Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif

Tegengif

Tegengif is een nieuwe rubriek. Tegengif keert zich tegen alle ontwikkelingen in de samenleving die de noodzakelijke innovatie in de geneeskunde afremmen of verhinderen. Tegengif geeft tegengas tegen onjuistheden in de media omtrent complementaire geneeskunde. Tegengif wordt in het bijzonder ingezet om schade aan de betekenis van de complementaire geneeskunde te voorkomen.

Dokter Lutser goes IOCOB

De veel bekeken website Dr Lutser, met anti-artikelen tegen zo ongeveer alle medische en alternatief-medische topics, is overgenomen door een nieuw consortium, bleek kortgeleden. Een consortium dat uiterst pro IOCOB is. We citeren de berichtgeving erover op de website medical facts (https://www.medicalfacts.nl/2009/08/22/rvival-of-dokterlutsernl/):

Lees meer...

Vereniging tegen de kwakzalverij organiseert symposium. Bij de duivel te biecht gaan…..

renckens_vuurt_goerings_browning_af.gif

De Vereniging tegen de kwakzalverij hitste de samenleving onlangs nog gretig op om alternatieve artsen tegemoet te treden met het ontgrendelde pistool van de top-Nazi Hermann Goering ten einde deze medische ‘struikrovers’ via een ‘Berufsverbot’ te elimineren, zo weet de ontwikkelde lezer inmiddels. Deze Vereniging, nooit te vies van bedenkelijke vormen van opruiing, organiseert nu een (onpartijdig ???) symposium op 10 oktober 2009 met als titel, lach niet: Registreren van alternatieve behandelaars: wenselijk of schadelijk? In het inleidende schrijven staat:

Is het verstandig om over te gaan tot een landelijke registratie van alle alternatieve behandelaars? Deze vraag staat centraal op een symposium dat op zaterdag 10 oktober 2009 door de Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt georganiseerd. Door Tweede Kamerleden van de drie grootste partijen, een vertegenwoordiger van de CAM-artsen en een spreker namens de VtdK zullen de voor- en nadelen van landelijke registratie besproken worden aan de hand van een drietal stellingen. Het symposium staat onder leiding van Els Borst-Eilers, oud-minister van VWS. 

Lees meer...

Anti-kwakkers tegen buitenaardse reptielen!

alligator_walking.gifEr is blijkbaar te weinig te doen in de vreselijke Geintegreerde Geneeskunde van Ines von Rosenstiel en consorten, en in de acupunctuur. De dissertatie van Dr Arine Vlieger, die notabene in het AMC promoveerde op complementaire geneeskunde, zal de Vereniging misschien geholpen hebben op andere gedachten te komen. En om haar focus op iets anders te gaan richten. Want de Vereniging tegen de Kwakzalverij valt nu op haar homepage David Icke aan, een Britse man die een complottheorie steunt dat ‘Zij’ onze wereld willen overnemen door massaal mensen te laten vaccineren tegen de komende griep… Veel beter en zinvoller lijkt ons! 

Lees meer...

ZonMw zet antikwakkers in hun hemd!

De vtdk_in_hemd.jpegVereniging tegen de Kwakzalverij is door de topinstelling voor wetenschappelijk onderzoek, ZonMw, in haar hemd gezet, in Medisch Contact van 30 juli 2009. Twee gepensioneerde hoogleraren en bestuursleden van de VtdK schreven een uiterst voorspelbaar negatief commentaar op het programma en het onderzoek op het gebied van de alternatieve geneeskunde dat door ZonMw en de VU uitgevoerd was. Hun kritiek is weer meer van het bekende geneuzel dat het allemaal onderzoeksgeld is dat weggegooid is, omdat alternatieve geneeskunde nu eenmaal niet kan werken.

ZonMw had er genoeg van, zette de VtdK eens goed in haar hemd,  veegde de vloer aan met haar verdraaiingen en misinterpretaties, en beschuldigde haar knalhard van vooringenomenheid. 

Lees meer...

Nix Zitsen…

prlwytzkowsky.jpegNix Zitsen…Nix vergenoegen, moeten de raadsleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij gedacht hebben dezer dagen, toen zij wederom bij een telling van hun ledenaantal moesten constateren dat het al jaren stagneerde op circa 1800. Logisch, want wie wil van een Stalinistisch operend genootschap dat immer NJET zegt lid worden. Daar een PR bureau te duur was greep de voorzitter naar de Bommelstrip in vetlederen band nummer 34, zoals het een heer betaamt, en zocht naar een stunt. En ja hoor, het bovenstaande citaat van de gemeentefenomenoloog Professor Prlwytzkofski was snel gevonden. En met dat citaat werd een brochure gemaakt, zodat elk mededenkend en voelend lid van deze NeoGoeringiaanse club nieuwe leden kon werven. Insnijdend spreken met collegae moet gaan leiden tot een plotse explosie van het ledendom. Dom!

Lees meer...

Hersengeleerden: acupunctuur tegen stress

In het topwetenschappelijke tijdschrift Brain Research Bulletin een bijzondere studie door enkele wetenschappers waaruit blijkt dat elektroacupunctuur heel bijzondere en meetbare effecten heeft bij het beperken van stress reacties na operaties. De onderzoekers vonden in een diermodel dat electroacupunctuur via een boeiend biologisch principe buiten de bijnier om de immuunfuncties ondersteunde, zodat er minder nare bijwerkingen optraden door de stress na een operatie. Dit is wat ze stelden:

Lees meer...

Renkens gecorrigeerd door epidemiologe

In de Volkskrant van 30 mei 2009 een glashelder artikel over de kortzichtigheid van Renckens en de Vereniging tegen de kwakzalverij dat we u niet willen onthouden. Elke keer verbaast het me weer dat Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, zo uitgebreid een platform krijgt om zijn kruistoch tegen alternatieve geneeswijzen te voeren. Zo begint Arianne Verhagen (epidemiologe), van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, afdeling huisartsgeneeskunde, haar betoog.

Lees meer...

De mythe van het onderscheid…

De mythe van het onderscheid..tussen alternatief en regulier. De mythe blijft leven. Tegen alle harde feiten in. Ook deze week juichte de Vereniging tegen de Kwakzalverij weer. Hoewel de minister van VWS aangaf dat de geintegreerde kindergeneeskunde in het Slotervaart OK is, gebruikte de Vereniging ook nu weer deze mededeling om haar kokervisie te ventileren. Wat meenden ze nu:

Lees meer...

Oude wijn, nieuwe zakken

Oude wijn, nieuwe zakken. Dat geldt voor de site van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Al sinds een maand volgen de artikelen over hoe vreselijk dit alles is in de CAM-sector elkaar in een rap tempo op, waaronder oude artikelen, die jaren geleden gepubliceerd werden in het Tijdschrift van de vereniging. Sommige lezers lieten ons al weten dat deze oprispingen uit het verleden samenhangen met de poging om de politiek en vooral de minister van VWS nog even duidelijk te maken wat een rotzooitje het is in alternatief behandelland. Opdat al die nare kwakzalvers, en al die dokters, die de VtdK gelijk stelt met kermisklanten, nu eindelijk eens BTW gaan betalen.

Lees meer...

Vereniging tegen de kwakzalverij krijgt Hoge Raad aan haar zijde

De Vereniging tegen de Kwakzalverij wil elke arts die iets anders denkt dan zij graag kwakzalver noemen. Daarvoor buigen ze zelfs de taal om. Ze proberen deze maand (mei 2009) de Hoge Raad zo ver te krijgen dat een gangbaar begrip uit de Nederlandse taal anders gedefinieerd gaat worden. Het begrip kwakzalverij zoals de Van Dale het definieert is volgens de vereniging niet goed. Het moet anders. Als de Hoge Raad de Nederlandse taal met de vereniging tegen de kwakzalverij omdefinieert, kunnen ze verder ongestraft iedere anders denkende arts in de media kwakzalver noemen. De Hoge Raad is na toetsing gekomen tot het verwerpen van de eerdere uitspraken van de rechters. De VtdK heeft het recht om het woord kwakzalver te gebruiken.

Lees meer...