Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Gezondheidscolumn

Gezondheidscolumn

Meerdere items worden hier besproken.

Evidence Biased Medicine 4: Weg met Bewijs!

Bewijs?  Het lijkt allemaal zo helder en duidelijk, niet? We legden de vraag voor over de waarde van de medische bewijsvoering  aan de bekende Berlijnse hoogleraar Von Feyermorgen. Hij maakte eerder al gehakt van de simpele opvattingen van de dokters van de tegenpartij… Von Feyermorgen vroeg allereerst: "wat schiet de patient met al dat zogenaamde ‘Bewijs" op?"  Professor Ludwig Von Feyermorgen stelt dat het tijd is om het Geloof in Medische Bewijs naar het mausoleum te dragen. In zijn betoog steunde de kritische hoogleraar op een recent artikel waarin de vloer aangeveegd wordt met de simpele opvattingen over wat we bewijs van medisch handelen noemen. "myriad attempts to define, categorize, and stratify evidence for use in clinical medicine have only resulted in an epistemic and linguistic morass." en "Reference to evidence in medicine now leads only to confusion or obfuscation." Zo begint Mark R. Tonelli zijn beschouwing over ‘Evidence-vrije geneeskunde’ waaraan Von Feyermorgen refereerde.

Lees meer...

Evidence Biased Medicine 3: de creatie van de ‘waarheid’

Hier het derde deel over EBM..Evidence Biased Medicine!

Literatuurreferenties en de creatie van waarheid. Dat was de titel van een beschouwing van Dr. G.J.D. Hengstman, neuroloog uit het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Deze neuroloog richt de aandacht op een onderdeel van hetgeen wij in de laatste artikelen over Evidence Biased Medicine besproken hebben. Namelijk de maakbaarheid van zogenaamde harde Feiten. Dr Hengstman begint aldus: De kennis binnen de geneeskunde is gebaseerd op empirie en wetenschap. De wetenschap komt voort uit en creëert observaties, data, veronderstellingen en gedachten. De wetenschappelijke gegevens groeien uit tot de harde fundering waarop een steeds groter deel van ons medisch handelen is gebaseerd. Eén van de manieren waarop wetenschap waarheid wordt is door middel van literatuurreferenties.

Lees meer...

Evidence Biased Medicine 2: de maakbaarheid van feiten

In de medische artikelen komen aanbevelingen voor inzake het gebruik van nieuwe middelen voor ziektes, waarin die middelen nog niet voor onderzocht zijn. En die aanbevelingen nemen in de loop van de jaren toe, zodat steeds meer dokters die middelen ook daadwerkelijk gaan voorschrijven. Voor gabapentine, een pijnstiller, is dat recent uitgezocht door enkele Amerikaanse onderzoekers. Gabapentine verscheen in 1993 op de markt voor een bijzondere vorm van epilepsie en voor neuropathische pijn. In 1999 al was de indicatie, manische depressiviteit, waarvoor op een na het meeste gabapentine verkocht werd een psychiatrische indicatie, waarvoor geen wetenschappelijke steun bestond. 

Lees meer...

Evidence Biased Medicine 1: Red Alert!

fraude.jpegOnze moderne geneeskunde is Evidence Based? Absoluut niet! Evidence BIased moet het heten! Gelukkig kan dus nog wel de afkorting EBM blijven. Doordat meer dan de helft van de medische gegevens in de vakpers op oplichting berust spreken we vanaf nu van Evidence Biased Medicine! Nu: een vierluik van artikelen op IOCOB waaruit de relativiteit van de medische kennis blijkt! Met medewerking van prof.dr. Ludwig von Feyermorgen!

Feiten zijn feiten. Dat zeggen de dokters van de Vereniging tegen de Kwakzalverij graag, en de regering gelooft ze. Maar, leden van het kabinet en lezers dezes, het is geheel anders. Feiten zijn bijzonder vaak verzonnen, of aangepast aan de wens van diegene die ze publiceert. De feiten van de heilige medische wetenschap zijn fundamenten met betonrot erin. We weten niet hoeveel ervan waar is. En daarop baseert onze maatschappij haar richtlijnen… Een wankel fundament dus. Want als je de fundamenten aan analyse blootstelt door medische profi’s uit het eigen veld…..dan is meer dan 50% van die fundamenten ROT! Dus dat hele gebouw van onze richtsnoeren en richtlijnen is evenzo ROT. En dat verzinnen we niet ter plekke. In ons boek ‘Met het oog op de Naald, hadden we al veel van deze lijken uit de kast gehaald. Maar nu wordt het steeds duidelijker. Top-epidemiologen toonde aan in November 2009 dat medische feiten rondom een moderne pijnstiller voor het grootste deel op bedrog berusten. En die schokkende bevindingen staan niet op zichzelf. Hier enkele citaten die IOCOB verzamelde:

Lees meer...

Boter op het hoofd en misleiding…

Professor Timmerman, gepensioneerd hoogleraar en drs Dorlo, beide leden van de onvolprezen Vereniging tegen de Kwakzalverij krijgen weer eens ruim baan in Medisch Contact van 12 november 2009 om hun ongenuanceerde en polariserende visie te etaleren. En zelfs als een cover artikel. Chinese kruiderij verre van onschuldig, roept de kop op het omslag van Medisch Contact. Samen met acupunctuur, en andere technieken wordt in een klap de hele traditionele Chinese geneeskunde afgeserveerd. Nu zijn we het zeker met elkaar eens dat Chinese plantaardige middelen soms niet te vertrouwen zijn, daar schreef de voorzitter van IOCOB zelfs al 10 jaar geleden een artikel over in Medisch Contact, dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij graag citeert op haar website. Maar om acupunctuur met een tandenstoker te vergelijken is voorbijgaan aan de meest recente positieve meta-analyses van de Cochrane groep. En dan te stellen dat het meeste Chinese onderzoek onbetrouwbaar is…dat is heel selectief kijken. Selectief? Jazeker, want datzelfde geldt voor onze westerse medische publicaties over de effectiviteit van geneesmiddelen. En dat zou een emeritus hoogleraar farmacologie zoals Timmerman moeten weten. Boter op het hoofd!

Lees meer...

Aanvraagformulier voor formulieren

formulieren.jpegIn het Medisch Contact van 12 november 2009 staat een kort maar zeer krachtig artikel onder het kopje: Praktijkperikelen. Dat Kafka ons langzamerhand weer inhaalt en onze geneeskunde verloedert met ronddwarrelende zinloze handleidingen van 300 pagina’s, richtlijnen, beleidsnotities, richtsnoeren valt ook steeds meer op aan hardwerkende huisartsen. De huisarts in questie schreef:

Lees meer...

New York Times: acupunctuur moet!

In de New York Tines van 23 oktober 2009 een pleidooi voor holistische geneeskunde, en het toevoegen van acupunctuur aan het hedendaagse therapeutische arsenaal van dokters. Waar in Nederland de Kackadorisnominatie aan ziekenhuisdirecteuren die acupunctuur steunen wordt verleend, wordt in de VS juist de aandacht gevestigd op de positieve bijdrage van acupunctuur aan de gezondheidszorg. In een toonaangevend artikel met als titel " An Economy in Need of Holistic Medicine" schrijft  ANAND GIRIDHARADAS, de auteur van het stuk, het volgende:

Lees meer...

Griepremmers: an ill for a pill

De epidemioloog Luc Bonneux schrijft in zijn Rubriek Pinnekesdraad in Medisch Contact Nr. 41 – 08 oktober 2009 Jaargang 2009: pagina 1684 een heftig stuk, waarin hij aftrapt met een hele bijzondere stelling: een ziekte wordt gemaakt om een pil te behagen…aldus de epidemioloog. Die boeiende stelling..an ill for a pill..doet me denken aan de titel van een proefschrift van enkele decennia geleden: Drugs looking for diseases….Maar nu eerst Luc aan het woord:

Lees meer...

Regels maken patienten tot stakker

verzuipen_in_richtllijnen.jpegIn Medisch Contact van 1 oktober 2009 verzucht Bert Keizer, verpleeghuisarts (tegenwoordig ook genoemd specialist in ouderengeneeskunde), dat hij huivert hoe de geneeskunde een patient tot stakker kan maken. En in datzelfde blad staat dan meteen een schrijnend verhaal van een bejaarde vrouw met kanker die door de thuiszorg zo geholpen wordt dat de keus is of met aangetrokken steunkousen tegen een trombosebeen zichzelf bevuilen met diarrhee, of zonder diarrhee geen steunkousen aan en uitgeput aan de wastafel wachten. Daarnaast wederom in het zelfde blad een mene mene tekel: protocollen van meer dan 150 pagina’s hoe te handelen bij een ziekenhuisinfectie met een nare ziekenhuisbacterie. Dat brengt aan het licht dat de experts die de richtlijn maken een heel andere kijk hebben dan de mensen in de praktijk die de richtlijn moeten toepassen. Onze geneeskunde stroomt vol met dikke handleidingen en protocollen, en geen tijd om te lezen. Alleen maar om in te dekken en te complexiseren.  Kafka anno de 21ste eeuw. En in de NRC van 4 oktober 2009 een groot stuk met als titel: Met Klinkfit kiest een zorgmodule uw pillen!

Lees meer...

Een hamer om plat te slaan: Edzard Ernst..

trick.jpegEdzard Ernst, hoogleraar alternatieve geneeskunde in Engeland en een van de meest geciteerde wetenschappers door de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Nu veelvuldig aangehaald vanwege zijn nieuwe boek, Trick or Treament?. De ondertitel spreekt ook boekdelen: Alternative medicine on trial...Het proces tegen de alternatieve geneeskunde dus. Ernst heeft een hamer gevonden. En slaat om zich heen. Auteur van vele honderden artikelen op het gebied van acupunctuur, magneettherapie en aanpalende gebiedsdelen biecht uiteindelijk in zijn laatste boek op wat hem beweegt. Maar of dat ons verder helpt, dat is zeer de vraag. 

Lees meer...