Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Politiek

In deze rubriek kunt u artikelen lezen die gericht zijn aan de tweede kamer, en die over de Nederlandse politiek gaan met als onderwerp, complementaire en alternatieve behandelwijzen

Open brief aan Leden Tweede Kamer

Op 30 september 2008 stuurde IOCOB de volgende Open Brief aan alle Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Geacht Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

Er bestaat een scala van niet-reguliere behandelingen dat duidelijk bewezen effectief en veilig is en dat bovendien de kosten in de gezondheidszorg verlaagt. Er is anderzijds een veelheid van reguliere behandelwijzen die weliswaar frequent worden ingezet, maar die integendeel niet bewezen effectief zijn. Directeur beleid van de KNMG, de arts Lode Wigersma, vatte dat wetenschappelijke gegeven voorde IOCOB website als volgt pregnant samen:

"…wij artsen verrichten binnen dat algemeen geaccepteerde medische domein vaak handelingen die niet door bewijsvoering ondersteund worden en ook niet strikt medisch zijn, maar wel zinvol en professioneel."

Lees meer...

BTW plannen staan haaks op EU beleid

De plannen om BTW te heffen op complementaire en alternatieve geneeskunde zijn in strijd met het voornemen van de Europese Unie om de regelgeving te vereenvoudigen. Ook wil de Europese Unie grensoverschrijdende activiteiten stimuleren. Als Nederland als enige Europese lidstaat BTW zou gaan heffen op de complementair werkende artsen die hier te lande werkzaam willen zijn, dan zou ons kleine landje zich gaan isoleren.

Lees meer...

De nationale GAVOORCAM actie

vrede.gif

De nationale GAVOORCAM actie is door stichting IOCOB op 1 oktober gelanceerd.

Hieronder het persbericht en de toelichting:

Lees meer...

Bewijskracht geneeskunde

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geacht Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

Er bestaat een scala van niet-reguliere behandelingen dat duidelijk bewezen effectief en veilig is en dat bovendien de kosten in de gezondheidszorg verlaagt. Er is anderzijds een veelheid van reguliere behandelwijzen die weliswaar frequent worden ingezet, maar die integendeel niet bewezen effectief zijn. Directeur beleid van de KNMG, de arts Lode Wigersma, vatte dat wetenschappelijke gegeven voor IOCOB als volgt pregnant samen:

"…wij artsen verrichten binnen dat algemeen geaccepteerde medische domein vaak handelingen die niet door bewijsvoering ondersteund worden en ook niet strikt medisch zijn, maar wel zinvol en professioneel."

Lees meer...

GavoorCAM.nl

De nationale Ga Voor Cam actie is met goed gevolg afgesloten, meer dan 30.000 mensen ondertekenden de petitie die in Den Haag is aangeboden. Mede Hierdoor is de BTW heffing op het werk van complementaire artsen per 1 januari 2009 uitgesteld, en moet de minister gaan overleggen met het veld, volgens de 2de kamer motie Vendrik.

gavoorcam.jpgwww.gavoorcam.nl

CAM (Complementary Alternative Medicine) is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen. Miljoenen patiënten zijn met deze behandelwijzen zeer tevreden.

  • De patiënt wil steeds vaker kiezen voor CAM
  • Veel CAM behandelwijzen zijn bewezen effectief en veilig
  • CAM is veelal kostenbesparend

De keuzevrijheid wordt door kabinetsplannen in Nederland NU ernstig bedreigd! Er is geen politieke interesse voor CAM: géén academisch onderwijs, géén wetenschappelijk onderzoek, ook wordt nu gedreigd de arts-titel af te nemen en BTW op de alternatieve behandelingen door artsen te heffen.

Daarom heeft IOCOB deze nationale handtekeningenactie GA VOOR CAM georganiseerd. Op 28 oktober 2008 is de petitie met alle namen en e-mail adressen in ‘Den Haag’ aan een groot aantal kamerleden overhandigd. De actie is geslaagd en per november gestopt. 

Lees meer...