Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Politiek

In deze rubriek kunt u artikelen lezen die gericht zijn aan de tweede kamer, en die over de Nederlandse politiek gaan met als onderwerp, complementaire en alternatieve behandelwijzen

Geen BTW op artsenwerk: steunt petitie NU

Volgende week dinsdag zullen artsen om 13.30 uur de petitie tegen de BTW-heffing van 21% op complementair werkende artsen aanbieden aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

IOCOB roept bij deze alle patiënten, kennissen, familie & vrienden op om te tekenen tegen deze bizarre regeling (er zijn reeds ruim 15.000 handtekeningen). Nergens in de wereld komt dit voor!

De petitie wordt op 6 november a.s. aangeboden. De link:https://petities.nl/petitie/btw-nee-stop-btw-heffing-cam-artsen.

NB; de handel in drugs wordt binnen Europa niet belast met BTW en accijns. It’s a mad world……

Lees meer...

Groot succes: BTW-vrijstelling voor CAM-artsen blijft gehandhaafd

De minister van VWS heeft, mede namens de staatssecretaris van Financien, bij brief van 29 oktober 2009 aan de voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld dat de medische BTW-vrijsstelling voor CAM-artsen gehandhaafd blijft. Daarmee hebben beide bewindslieden, mede onder grote druk van de door IOCOB georganiseerde en massaal gesteunde actie: Ga voor CAM, politiek diep gebogen voor de breed gedragen wens van de Tweede Kamer om de huidige BTW-vrijstelling voor CAM-artsen te continueren. Daarover is IOCOB uiteraard zeer verheugd.

Lees meer...

BTW: voorlopig niet voor CAM-artsen!

Goed nieuws! Op 16 juni 2009 heeft staatsecretaris van Financien De Jager de Tweede Kamer bij brief bericht dat er in elk geval tot 1 januari 2010 geen BTW wordt geheven over de diensten van artsen die complementaire en alternatieve behandelwijzen toepassen. De voorgenomen BTW-heffing is hiermede voor de tweede maal een half jaar uitgesteld. De brief van Financien is een maand later verstuurd dan aan de Tweede Kamer was toegezegd. De brief is op de volgende link te lezen. Uitgebreider commentaar van IOCOB op deze brief volgt later.

Lees meer...

Brief IOCOB aan Minister van VWS

glowingletter_01.gif

Op het schrijven van de heer Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij, aan de Minister van VWS dd 7 april 2009 heeft IOCOB een uitvoerig weerwoord gegeven. Het motto van de IOCOB brief luidt: Don’t confuse me with facts. IOCOB heeft de brief aan de Minister verzonden op 28 april 2009. Later is deze brief per e-mail ook gestuurd aan alle vaste leden van de commissie van VWS en Financien. Hierna volgt de tekst van de brief van IOCOB.

Aan de heer Minister van VWS

Lees meer...

Frustratie slaat toe: publicaties niet te vertrouwen

De frustratie slaat toe. Wetenschappelijke feiten die we nodig hebben om onze patienten zo goed mogelijk te behandelen staan te wankelen. In de Lancet van 11-17 april 2009 lezen we, en we citeren letterlijk: It is deeply frustrating that we cannot trust the published literature. Zijn oude antipsychotische middelen nu even goed als, slechter dan of beter dan nieuwere (en dure) middelen. We twijfelen!!!

Lees meer...

Antwoord van VWS op uw brieven

De GavoorCAM actie was een groot succes. Het ministerie van VWS heeft aan honderden mensen een antwoord gestuurd op hun ingezonden brieven waarin aan VWS duidelijk gemaakt werd wat complementaire behandelwijzen betekent voor hen. Het antwoord van VWS is hier te lezen. 

Lees meer...

De Jager is ingefluisterd

Staatssecretaris van Financien De Jager, heeft in de nota 31704 op 5 november 2008 antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer over het belastingplan 2009.
Het antwoord van deze bewindsman op de opmerking van Groen Links dat van veel complementaire behandelingen, zoals acupunctuur en hypnotherapie, de effectiviteit en kostenbesparing bewezen zijn, getuigt van onwetendheid en vooroordelen. 

Lees meer...

BTW? Nee! Zegt de apotheker

De volgende brief is door een apotheker aan Minister Klink van VWS geschreven:
Betreft: BTW heffing voor alternatieve behandelingen

Geachte Heer Klink,

Met dit schrijven wil ik in de eerste plaats u complimenteren met het gedurfde beleid om de benzodiazepines niet langer te vergoedenbij langdurig gebruik voor de niet risico groepen. Gedurfd omdat in de folder hierover, van het Instituut voor verantwoord medicijngebruik (slaap- en kalmeringsmiddelen;weet wat u slikt!) duidelijk staat dat het stoppen met benzodiazepinen beter is voor de gezondheid en voor de samenleving.

Lees meer...

Aanbieding petitie aan Leden Tweede Kamer

Op dindag 28 oktober 2008 om 13.30 uur, heeft IOCOB haar petitie, met circa 32.000 steunbetuigingen, aangeboden aan de leden van de vaste commissies van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De secretaris van stichting IOCOB heeft daarbij een betoog gehouden om de 5 actiepunten van de GaVoorCAM actie kracht bij te zetten. De gehele speechtekst is hier te lezen.

Lees meer...

GAVOORCAM actie in stroomversnelling

stroomversnelling.gif

De nationale gavoorcam actie komt in een stroomversnelling. Zelfs op Hyves circuleren de berichten nu! Ook op het internet zijn nu reeds meer dan 310 sites te vinden die de actie GA VOOR CAM centraal stellen, waaronder Gezond nu! Ook zijn er al meer dan 27.000 handtekeningen(!) binnengekomen en talloze adhaesiebetuigingen. Alle grote CAM organisaties steunen de IOCOB actie en er is veel onderling intensief overleg. Dinsdag (7-10) stuurde IOCOB per post al vast de aankondiging van de actie, samen met de tekst van de petitie naar de minister-president en aan alle ministers en hun  staatssecretarissen. In Den Haag heeft men dus al van ons gehoord! Later wordt de petitie officieel aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Financien, gecompleteerd met alle handtekeningen van de sympathisanten.

Steunt onze actie massaal en verspreidt de email over de actie – zie www.gavoorcam.nl– aan al je kennissen en vrienden!

Lees meer...