Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Gezondheidscolumn

Gezondheidscolumn

Meerdere items worden hier besproken.

Luc Bonneux: er is minder medisch onderzoek nodig

Bonneux schiet op ivoren torens: weg met het hedendaagse wetenschapsbal!

Lees meer...

Integrale Psychiatrie: Proefschrift Rogier Hoenders

Integrale psychiatrie wordt serieus genomen. Een mooi strak proefschrift wordt begin 2014 over dit onderwerp verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen, door de psychiater Rogier Hoenders. Rogier heeft, naast zijn sporen verdiend te hebben binnen de psychiatrie, ook vele jaren lang ervaring met spirituele stromingen zoals het Tibetaanse Boeddhisme. De synthese tussen Boeddhisme en psychiatrie is al oud, in […]

Lees meer...

Internationaal pleidooi voor natuurlijke pijnstillers zonder bijwerkingen

In een editorial van een internationale tijdschrift voor pijnbehandelaars, the Journal of Pain and Relief, heeft de voorzitter van IOCOB een duidelijk pleidooi geschreven waarom de eerste keuze bij chronische pijnbehandeling anders gemaakt dient te worden dan zoals dat nu gebeurt binnen de medische wereld. Door aan te geven dat bepaalde natuurlijke pijnstillers een goede werkzaamheid […]

Lees meer...

Nieuwe stap in bewijs acupunctuur

In het hoog aangeschreven medische tijdschrift PLoS One een groot artikel over de waarde van acupunctuur bij misselijkheid en braken.[1] In het totaal werden 30 klinische studies met in totaal 1276 patienten (op acupunctuur) en 1258 patients (controle patienten) in die studies ingesloten. De resultaten zijn indrukwekkend genoeg om ze verbatim te citeren: Meta-analysis showed […]

Lees meer...

Groot-inquisiteur gevallen: VtdK ongeloofwaardig

Nu was de Vereniging tegen de Kwakzalverij al in toenemende mate ongeloofwaardig, en met het recente uitreiken van de Kackadoris prijs aan zo ongeveer alle ziektekostenverzekeraars hadden de antikwakkers zich al buitengaats gemanoeuvreerd. Maar nu is ook een van de groot-inquisiteurs, prof. dr. Rien Vermeulen, neuroloog aan het AMC., ontmaskerd als fraudeur en leugenaar. Hij bekende op […]

Lees meer...

Amerikaanse senaat erkent natuurgeneeskunde!

In september 2013 heeft de Senaat van de VS unaniem de resolutie (S. RES. 221) over natuurgeneeskunde geaccepteerd. Deze resolutie erkent de waarde van natuurgeneeskunde als een methode die veilig en effectief is, en die ook betaalbaar is. Amerikanen worden aanbevolen zich op de hoogte te stellen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Lees meer...

Slapeloosheid leidt tot chronische ontsteking: wat te doen?

Slapeloosheid, chronische ontsteking en behandeling Het is inmiddels bekend dat chronische aandoeningen en chronische pijnen leiden tot slapeloosheid. En dat slapeloosheid leidt tot stress en verminderde weerstand. En dat slapeloosheid eveneens chronische ontstekingen in de hand werkt. CRP is een eiwit in ons bloed dat gemeten kan worden en dat aangeeft dat er een chronische […]

Lees meer...

Complementaire artsen versus overheid

ARTSEN DIE IN MEER OF MINDERE MATE NIET-REOULIERE
BEHANDELWIJZEN TOEPASSEN, GAAN DE OVERHEID DAGVAARDEN.

ZE VOELEN ZICH
GEDISCRIMINEERD OMDAT ZE SINDS 1 JANUARI VAN Dll JAAR 21 PROCENT BTW
OVER IEDER CONSULT MOETEN BETALEN.

Uit Nederlands Dagblad van 12-9-13

Ze vinden de belastingheffing ingaan tegen regels van de Europese
Commissie die de zogeheten integrate artsen juist vrijstelling
bieden. In de Europese lidstaten buiten Nederland vallen alle
medische en paramedische beroepen wel onder deze regeling, liet
gisteren de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) weten.

De hoorzitting rond de dagvaarding heeft woensdag plaats in het
gerechtsgebouw in Den Haag.
hele mens Integrale geneeskunde spitst zich toe op de hele mens
(holistisch). Waar ziekte is opgetreden, is het doel om het
‘zelfgenezend vermogen van het individu’ te versterken en zo herstel
te bevorderen. De vierhonderd leden van de AVIG worden ook wel
CAM-artsen genoemd, wat staat voor Complementary and Alternative
Medicine. Deze benaming omvat het geheel aan aanvullende
behandelwijzen, zoals homeopathische geneeskunde, natuurgeneeskunde
en acupunctuur die in combinatie met regulier geaccepteerde
geneeswijzen worden ingezet. Deze heterogene groep wordt steeds meer
in de hoek geduwd, vindt de
AVIG, omdat wetenschappelijk bewijs voor de uiteenlopende
geneeswijzen zou ontbreken.

Maar volgens de protesterende artsen
werken zij, net als de reguliere artsen, volgens de methode van
Evidence Based Medicine (EBM). 

Lees meer...

Supplement gebruik reduceert ziekenhuiskosten

Supplement gebruik reduceert ziekenhuiskosten. Dat blijkt uit een recente studie van de universiteit van Chicago, USA. De headline luidt:


Health economics: Nutritional supplement intervention may have significant benefits in hospital. Oral nutritional supplements provided to patients during hospitalisation is associated with significant reductions in length of stay and hospitalisation costs….

Meer details hieronder, waaruit blijkt dat het nemen van supplementen over het algemeen gezond is. Het kan om duizenden euro’s besparing per ziekteopname gaan. Natuurlijk kan het ook zijn dat mensen die reeds supplementen gebruiken over het algemeen gezonder zijn……

Lees meer...

Antigriep middel: klinische studies bewijzen werkzaamheid voor nieuw natuurlijk middel

In een internationaal medisch tijdschrift hebben in Augustus 2013 twee Nederlandse hoogleraren een nieuwe behandeling onthuld om griep en verkoudheid te voorkomen en te behandelen met een natuurlijk middel. Het gaat om PEA. PEA staat voor het PalmitoylEthanolAmide.

Het is een lichaamseigen stof die in Nederland beschikbaar is als supplement (PeaPure).

Studies uit de vergetelheid gehaald

De hoogleraren hebben ontdekt dat er in de 70er jaren van de 20e eeuw een zestal grote studies met in totaal meer dan 3000 mensen uitgevoerd zijn, studies die door de tijd vergeten zijn. Het ging echter om goed opgezette onderzoeken, die dubbelblind en placebo- gecontroleerd waren, eisen die ook nu gelden voor dergelijk onderzoek. De stof die onderzocht werd was PEA en de werkzaamheid ervan bij griep en verkoudheden.

Het hele artikel kan hier ingezien worden. 

Lees meer...