Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra

Extra

De VtdK-maskerades op haar a.s. symposium

Op het door de VtdK op 10 oktober 2009 georganiseerde symposium is de centrale vraag aan de orde of een landelijke registratie van alternatieve behandelaars, arts of geen arts, verstandig is. Rien Vermeulen, bestuurslid van de VtdK en een notoir antikwakker, vertolkt aan de hand van een drietal stellingen – zie het bericht dd 18 augustus 2009 op http://www.antikwak.nl/ – het (voorspelbaar afwijzende) standpunt van de VtdK, terwijl een drietal uitgenodigde politici (van het CDA, PvdA en SP) daarover eveneens zijn licht laat schijnen. Els Borst-Eilers, oud-minister van VWS en een fervent tegenstandster van CAM-geneeswijzen, is dagvoorzitter.

Lees meer...

Yin Yang in moleculen doorgedrongen

yin_yang_in_pain.gifBij onze nimmer aflatende speurtocht naar nieuwe behandelmethodes voor neuropathie en neuropathische pijnen kwamen we een tijdschrift tegen, dat zo strak is als het maar zijn kan. Het tijdschrift voor moleculaire pijn. Het tijdschrift richt zich op het verwerven van inzichten hoe pijn moleculair-biologisch te verklaren is: "Molecular Pain is ready to receive manuscripts on all aspects of pain research at the cellular, subcellular and molecular levels", zoals ze zelf stellen. We waren dan ook zeer onder de indruk van de keuze van het vignet! Hiernaast afgebeeld. En hieronder de naam van het tijdschrift, evenzo met het Yin Yang teken!

Lees meer...

Fouten in ziekenhuizen

Tja, waar gehakt wordt, daar vallen spaanders. Maar de cultuur in de ziekenhuizen is absoluut onderhevig aan erosie. Dat blijkt niet alleen uit vele individuele ervaringen van patienten en hun mee-levenden, maar ook uit de enquete van de consumentenbond, anno 22 augustus 2009.

Lees meer...

Dokter Lutser goes IOCOB

De veel bekeken website Dr Lutser, met anti-artikelen tegen zo ongeveer alle medische en alternatief-medische topics, is overgenomen door een nieuw consortium, bleek kortgeleden. Een consortium dat uiterst pro IOCOB is. We citeren de berichtgeving erover op de website medical facts (http://www.medicalfacts.nl/2009/08/22/rvival-of-dokterlutsernl/):

Lees meer...

Vereniging tegen de kwakzalverij organiseert symposium. Bij de duivel te biecht gaan…..

renckens_vuurt_goerings_browning_af.gif

De Vereniging tegen de kwakzalverij hitste de samenleving onlangs nog gretig op om alternatieve artsen tegemoet te treden met het ontgrendelde pistool van de top-Nazi Hermann Goering ten einde deze medische ‘struikrovers’ via een ‘Berufsverbot’ te elimineren, zo weet de ontwikkelde lezer inmiddels. Deze Vereniging, nooit te vies van bedenkelijke vormen van opruiing, organiseert nu een (onpartijdig ???) symposium op 10 oktober 2009 met als titel, lach niet: Registreren van alternatieve behandelaars: wenselijk of schadelijk? In het inleidende schrijven staat:

Is het verstandig om over te gaan tot een landelijke registratie van alle alternatieve behandelaars? Deze vraag staat centraal op een symposium dat op zaterdag 10 oktober 2009 door de Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt georganiseerd. Door Tweede Kamerleden van de drie grootste partijen, een vertegenwoordiger van de CAM-artsen en een spreker namens de VtdK zullen de voor- en nadelen van landelijke registratie besproken worden aan de hand van een drietal stellingen. Het symposium staat onder leiding van Els Borst-Eilers, oud-minister van VWS. 

Lees meer...

Levi-Montalcini: palmitoylethanolamide

Rita Levi-Montalcini! 

Quand elle avait plus de quatre-vingt ans professeur Rita Levi-Montalcini, lauréate du prix Nobel de médecine, se mettait devant le microscope. Elle a décrit dans ces années, nous parlons début des années 90, une toute nouvelle façon de traiter la douleur et l’inflammation. Pas avec un agent inventé par les chimistes dans l’industrie pharmaceutique, mais avec une molécule que notre corps produit lui-même.  Palmitoylethanolamide (Normast, PeaPure).

Normast en Italie sur le marché et est fabriqué en Italie. PeaPure  est expédiée dans le monde entier et est fait aux Pays-Bas. 

Lees meer...

Anti-kwakkers tegen buitenaardse reptielen!

alligator_walking.gifEr is blijkbaar te weinig te doen in de vreselijke Geintegreerde Geneeskunde van Ines von Rosenstiel en consorten, en in de acupunctuur. De dissertatie van Dr Arine Vlieger, die notabene in het AMC promoveerde op complementaire geneeskunde, zal de Vereniging misschien geholpen hebben op andere gedachten te komen. En om haar focus op iets anders te gaan richten. Want de Vereniging tegen de Kwakzalverij valt nu op haar homepage David Icke aan, een Britse man die een complottheorie steunt dat ‘Zij’ onze wereld willen overnemen door massaal mensen te laten vaccineren tegen de komende griep… Veel beter en zinvoller lijkt ons! 

Lees meer...

ZonMw zet antikwakkers in hun hemd!

De vtdk_in_hemd.jpegVereniging tegen de Kwakzalverij is door de topinstelling voor wetenschappelijk onderzoek, ZonMw, in haar hemd gezet, in Medisch Contact van 30 juli 2009. Twee gepensioneerde hoogleraren en bestuursleden van de VtdK schreven een uiterst voorspelbaar negatief commentaar op het programma en het onderzoek op het gebied van de alternatieve geneeskunde dat door ZonMw en de VU uitgevoerd was. Hun kritiek is weer meer van het bekende geneuzel dat het allemaal onderzoeksgeld is dat weggegooid is, omdat alternatieve geneeskunde nu eenmaal niet kan werken.

ZonMw had er genoeg van, zette de VtdK eens goed in haar hemd,  veegde de vloer aan met haar verdraaiingen en misinterpretaties, en beschuldigde haar knalhard van vooringenomenheid. 

Lees meer...

Inzicht in de Genius en Fool

Quote van Albert Einstein

leaf_einstein.jpg

Lees meer...

Nix Zitsen…

prlwytzkowsky.jpegNix Zitsen…Nix vergenoegen, moeten de raadsleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij gedacht hebben dezer dagen, toen zij wederom bij een telling van hun ledenaantal moesten constateren dat het al jaren stagneerde op circa 1800. Logisch, want wie wil van een Stalinistisch operend genootschap dat immer NJET zegt lid worden. Daar een PR bureau te duur was greep de voorzitter naar de Bommelstrip in vetlederen band nummer 34, zoals het een heer betaamt, en zocht naar een stunt. En ja hoor, het bovenstaande citaat van de gemeentefenomenoloog Professor Prlwytzkofski was snel gevonden. En met dat citaat werd een brochure gemaakt, zodat elk mededenkend en voelend lid van deze NeoGoeringiaanse club nieuwe leden kon werven. Insnijdend spreken met collegae moet gaan leiden tot een plotse explosie van het ledendom. Dom!

Lees meer...