Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif

Tegengif

Tegengif is een nieuwe rubriek. Tegengif keert zich tegen alle ontwikkelingen in de samenleving die de noodzakelijke innovatie in de geneeskunde afremmen of verhinderen. Tegengif geeft tegengas tegen onjuistheden in de media omtrent complementaire geneeskunde. Tegengif wordt in het bijzonder ingezet om schade aan de betekenis van de complementaire geneeskunde te voorkomen.

Introductie van de Renckens-augurk op de Nederlandse markt

blije_renckens_augurk.gifEr is opzienbarend nieuws op komst. Stichting IOCOB heeft onlangs uit welingelichte kringen geruchten vernomen dat begin 2010 een nieuwe variant aan het bestaande Nederlandse augurkenassortiment zal worden toegevoegd, de zogeheten Renckens-augurk.

Ten einde daaromtrent zekerheid te verkrijgen heeft IOCOB zich op 19 december 2009 verstaan met Drs A. Pletmolen, chemicus van beroep en tevens directeur-enig aandeelhouder van de te Doesburg gevestigde augurkenfabriek Orion BV.

Lees meer...

Het Keppel Hesselink-parkje

prof.dr._jan_m._keppel_hesselink.jpegDe redactie van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij heeft op de laatste pagina van het kerstnummer van dat blad (NTtK 2009;120:36) de burgemeester van Kampen opgeroepen om een van de parken in die gemeente te vernoemen naar de voorzitter van de Stichting IOCOB. Nadat de Vereniging tegen de Kwakzalverij het niet aandurfde een antwoord van de voorzitter van IOCOB op een uitdaging van de VtdK op haar website te plaatsen, gaf de de secretaris van de VtdK in een artikel in de Volkskrant te kennen dat het tijd werd een park in Kampen te vernoemen naar Keppel Hesselink. Daaraan werden door de VtdK nog wel enkele voorwaarden verbonden, en we citeren:

Lees meer...

Placebo Domino regione vivorum

Placebo Domino regione vivorum, dat prijkt in mooie letters bij het artikel over het placebo effect in het nieuwste nummer van het veelgeprezen ‘Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, nummer 4 van 2009, op pagina 32. Een goed stukje latijn wil er altijd wel in. Vooral als je daarmee weer lekker tegen de alternatieve geneeskunde kan schoppen. En de mening kan ventileren dat het allemaal placebo is dat de klok slaat, en daarom, zo vervolgt de schrijver Daniel Dresden, houdt de acupuncturist niet alleen zichzelf voor de gek, maar " hij bedondert hiermee ook de nietsvermoedende patient".

Lees meer...

Prof. dr H. Timmerman c.s. gooien ten onrechte de eerste steen

zen-penguin.gif

Een weerwoord op het VtdK-artikel ‘De jij-bakken van IOCOB’ 

Het is verheugend dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij en de stichting IOCOB met elkaar in debat zijn. Ondanks dat de visies op een en ander (sterk) uiteenlopen, is een open discussie over de verschillen van opvatting een goede zaak voor het debat ‘Voor en Tegen de ‘niet-reguliere’ geneeskunde’. Hier het antwoord van IOCOB op het provocatieve artikel van Henk Timmerman, dat als titel droeg: "De jij-bakken van IOCOB" 

Dit weerwoord werd aan de VtdK aangeboden met het verzoek tot plaatsing op haar website, hetgeen is geweigerd. Waarvan akte.

Lees meer...

Anti-kwakzalvers vallen elkaar af

Dat de (bestuurs)leden van de Vereniging tegen de kwakzalverij een grote dosis testosteron in hun body hebben en als target de alternatieven op de korrel nemen, is ons allen bekend. Dat de dosis zo groot is dat ze ook elkaar publiekelijk afvallen, dat wisten we niet, maar dat gebeurde deze week (december 2009) in Medisch Contact.

Lees meer...

Groot sexgebrek bij anti-kwak beweging

sekstekort.jpegBij de VtdK kijkt men met veel belangsteling voor details naar allerlei sexfilms..XXX….Er moet een groot gebrek aan sex zijn bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij, vermoeden we.

Vorig jaar noemde de gepensioneerde hoogleraar en secretaris van de Vereniging, Frits van Dam, de serie UItgedokterd?! van de NCRV, waar IOCOB aan meewerkte, medische pornografie. Nu grote interesse voor sexfilms in een voor de normale mens onbegrijpelijk kader. Er zijn in het Doetinchemse Slingeland-ziekenhuis namelijk drie anesthesisten die acupunctuur aanbieden. Ook dat schijnt dus weer pornografie te zijn. Want op de website van de VtdK lezen we,

Lees meer...

De hypocriete wetenschap

images.jpegMet haar eigengereide wetenschappers. Zoals professor Rien Vermeulen die samen met een collega-neuroloog vorig jaar een boek schreef met als titel: Rationele Geneeskunde. Daarin zetten de auteurs uiteen wat er zo rationeel is aan de medische wetenschap. En Vermeulen als bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is daarin natuurlijk heel outspoken. De wervende zinnen die dit boek aanprijzen zijn dan ook bedoeld om indruk te maken,  zoals: "De geneeskunde heeft vanouds een sterk wetenschappelijk karakter. Dat geldt niet alleen voor de biomedische achtergrond ervan, maar ook voor het dagelijks handelen in de geneeskundige praktijk." Nou nou, denk je dan, die Vermeulen en zijn companen zullen in hun dagelijkse handelen dat sterke wetenschappelijke karakter dan ook wel binnen hun geneeskundige praktijk handhaven. Dat dacht je maar. Het spreekwoord Walk your Talk lijkt hier niet van toepassing te zijn. Want een patient uit het AMC werd door professor Vermeulen met methotrexaat behandeld, en met hem zijn er vele rationeel voorschrijvende neurologen die dit middel en stoffen die ook niet bewezen zijn zoals Baclofen voorschrijven. En die stof heeft heel vervelende bijwerkingen, terwijl de werking in het geheel niet vaststaat! Hoezo rationeel voorschrijven? 

Lees meer...

Kwakzalverij club ook tegen Mayo Clinic

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft alle realiteitszin verloren. Dat wisten we al. Maar dat ze zo dom zijn, dat ze ziekenhuizen die je kan vergelijken met de Mayo Clinic voor de Kackadorisprijs nomineren, dat slaat alles. Dat is zo oerdom, daar hoef je zelfs geen argumenten meer voor te hebben. In hun nieuwste oekaze tegen de acupunctuur is het bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij zo ‘wijs’ geweest, dat ze een Nederlands ziekenhuis waar de anesthesist ook acupunctuur aanbiedt aan de patienten de Kackadoris-nominatie te verlenen. De bejaarde heren van de VtdK weten niet of willen niet weten dat het meest prestigeuze ziekenhuis in de VS dat ook doet. De Mayo clinic, en we citeren  van hun homepage: Acupuncture involves inserting hair-thin needles into your skin to relieve pain. Find out how acupuncture works and what conditions it can treat.By Mayo Clinic staff. De staf van dat ziekenhuis geeft daarmee duidelijk aan dat er een plaats is voor acupunctuur binnen de reguliere geneeskunde. Wat een jerks daar bij de VtdK, want wat schrijven zij?

Lees meer...

Piet Borst over irrationaliteit..

Piet Borst schreef het van zich af: op zijn voordracht over kwakzalverij op de universiteitsdag van de UvA hadden we immers sterke kritiek! Een mooi humoristisch stuk dat in de NRC, en ook op NRC de website staat, en aldus luidt:

Lees meer...

De VtdK-maskerades op haar a.s. symposium

Op het door de VtdK op 10 oktober 2009 georganiseerde symposium is de centrale vraag aan de orde of een landelijke registratie van alternatieve behandelaars, arts of geen arts, verstandig is. Rien Vermeulen, bestuurslid van de VtdK en een notoir antikwakker, vertolkt aan de hand van een drietal stellingen – zie het bericht dd 18 augustus 2009 op https://www.antikwak.nl/ – het (voorspelbaar afwijzende) standpunt van de VtdK, terwijl een drietal uitgenodigde politici (van het CDA, PvdA en SP) daarover eveneens zijn licht laat schijnen. Els Borst-Eilers, oud-minister van VWS en een fervent tegenstandster van CAM-geneeswijzen, is dagvoorzitter.

Lees meer...