Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > TV programma Uitgedokterd

TV programma Uitgedokterd

Nogal wat zieke Nederlanders krijgen van hun dokteren te horen dat ze uitbehandeld zijn. De reguliere medische wetenschap kan hun ziekte simpelweg niet genezen/behandelen. Dit geldt voor bijna alle reumapatiënten, voor iedereen met MS en voor veel mensen met diabetes. Ook bij nogal wat psychische en psychosomatische kwalen bieden de behandelingen van de (westerse) medische wetenschap vaak geen soelaas meer. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal het aantal chronische (en daarmee uitbehandelde) zieken in Nederland de komende 20 jaar explosief stijgen. Verdere uitleg hieronder.Voor veel patiënten is het ‘uitbehandeld zijn’ onacceptabel. Zij gaan buiten de normale paden van de geneeskunde op zoek naar een alternatieve of experimentele geneeswijze. In 2007 bezocht 7,4 procent van de Nederlandse bevolking een alternatieve genezer voor lichamelijke of psychische klachten. Andere patiënten zoeken hun heil in nog niet geteste behandelmethodes die reguliere lijken, zoals stamcelinjecties. Westers geschoolde artsen kijken vaak met argusogen naar patiënten die op zoek gaan naar andere soorten van behandelinG. Vaak omdat de werking van de behandelmethodes afwijkt van hun eigen opvattingen, of nog niet voldoende onderzocht is, of omdat het moeilijk te bewijzen valt. Maar ook omdat alternatieve genezers doorgaans op een andere manier naar de gezondheid van hun patiënten kijken; lichaam en geest vormen één geheel. 

PEA, analgésique et anti-inflammatoire naturel

een PEA-houdend product et PeaPure : des analgésiques et anti-inflammatoires naturelles,  testé sur des milliers de patients, sans effets secondaires gênants ou graves, et parfaitement compatible avec des médicaments. Même pour les personnes de 65 ans et plus! Et comme c’est un  complément alimentaire, c’est facilement disponibles sans ordonnance. C’est presque trop beau pour être vrai.

Lees meer...

Test bericht221

Dit is een test bericht aangemaakt door de administrator.

Dit om vreemde characters te controleren op functionaliteit

üï

ñë2112

ëenen2

Lees meer...

De horizon en Stichting de Zackzalverij

Een onzer bezoekers schreef een humoristische parabel geinspireerd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die we u niet willen onthouden en hier als separaat artikel publiceren. De titel is:

Horizonkijken, de wortels en de Stichting der Zackzalverij

Voor hen die weten dat de wereld achter de horizon niet ophoudt te bestaan, is het juist begrijpelijk dat mensen zoals dr. Renckens en de zijnen, die keer op keer laten zien dat zij uitsluitend tot de horizon kunnen kijken, uitspraken doen die met name gericht lijken te zijn op compliment-vissen van ‘gelijken’ en op mensen die überhaupt weinig naar de horizon uitzien. Het ‘wij’ en de ‘zwakkeren’ dienen immers beschermd te worden. En de rest is gewoon gek…

Lees meer...

Antikwakzalversbeweging op de barricade tegen artsen in Uitgedokterd?! en tegen Keppel Hesselink

Het begint een zielige vertoning te worden. Op Keppel Hesselink hakken ze na elke aflevering. En nu meldt de Vereniging tegen de Kwakzalverij trots op haar website dat ze twee artsen uit Uitgedokterd?! aangeklaagd hebben i.v.m. patienten misleiding en andere vreselijke dingen, zoals de Vereniging alleen zelf kan bedenken. Bij de Raad voor de Tuchtrechtspraak van de KNMG…..

Die zullen wel hard gaan lachen als ze de brief van Renckens gaan lezen hierover. Want Renckens heeft helemaal nooit bij die artsen in de praktijk gekeken, en zijn hele aanklacht berust op de enkele minuten die hij van die artsen zag op TV…. Maar ja, je hebt een snel oordeel en dan maar snel aanklagen..

Lees meer...

Tijdelijk bericht

Dit bericht wordt tijdelijk getoond omdat de webmaster hiermee testen uitvoert.

Lees meer...

Overpeinzingen van onze DM specialist

Door vakantie en congres bezoek heb ik de uitzending van 4 juni van de week eens een aantal keer bekeken. Ik vond een leuke en goede discussie met wel wat zwakkere punten er in. Ik wil graag een paar punten aanstippen en met een iets wat afstandelijke onafhankelijke kijk commentaar leveren.


Lees meer...

Uitgedokterd?! De finale, de boze professoren en over puntmutsen..

Ze zaten naast elkaar op de eerste rij. Tegenover de tribune waar ik zat, naast Arine Vlieger, de kinderarts van het Antoniusziekenhuis. Arine had een mooi onderzoek gepubliceerd over de effecten van hypnotherapie bij chronische buikklachten bij kinderen. En de drie professoren waren achtereenvolgens Professor em. Frits van Dam, psycholoog, Professor em. Rob Koenen, nefroloog en Professor Rien Vermeulen, neuroloog in het AMC. Ze vonden uitgedokterd?! maar een slecht en misleidend programma, en Rien Vermeulen vond dat samenwerking tussen regulier en niet regulier totaal zinloos was, want de niet reguliere geneeskunde werkte toch niet! Professor van Dam lichtte meteen toe waarom hij uitgedokterd?! medische pornografie vond….Hier de site waar de uitzending op te zien is:

https://player.omroep.nl/?aflid=7194052 

Lees meer...

Uitgedokterd?! In Medisch Contact!

Een regulier werkzaam neuroloog keek naar de eerste 2 afleveringen van Uitgedokterd?! Hij gaf zijn impressie, en Medisch Contact was dapper om het te plaatsen, nadat de branche organisatie van artsen, de KNMG de uitzending hard veroordeeld had. ‘Uitgedokterd?!’ is bijzonder instructief is de titel en de ondertitel evenzo sprekend: Reguliere arts kan aardig wat opsteken van NCRV-programma. Ik moet bekennen dat ik een zucht van verlichting sloeg na het lezen van deze bespreking, na de publicaties de afgelopen 6 weken van de negatieve bevindingen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Lees meer...

Keppel Hesselink, Kwakzalverij & Uitgedokterd?!

Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft commentaar op elke aflevering van uitgedokterd?! en op elk commentaar van Keppel Hesselink En niet zo’n beetje ook. Lange lappen tekst over elke patient. Ze kunnen het voorts niet uitstaan dat Keppel Hesselink hoogleraar is en dat zijn titels op de buis vermeld worden. Kenmerkend voor alle commentaren zijn:

1. de minachting van de behandelaars die volgens een ander diagnose-behandel plan werken dan zijzelf en

2. de betutteling van de patienten, die immers niet kunnen weten dat ze misleidt worden.

We geven een voorbeeld van hun kritiek en antwoorden op hun open vragen….

Lees meer...

Uitgedokterde patient antwoordt anti-kwakzalversbond

Henk van der Vrande was een van de eerste patienten in het programma Uitgedokterd?! Hij had last van artrose en veel pijn. Hij heeft de commentaren gelezen van de Vereniging tegen de kwakzalverij en zijn antwoord is meer waard dan al onze debatten. De patient zelf:

Lees meer...