Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif

Tegengif

Tegengif is een nieuwe rubriek. Tegengif keert zich tegen alle ontwikkelingen in de samenleving die de noodzakelijke innovatie in de geneeskunde afremmen of verhinderen. Tegengif geeft tegengas tegen onjuistheden in de media omtrent complementaire geneeskunde. Tegengif wordt in het bijzonder ingezet om schade aan de betekenis van de complementaire geneeskunde te voorkomen.

Catherine de Jong valt nu al in herhaling

De nieuwe voorzitster van de antikwakzalverij-sekte, de VtdK, heeft haar munitie in een maand blijkbaar nu al geheel verschoten. Want nu al valt ze in herhalingen. Waar haar voorganger, Dr Renckens, nog (zure) humor en afwisseling in het spel wist te brengen, daar weet drs Catherine zichzelf slechts te herhalen. Nu weer over een arts-acupuncturist, waarover ze schrijft : ‘De man is sinds 1998 uitsluitend alternatief bezig; sindsdien is hij de weg kwijt’. Welke weg vermeldt ze niet, maar het zal wel haar weg zijn, de sektarische hoogdogmatische weg van de VtdK.

Ze meent ook dat de Wageningse Universiteit de collegecyclus over complementaire behandelvormen moet afblazen hetgeen zij per brief aan deze universiteit heeft kenbaar gemaakt. Want het gaat hier om allemaal onzin, aldus de niet zeergeleerde De Jong, verslavingsarts, die dat meent te weten. De nieuwbakken voorzitster moet zich na het verzenden van haar  brief aan deze Universiteit overweldigend goed hebben gevoeld en zich in het erudiete gezelschap hebben gewaand van de beroemde Lord Byron toen deze schreef: I awoke one morning and found myself famous.

Over een hoogleraar aan de WUR meent ze vervolgens: ‘ Op 8 november krijgt immunologie-hoogleraar van de WUR, Huub Savelkoul, kans uit te pakken over zijn ‘absurde antroposofische behandeling van hooikoorts: onderhuidse injecties van kweepeer-extract in de nekregio. Een therapie waarvoor geen enkel wetenschappelijk mechanisme en wetenschappelijke onderbouwing is’.

Dat is ook weer ‘her masters voice’, want dat riep Renckens over deze antroposofische behandeling al ruim 2 jaar geleden. Een nieuw argument te vinden lukt Catherine niet. Maar ja, de verslavingsgeneeskunde is ook een dogmatisch geheel, zoals we weten, en gespeend van elke nieuwe benadering, bovendien geheel op afstand gebleven van enige structuur van EBM. Ook in die zin is het te gek voor woorden dat Catherine de Jong de hand niet in de eigen boezem steekt, maar uitsluitend de splinter uit het buurmansoog wil halen…

Lees meer...

Renckens tegen de verraders van de una sancta

Van Bruinsma tot Renckens

Onder deze titel verscheen onlangs ter gelegenheid van het afscheid van Cornelis Nicolaas Maria Renckens als voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij een 93 bladzijden tellend fleurig boekje, geschreven door de journalist en kinderboekenschrijver Bas van Lier. De subtitel van deze typografisch goed verzorgde publicatie luidt: De geschiedenis van de Vereniging tegen de Kwakzalverij in 16 voorzittersportretten.

Beknopt en vooral historisch interessant zijn de 15 voorgangers van Renckens beschreven. Van Lier brengt daarbij in een periode die ruim 130 jaar beslaat ook de wisselende gedaantes van het verschijnsel kwakzalverij in beeld voor zover deze in het daarop reflecterende optreden van de VtdK tot uiting komen. Aan Renckens worden in dit boekje uiteraard de meeste bladzijden gewijd hetgeen voor de hand ligt omdat hij de voorzittershamer het langst – 23 jaar – heeft gehanteerd. Het in positieve zin sterk vertekende portret van Renckens – auteur Bas van Lier was uiteraard goeddeels aangewezen op de ophemelende informatie door het overige VtdK-bestuur – vormt de aanleiding de geportretteerde nog eens nader te bezien, vooral omdat Renckens daarin met nadruk wordt getypeerd als ‘strijder tegen onrecht, bedrog en onkunde’. Maar is dat wel waar?

Lees meer...

Medisch Grootinquisiteur

images.jpeg

Professor Smalhout is nog zo scherp als het lemmet van een scalpel. In de Telegraaf veegt hij op kundige en grappige wijze de vloer aan met Dr Cees Renckens, vanwege zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Professor Smalhout zou Renckens graag de titel Medisch Grootinquisiteur willen toekennen, maar beklaagt zich erover dat er geen enkele instantie is in Nederland die hem deze titel kan verlenen. Wel, dat is niet meer juist.

De Stichting IOCOB heeft bij deze en op voorspraak van professor Smalhout

       Dr Cees Renckens benoemd tot Medisch Grootinquisiteur van de 21ste eeuw.  

Lees meer...

De vreselijke waarheid achter medisch Wikipedia: terreur!

Wiki terreur! De Wikipedia is helemaal niet neutraal. Dat hebben we al keer op keer in Nederland gemerkt. De wikipedia is in handen van fanatieke kwakbusters, oftewel zogenaamde anti-kwakzalvers. Elk medisch onderwerp waarin maar enigszins een complementaire behandelvorm beschreven wordt, wordt meteen gecensureerd. Alle linken, literatuurreferenties en verwijzingen naar ondersteunende bronnen worden eruit geknipt. De wikipedia wordt geheel volgeschreven qua medische info door de zogenaamde kwakbusters. Knap van ze, dat wel. Het is maar dat je het weet!

Wij zelf hebben bijvoorbeeld vaak objectieve bronnen en verwijzingen geplaatst naar ondersteunende literatuur. Hup, binnen enkele minuten tot uren waren die verwijzingen weg. En soms ook meteen hele delen tekst. Zonder discussie. Gewoon hoppa, weg. Nu kan je lezen dat in het buitenland dat soort Wiki terreur ook daar gezien wordt. Het gaat daar echter anders toe. De kwakbusters worden ontmanteld en verdwijnen van het toneel. Nu nog in Nederland. Wanneer worden we hier echt wakker?

Kwakbusters in het buitenland blijken dus enge wezens, die manipulatief te werk gaan…lees maar eens de volgende ontboezemingen: 

Lees meer...

Grootste antikwakvereniging ter wereld….

Snoevender kan het niet. Wij zijn de grootste antikwakzalversvereniging van de wereld! Zo juicht het laatste epistel dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij publiceerde, van de hand van Bas van Lier, met als titel Van Bruinsma tot Renckens, de geschiedenis van de Vereniging tegen de Kwakzalverij in 16 voorzittersportretten.

Een soort liber amoricum voor de scheidende voorzitter, Cees Renckens. Vele veren in de eigen reten. Dat moge duidelijk zijn. En vele boeiende verhalen. Van strijden voor het gelijk. Broeders, dicht tezamen de gelederen tegen de Grote Vijand, de alterneuten. Journalisten bellen tegenwoordig veel de VtdK, of er nog een schandaaltje is…. Ja, ja het staat er echt, op pagina 96, dat het om schandaaltjes gaat. Wie hangt Barbertje en iedereen die Barbertje kent wordt dan meegestenigd. Wat een bedroevend  niveau weer. 

Lees meer...

Geloofsbrieven prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink

Als mensen in Google zoeken naar de (kwalificaties van de) voorzitter van IOCOB, stuit iedereen meteen op de roddels en vuilspuiterij van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink niet kan uitstaan. Keppel Hesselink wordt als vertegenwoordiger gezien van de ‘alterneuten’, aldus de visie van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Keppel Hesselink zou slechts een zelfbenoemde professor in de acupunctuur zijn. Aldus een leugen van de oud-voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Keppel Hesselink is ook maar een acupuncturist, en Keppel Hesselink is slechts basisarts. Hij zou ook geen hoogleraar zijn. Nu, we beginnen met een persbericht van zijn universiteit uit 2011:

keppel_hesselink_hoogleraar_uwh.jpg

 

  

  

 

 

Lees meer...

Voorzitter antikwakzalvers bekent te oordelen zonder te lezen

In zijn zwanenzang, die in het Nederlands Tijdschrift tegen de kwakzalverij deze week te lezen is, een aantal weken voordat hij aftreedt als voorzitter van die vereniging, bekent Renckens tot oordelen te komen over schrijfsels van complementair denkende artsen, zonder die te hoeven lezen.

Impliciet stelt de zeergeleerde Renckens daarmee dat hij ook een kwakzalver is, en wel een helderziende. Boeken die geschreven worden door alternatieve artsen kan je citaat: ‘met het volste recht terzijde leggen zonder het te hebben gelezen’.

Lees meer...

Vereniging tegen de Kwakzalverij als Don Quichotte!

We wisten wel dat ze bij de VtdK ze niet allemaal op een rijtje hebben. Nu weten we het helemaal zeker. Hun nieuwe lijst met de genomineerde kwakzalvers voor de Meester Kackadorisprijs 2011  bevat bijvoorbeeld de decaan van de medische faculteit van de EUR. Hoe geflipt kan je zijn. Een superstrakke arts en collega en die……. alseen  kwakzalver afschilderen. Prof. dr. H.A.P. (Huib) Pols (1952) is in Rotterdam opgeleid tot arts. Hij is hoogleraar Inwendige Geneeskunde en heeft hij onder andere bijgedragen aan de opzet van het probleemoplossend onderwijs van de opleiding geneeskunde. Sinds 1 oktober 2006 is hij decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. Echt een typische kwakzalver zeg!!! En waarom is hij kwakzalver? Omdat er binnen zijn faculteit een proefschrift verscheen over de waarde van de acupunctuur….Ja ja, ze zijn echt bij de pinken bij de VtdK!

Lees meer...

Von Feyermorgen lacht om anti-kwakzalvers

Professor Ludwig von Feyermorgen, de beroemde hoogleraar die de vloer aanveegt met de medische wetenschap, moest enorm lachen toen hij vernam dat de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij Drs Catherine de Jong benoemd had als nieuwe voorzitster. Hij zette de bril nog eens recht op zijn neus en sprak: "Daarmee maken ze zichzelf geheel onschadelijk".Voorts merkte de hoogleraar op: " Een niet gepromoveerde verslavingsarts is totaal ongeloofwaardig als die zich een oordeel aanmeet over de alternatieve geneeskunde. De verslavingszorg zelf is immers in het geheel niet evidence based."

Als je logisch bent, schaf je zelfs alle verslavingszorg af, zo merkte hij op. Het terugval percentage in de verslavingszorg is zo hoog, dat je beter en goedkoper niets kan doen. Alle EBM ontbreekt voor de verslavingszorg die de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij zelf steunt. Voorts wees Von Feyermorgen op het feit dat dit al door de bekende Duitse dichter Wilhelm Busch onder woorden gebracht was met:


Wissenschaft das ist und bleibt, was einer ab von andern schreibt! 

Lees meer...

Hommage aan Cees Renckens, scheidend voorzitter antikwakkers

Het zal allemaal veel minder opwindend worden. Want Cees Renckens trekt zich helaas terug als voorzitter van de antikwakbeweging. Hij had zelf al vorig jaar aangegeven over de houdbaarheidsdatum te zijn, maar bij gebrek aan gewicht van anderen, is hij als voorzitter nog bijna twee jaar aangebleven.

Hij schreef meestal vrijwel geheel alleen het hele vakblad tegen de kwakzalverij vol, met erudiete en humoristische, soms vileine, artikelen. Zijn kennis van de geschiedenis van de geneeskunde droeg ertoe bij om vaak in rake bewoordingen misstanden onder de hedendaagse medische ogen te brengen. Hij sloeg niet vaak de plank mis, hoewel hij soms wat gemeen uit de hoek kwam. En dat hij nagenoeg blind was voor het waarnemen van misstanden in de reguliere sector was hij verplicht aan het statutaire doel van zijn vereniging.  Toch was en is deze arts bevlogen en daarom hebben en houden we hem hoog. 

Cees Renckens za lop zaterdag 8 oktober aanstaande te Amsterdam in Felix Meritis  een afscheidssymposium mee gaan maken, geheel gericht op zijn proefschriftonderwerp, modeziekten. Een keur van top medici en medisch-historici zal rond dit thema in Amsterdam spreken.  Dit zal de kritieken uit het verleden, dat zijn proefschrift niet veel voorstelde, wel doen wegsmelten.

Lees meer...