Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif

Tegengif

Tegengif is een nieuwe rubriek. Tegengif keert zich tegen alle ontwikkelingen in de samenleving die de noodzakelijke innovatie in de geneeskunde afremmen of verhinderen. Tegengif geeft tegengas tegen onjuistheden in de media omtrent complementaire geneeskunde. Tegengif wordt in het bijzonder ingezet om schade aan de betekenis van de complementaire geneeskunde te voorkomen.

Catherine de Jong zaait haat, voorzitter VtdK

Inleiding

Wie kennis wil nemen van een proeve van collegiaal haat zaaien, moet snel te rade gaan bij Catherine de Jong, in haar recente artikel, Integrale geneeskunde : goed idee of doodlopende weg ?, gepubliceerd op Artsennet dd 12 juni 2013. Daarin komt niet alleen haar ongegeneerd sektarische instelling tot uiting in haar typering van een debat over dat onderwerp in het KNMG-district Amsterdam tussen de voorstanders en tegenstanders van die tak van geneeskunde. In het begin van haar verslag beperkt De Jong zich namelijk nog maar tot het uiten van uitsluitend incontinente afschuw over het optreden van de voorstanders van integrale geneeskunde tijdens dit debat. Anderzijds hemelt De Jong het optreden van de daar aanwezige reguliere artsen zo sterk op  – ‘ zij houden zich aan de regels van een beschaafd debat ‘ – dat haar van elke objectiviteit gespeende waarnemingen tijdens dit debat iedere kritische geest werkelijk met stomheid slaan. Het wordt dan ook hoog tijd dat aan De Jong de -ook historische -spiegel eens goed wordt voorgehouden. Haar ronduit walgelijke uitsmijter over CAM-artsen -‘parasieten die zich in de ingewanden van de KNMG hebben genesteld ‘  brengt De Jong in haar overmoed tenslotte binnen de draaicirkel van het strafrecht omdat zij daarin het misdrijf haat zaaien pleegt.

Lees meer...

VtdK in Volkskrant op de korrel

De psychiater Dr Bram Bakker neemt in de Volkskrant van 24 juni 2013 de anti-kwakkers op de korrel. In een genuanceerd stuk laat hij zien hoe de oogkleppen en de blinde vlekken van de anti-kwakkers de geneeskunde op een fout spoor zetten. Hij wijst op de ongenuanceerde plamakerij van de VtdK en zegt:

Het najagen van iedere professional die zich uitspreekt  (voor meer aandacht voor complemenaire behandelvormen) heeft er toe geleid dat veel artsen dit soort brieven niet durven te ondertekenen, bang als ze zijn voor represailles vanuit de gevestigde orde. Jarenlang mogen artsen mensen volpompen met bètablokkers, antidepressiva en slaappillen, zonder dat daar goede indicaties voor zijn, maar aandacht vragen voor minder ingrijpende interventies dan medicijnen mag niet van de VtdK… 

Goed om niet te verder te citeren, maar om geheel te lezen: Bram Bakker over de VtdK.

Lees meer...

Druk bij de escorts op de wallen

Het moet toch op 12 oktober 2004 behoorlijk druk geweest zijn bij de escortservices op de wallen van Amsterdam. Want een gynaecoloog zal er wel een aantal escorts achter elkaar bezoeken zou je denken. 

Op die dag promoveerde namelijk de gynaecoloog Cees Renckens aan de Universiteit van Amsterdam op een dik (en inhoudelijk flinterdun) proefschrift, zonder wetenschappelijke innovaties. En we vernamen vandaag uit een epistel dat Renckens zelf schreef, dat als artsen een wetenschappelijke publicatie het licht doen zien, ze zich richten tot vrouwelijke begeleiding van de escort service. Renckens trok namelijk in een rubriek van leer tegen een studie naar de effecten van acupunctuur bij astma. En in de inleiding liet hij zich verleiden op te schrijven:

Wij schatten dat het in de plaatselijke uitgaansgelegenheden en mogelijk zelfs bij menige geisha erg druk geweest zal zijn toen 19 Japanners, auteurs van een onderzoek naar de werking van acupunctuur bij COPD (chronisch obstructief longlijden, beter bekend als astma, bronchitis en emfyseem) vernamen dat hun artikel daarover was geaccepteerd in de Archives of Internal Medicine, een van de top vier algemene medische tijdschriften van de VS….

In een vergelijkbare column, Renckens schrijft namelijk behoorlijk wat af, erkende Renckens zijn sympathie voor de inquisitie:

De aftredende paus Josef Ratzinger was in een eerdere fase van zijn carrière prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die de hedendaagse voortzetting vormt van de pauselijke Inquisitie. Na een korte schets van deze effectieve manier om met dissidenten in eigen kring om te gaan, trekt Renckens de parallel met de opkomst van de alternatieve geneeskunde in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Meer dan duizend artsen gingen rare dingen doen en de beroepsgroep had geen middelen om tegen hen op te treden. Een Inquisitie, die afvallige c.q. ketterse artsen kan royeren zou zeer nuttig zijn geweest. 

Tja… 

Lees meer...

Anti-kwakkers geven prijs aan verzekeraars