carrière prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die de hedendaagse voortzetting vormt van de pauselijke Inquisitie. Na een korte schets van deze effectieve manier om met dissidenten in eigen kring om te gaan, trekt Renckens de parallel met de opkomst van de alternatieve geneeskunde in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Meer dan duizend artsen gingen rare dingen doen en de beroepsgroep had geen middelen om tegen hen op te treden. Een Inquisitie, die afvallige c.q. ketterse artsen kan royeren zou zeer nuttig zijn geweest. 

Tja… 

Lees meer...

Anti-kwakkers geven prijs aan verzekeraars

De antikwakkers maken het steeds bonter. Wie weet krijgtĀ onze koning ook nog eens de prijs. Nu in ieder geval NIET enkele gerenommeerde hoogleraren, zoals de hoogleraar huisartsengeneeskunde van de VU omdat enkele huisarts-opleiders zich mede laten inspireren door de antroposofie. Ook niet de hoogleraar Muskiet uit Groningen omdat hij met natuurlijke middelen ziekten probeert te […]

Lees meer...

Anti-kwakzalverij wordt misselijk

Ze worden bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij steeds sneller misselijk. Misselijk en onpasselijk. En dan gaan ze stenigen. Ze gebruiken een archaische methode van het behandelen van voor hen uit de toon vallende behandelvormen. Ze braken erover op hun website en ze schrijven misselijke stukken over therapeuten en artsen om zo via Google de stenigingsprocedure over die therapeuten en artsen af te roepen.

Nu is de Leidse universiteit weer aan de beurt. De Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt nu weer misselijk van het feit dat er een congres over traditionele Chinese geneeskunde binnen de muren van de Leidse universiteit georganiseerd is begin 2012. Dat is te bizar vinden ze en dra verslavingskunde De Jong schrijft meteen op hoge poten een brief naar de rector magnificus. Dat dat niet kan, want Chinese geneeskunde is onzin en archaisch, dat weet iedereen volgens De Jong. Daarom moet het allemaal meteen gestenigd en verbrijzeld worden. Bovendien zijn het vooral biologen en chemici die daar spreken, en die weten er sowieso niets ervan, orakelt De Jong verder, want alleen artsen en farmaceuten mogen over zo een onderwerp praten.

Aldus de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Het is maar dat je er even van af weet, van hedendaagse stenigingen en van misselijkheid. Gemberthee misschien? Of zijn ze daar byond repair? Beyond repair! 

Lees meer...

Huid op huid contact pijnstillend!

Het is uiteraard aan de aandacht van Catharine Duck, de na-kwakende nieuwe voorzitster van de VtdK, ontsnapt – toen ze riep dat softe aspecten de geneeskunde uit moeten worden geschopt -, dat al in meer dan 10 jaar geleden in een gerandomiseerde studie aangetoond is dat huid op huid contact pijnverminderend is. Ze leest immers de literatuur niet, maar rebbelt wel met graagte over dingen waar ze geen verstand van heeft. Aanraken, hands-on, massage, allemaal weg ermee, soft en niet EBM. Ja, dat kan je natuurlijk alleen maar rondbazuinen als je de literatuur niet bijhoudt. Skin-to-Skin Contact Is Analgesic in Healthy Newborns, dat artikel kent ze natuurlijk ook niet. We zullen haar op weg helpen door het citeren van belangrijke passages uit deze gerandomiseerde prospectieve studie.

Lees meer...

Anti-kwakzalvers hebben lak aan patienten

De nieuwbakken voorzitster van de Vereniging tegen de Kwakzalverij vindt dat ze moet laten zien dat ze tanden heeft. Dus bijt ze in alles wat beweegt. Nu heeft ze het weer op de acupunctuur gemunt. Dat is allemaal nonsens en hoort niet bij de anesthesiologie, aldus de niet gepromoveerde dokter in de anti-verslavingskunsten Catherine de Jong. Deze boodschap wilde zij ook bij haar eigen beroepsvereniging ingang doen vinden maar daar haalde Catherine een zeperd. Haar collega’s bleken totaal niet geinteresseerd te zijn in haar anti-kwakzalvers-propaganda. Enkele tientallen collega-anesthesisten passen acupunctuur dan ook zonder bezwaar en zinvol toe. Dat Catherine ook geen literatuur leest, dat wisten we al. Maar dat ze over de ruggen van patienten destructief aan het werk is, dat is pas echt stuitend.

Vooral omdat enkele maanden geleden een van onze meest vooraanstaande wetenschappelijke instituten de resultaten van onderzoek liet zien dat de meest problematisch behandelbare pijnen bij patienten die verlamd zijn, juist het best met acupunctuur en massage behandeld kunnen worden.  Maar ja, dat past niet in Christine’s kraam en denkraam. Beseft ze niet dat door totaal ongenuanceerd te roepen ze haar strijd uitvecht over de ruggen van de patienten heen? Patienten die juist met acupunctuur gebaat zijn? Nee, helaas beseft ze dat niet. Zoals zoveel dat ze niet beseft. Deze vrouw heeft een enorm hoog roepgehalte, echter, in tegenstelling tot haar voorganger, zonder enige inhoud. Die was ten minste nog gepromoveerd…  En het wordt voor Catherine ook hoog tijd dat zij nu eens een andere beeldspraak verzint voor het cliche van de tandenstoker bij acupunctuur, waarvan het auteursrecht al sinds mensenheugenis berust bij Renckens, wiens echo zij ten onrechte voor haar eigen originaliteit verslijt. 

We stellen voor dat Christine de ‘make everything OK button gaat drukken:

http://make-everything-ok.com/ 

Lees meer...

Heksenjacht op dokters door bejaarde professoren van de VtdK

De gepensioneerde hoogleraar in de psychologie Frits van Dam is als secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) al jaren lang de trouwe lakei van de voorzitter, voorheen Cees Renckens, en sinds kort Catherine de Jong. Maar Van Dam heeft meer in zijn mars. Zo waagt de bejaarde professor zich soms ook aan het schrijven voor de website van de VtdK. Van Dam heeft echter nog meer pijlen op zijn boog. Als tijdverdrijf houdt hij er namelijk bovendien nog het zonderlinge tijdverdrijf van koddebeier op na. Daarover gaat dit artikel van IOCOB.

Lees meer...

Anti-Kwakzalverij schopt tegen Planetree ziekenhuizen

Op mijn OK zijn clowns, geiten en konijnen niet welkom en de chirurg wordt dringend verzocht zijn drumstel thuis te laten. Doe mij maar een ziekenhuis zonder make-up.

In een misselijk makende column meent de nieuw gekroonde leidster van de ultra radicale antikwakkers in Nederland, Catherine de Jong,  collega’s die warmte proberen te brengen in de gezondheidszorg te moeten stranguleren. Dat alles op:

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Catherine-de-Jong/Blogbericht-5/105985/Planetree-makeup-voor-futloze-ziekenhuizen.htm 

De Jong is druk doende om haar voorganger Renckens na te apen maar zet zichzelf bij gebrek aan enige originaliteit ontstellend te kijk. Het zijn altijd weer de onbekwamen die hun tijd verdoen met pogingen een standbeeld voor zichzelf op te richten. Voor mevrouw De Jong geldt dan ook – naar het woord van Axel Oxenstiern – ‘Een bekrompen geest, tot een grote staat verheven, is een waar afgodsbeeld der dwazen’. 

Twee IOCOB-ers reageerden als volgt op het Artsennet:

Lees meer...

Zakken vullen bij medische declaraties? Door wie eigenlijk ?

Oud-gediende Nienhuis door de Vtdk van stal gehaald

Jan Willem Nienhuis, de oud-wiskundige die al weer enige tijd geleden als webmaster met de nodige trammelant is vertrokken bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij, is ook bestuurslid van de Stichting Skepsis. Nienhuis bewijst in die laatste kwaliteit zijn oude makkers van de Renckens-clan echter nog steeds onschatbare diensten. Zo profiteert de VtdK onverminderd van het krachtige anti-alternatieve libido van Nienhuis. Na publicatie op www.antikwak.nl van het artikel met de nogal thanatische titel ‘Alternatieve genezer lijkt een (wat) uitstervend ras’ (30 oktober 2011) bemoeit de VtdK zich nu ook al met het declaratiegedrag van alternatieve artsen in het artikel ‘ AGB-codelijst verzekeraars bevat veel fouten’ (14 november 2011). Deze beide artikelen zijn niets meer dan een samenvatting van een lang opstel van Nienhuis, gepubliceerd op de website van Skepsis en getiteld ‘Krimp en vergrijzing bij de alternatieve artsen’ waaruit op zijn minst blijkt dat deze door de VtdK weer van stal gehaalde oud-gediende er een wel heel zonderlinge hobby op na houdt.

Lees meer...