Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif

Tegengif

Tegengif is een nieuwe rubriek. Tegengif keert zich tegen alle ontwikkelingen in de samenleving die de noodzakelijke innovatie in de geneeskunde afremmen of verhinderen. Tegengif geeft tegengas tegen onjuistheden in de media omtrent complementaire geneeskunde. Tegengif wordt in het bijzonder ingezet om schade aan de betekenis van de complementaire geneeskunde te voorkomen.

De Renckens-augurk: verslag van een afgang

images.jpegEen van onze gewaardeerde medewerkers met gevoel voor metaforen beschrijft met veel gevoel voor dramatiek de afgang van de Renckens augurk. Voedsel voor psychologen!

De Renkens-augurk: verslag van een afgang

Begin vorig jaar berichtte IOCOB met vreugde dat een nieuwe augurk op de Nederlandse markt zijn intrede zou doen:  de Renckens-augurk. Zie daarvoor onder de rubriek Tegengif. De producent van deze veelbelovende augurk, de zuurwarenfabrikant B.V. Orion te Doesburg, wist destijds bij monde van haar enthousiaste directeur drs Anton Pletmolen met smaak te vertellen dat deze nieuwe lekkernij gekenmerkt wordt door een uitzonderlijk hoge zuurgraad.

Lees meer...

Voorzitter antikwakkers snapt weinig van kwakzalverij

Wat is kwakzalverij ?

Op deze vraag lijkt het antwoord tamelijk simpel. Toch ontbreekt deze schijnbare eenvoud in kringen van de VtdK. Daar wordt namelijk gepraktiseerd met een geheel eigen definitie van kwakzalverij welke, afgezien van haar wijdlopigheid, haaks staat op wat daaronder door de Nederlandse bevolking wordt verstaan. Voor de doorsnee Nederlander is kwakzalverij immers een uiterst bedenkelijke activiteit waarbij onder het mom van geneeskunde of therapie ondeugdelijke behandelwijzen worden aangeboden of toegepast welke berusten op onwetendheid dan wel bedriegelijke oogmerken van de kwakzalver. Korter gezegd: een kwakzalver is in het normale spraakgebruik een therapeutische prutser die handelt vanuit grove onnozelheid of kwade trouw. Het woord kwakzalver fungeert dus mede als een (grof) scheldwoord.

Lees meer...

Kletspraat van Frits van Dam

In de Telegraaf van 7 december 2010 verscheen op de pagina ‘Gezond en wel’ een column van Frits van Dam, secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, onder de titel ‘Kwaliteitseisen ook voor alternatieve behandelaars’, ook gepubliceerd op www.antikwak.nl dd 8 december 2010. Daarin betoogt deze gepensioneerde psycholoog dat de alternatieve behandelaars ‘als deze willen integreren’ aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als die in het reguliere circuit. Dezelfde kwaliteitseisen, het klinkt alleszins redelijk, maar wie even doordenkt komt tot de onontkoombare conclusie dat het pleidooi van Frits van Dam louter kletspraat behelst.

Lees meer...

Onder valse vlag. Weerwoord aan J.T. Lumei

Onderstaande interessante bijdrage ontving het bestuur van Stichting IOCOB van een belangstellende lezer.

Lees meer...

Weerwoord aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Dit weerwoord richt zich met het oog op de komende verkiezingen tot het grote publiek, de diverse beroepsverenigingen in de zorg, de instellingen die belast zijn met toezicht op de kwaliteitshandhaving van de geleverde zorg zoals de Gezondheidsraad, de Inspectie van de Gezondheidszorg en de Medische Tuchtcolleges, de koepel van patientenorganisaties, de pers en andere media, en bij uitstek tevens tot de politiek.

Lees meer...

Professor Vermeulen puntmutst opnieuw…

prof.rien_vermeulen.jpgProfessor Rien Vermeulen, gedoodverfde opvolger van dr Renckens en bekend van de TV, zette wederom zijn puntmuts op, tijdens een college aan aanstaande huisartsen. Hier het verslag van zijn boeiende betoog over onbegrepen klachten en over het puntmutsen…van een onzer correspondenten.

Lees meer...

Vermeulen voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij

prof.rien_vermeulen.jpg

Professor Rien Vermeulen, neuroloog, die door insiders professor Puntmuts genoemd wordt omdat hij graag tovert met patienten, zo liet hij heel Nederland weten in de laatste uitzending van de NCRV-serie Uitgedokterd?!, wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, vermoedelijk al op de eerste van de volgende maand. Dan, zo heeft IOCOB vernomen uit welingelichte kringen, vindt intern de machtsoverdracht plaats van dr Renckens naar de binnenkort emeritus Vermeulen. Vermoedelijk dus volgende maand, maar in ieder geval uiterlijk tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, later dit jaar. De Vereniging tegen de Kwakzalverij steunt voor een groot deel op het werk van emeriti en lang geleden gepensioneerde huisartsen, naast een enkele taal- en wiskundige. 

Lees meer...

Geneeskunde studenten gebrainwashed door VtdK

De geneeskunde-studenten die op de site Geneeskundestudent.nl surfen krijgen vanaf deze maand regelmatig de creatieve schrijfsels van de Vereniging tegen de Kwakzalverij te lezen. Deze vereniging heeft het weer geheel voor elkaar. Wel even een compliment. De eerste column van de gepensioneerde hoogleraar psychologie Frits van Dam loog er niet om. De smaakmakende titel boven zijn artikeltje luidt: Rare dokters. Frits wist en passant ook nog even te melden dat de voorzitter van IOCOB na een mislukte opleiding tot neuroloog maar acupuncturist is geworden. Logisch dat de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW) zich jarenlang door hem heeft laten adviseren op het gebied van wetenschapsmanagement. En dat het AMC hem tot CEO benoemde van een van hun meest prestigieuze instituten. Maar goed, Frits leest niet. Zo was zijn eerste column, in overeenstemming met zijn eerdere pennenvruchten, rijkelijk gevuld met halve waarheden, verdraaiingen, tunnelvisie en oude wijn.

Lees meer...

Medisch studenten indoctrineren met enquete: de VtdK uit de bocht

De volgende enquete is op het internet gezet met medewerking van de VtdK om medisch studenten zogenaamd naar hun mening te vragen. De vragen zijn echter puur suggestief en kunnen eerder gezien worden als een poging tot indoctrinatie. Hieronder de vragen die op https://www.medicalsurvey.nl/ te vinden zijn. Een ieder kan inloggen en de vragen zelf bekijken en voor zich beantwoorden. Een aantal van deze vragen zijn uiterst suggestief en nergens wordt omschreven wat onder kwakzalverij verstaan moet worden. Halverwege de enquete wordt in plaats van over alternatieve geneeskunde dan ook ineens over kwakzalverij gesproken. Een vloeiende en ongemerkte overgang, die tendentieus is en de antwoorden als het ware uit de studenten perst de richting op die de Vereniging tegen de Kwakzalverij graag wenst. Deze enquete zal dan ook weinig zinvolle informatie gaan opleveren maar wel politiek ingezet gaan worden door de VtdK. Een oneigenlijk gebruik van een enquete volgens IOCOB.

Lees meer...

Von Feyermorgen veroordeelt Renckens

Professor Ludwig von Feyermorgen, de bekende Duitse wetenschapstheoreticus, vindt onze Dr Renckens een ernstige vervuiler van de wetenschap. Dat Reckens zijn destructieve gedachtengoed op schrift stelt is voor hem onbegrijpelijk, vooral zijn recente oproep tot extreme polarisatie vindt Von Feyermorgen verwerpelijk. Hij citeert Möbius: " Was einmal gedacht wurde,kann nicht mehr zurückgenommen werden." Von Feyermorgen, die in Berlijn een hoogleraarspost bekleedt, onderzoekt al enkele jaren het vreemde discours rondom de alternatieve geneeskunde in Nederland. Het is een voorbeeld van kokerdenken dat in de wereld zijn weerga niet heeft, zo geeft de hooggeleerde aan in een vraaggesprek dat IOCOB in de kerstdagen met hem had.

Lees meer...