Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen

Complementaire behandelwijzen

Ziekten, met andere ogen bekeken, DJK & KHComplementaire behandelwijzen worden mondiaal steeds meer gezien als een belangrijke aanvulling voor de reguliere geneeskunde. Er zijn bijzonder veel uiteenlopende richtingen binnen de complementaire behandelvormen. Handoplegging, gebedsgenezing, acupunctuur, kleurentherapie, Bachbloesemtherapie, en vele, vele andere. Sommigen spreken over alternatieve geneeskunde, anderen van integrale geneeskunde, holistische geneeskunde of additieve geneeskunde. Wat is nu eigenlijk wat, en hoe zinvol is het, zijn belangrijke vragen voor de consument.

Termen

IOCOB heeft voor al deze verschillende stromingen gekozen voor de neutrale term ‘complementaire behandelwijzen’.
IOCOB meent dat termen als alternatieve geneeskunde, integrale geneeskunde, holistische geneeskunde alle verouderd, eenzijdig of te pretentieus zijn. Er zijn dus vele honderden verschillende vormen van complementaire behandelwijzen in Nederland. PatiĆ«nten die zoeken naar methoden die hen kunnen helpen zien dan uiteraard door de bomen het bos niet meer. En daarbij komt nog dat de medische informatie op het internet niet altijd te vertrouwen is; soms is er zelfs sprake van grove misleiding. Op de pagina over kanker wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van misleiding. Een goede andere term is geintegreerde geneeskunde, naar het voorbeeld van de Amerikanen die van integrated medicine spreken. Onder “Integrated medicine” verstaan we dus een klant-gerichte mix van reguliere en complementaire behandelvormen.

IOCOB helpt

IOCOB helpt bij het krijgen van duidelijkhied en helderheid. Via onze site kan u inzicht krijgen in de voor- en de nadelen, alsmede de zinvolheid van vele, uiteenlopende vormen van therapie. Met uw donatie brengt u de complementaire behandelwijzen verder.

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Grote CAM-enquete medische studenten

In 2008 heeft een medisch studente een enquete gehouden onder 10.532 medische studenten (die lid zijn van de KNMG) over complementaire en alternatieve behandelwijzen, waarvan een deel  van de resultaten begin september 2010 zijn gepubliceerd. In totaal hebben 2004 medische studenten – dat is 19% van de ondervraagden – gereageerd. 83% van hen vond dat  een arts objectieve informatie moet kunnen verschaffen over deze behandelwijzen.

Lees meer...

Kosten van CAM-therapieen in de USA

Aan alles hangt een prijskaartje, dus ook aan Complementary and alternative Medicine (CAM). In de Verenigde Staten is in 2007 een groot nationaal onderzoek uitgevoerd naar de kosten van CAM-therapieen, -lessen en -producten. Meer dan 23.000 personen ouder dan 18 jaar zijn telefonisch geinterviewd naar de 10 meest gebruikte CAM therapieen, zoals acupunctuur, chiropractie, en osteopathie. Ook werden de mensen geinterviewd over 26 andere CAM behandelwijzen waar geen therapeut voor nodig was, zoals Yoga, dieten, kruiden en supplementen.

Lees meer...

Complementaire huisartsen werken 15% goedkoper

Complementaire Nederlandse huisartsen werken 15% goedkoper. Dat is de conclusie van een recent Nederlands onderzoek van Peter Kooreman en Eric Baars.  Patienten boven de 75 jaar die een antroposofische huisarts bezoeken zijn zelfs 25% goedkoper. Dat complementair werkende artsen goedkoper zijn, werd ook in het verleden herhaaldelijk aangetoond, o.a. op basis van gegevens uit de VS en uit Zwitserland. Nu geldt het dus ook in ons land. 

Lees meer...

IFMSA integrative medicine groot succes

Op 4, 5 en 6 maart 2010 kwam een groep medische studenten in Bangkok bij elkaar om aan een workshop deel te nemen over integrative medicine. De studenten kwamen uit verschillende delen van de wereld. IFMSA (International Federation Medical Students Assembly), de grootste medische studentenorganisatie ter wereld, had dit jaar integrative medicine als thema. Drie gastsprekers uit Nederland, Ines von Rosenstiel (kinderarts en voorzitter NIKIM), Mischa Nagel (directeur van tijdschrift Supplement) en David Kopsky (arts en secretaris stichting IOCOB) leidden de workshop. In een artikel is hierover meer te lezen

Lees meer...

Integrative Medicine door IFMSA voor geneeskundestudenten in Bangkok, Thailand.

IFMSA (the International Federation of Medical Students’ Associations) houdt haar jaarlijkse General Assembly in maart 2010 in Bangkok, Thailand. Meer dan 1000 medische studenten uit ongeveer 90 landen zullen naar Thailand vertrekken om o.a. te discussiëren over nieuwe projecten, over hun beleid en om bestuursleden te kiezen. Als thema voor de General Assembly van maart is “Integrative Medicine” dit keer gekozen. Tijdens de General Assembly zullen er daarom workshops worden georganiseerd over o.a. complementaire geneeswijzen en Integrative Medicine, ook zal er een tijdschrift worden uitgedeeld over dit belangrijke en fascinerende thema, waarover nog weinig kennis is onder geneeskunde-studenten wereldwijd.

Lees meer...

Integrative Medicine door IFMSA voor geneeskundestudenten in Bangkok, Thailand.

IFMSA (the International Federation of Medical Students’ Associations) houdt haar jaarlijkse General Assembly in maart 2010 in Bangkok, Thailand. Meer dan 1000 medische studenten uit ongeveer 90 landen zullen naar Thailand vertrekken om o.a. te discussiëren over nieuwe projecten, over hun beleid en om bestuursleden te kiezen. Als thema voor de General Assembly van Maart is “Integrative Medicine” dit keer gekozen. Tijdens de General Assembly zullen er daarom workshops worden georganiseerd over o.a. complementaire geneeswijzen en Integrative Medicine, ook zal er een tijdschrift worden uitgedeeld over dit belangrijke en fascinerende thema, waarover nog weinig kennis is onder geneeskunde studenten wereldwijd.

Lees meer...

Integrative Medicine door IFMSA voor geneeskundestudenten in Bangkok, Thailand.

IFMSA (the International Federation of Medical Students’ Associations) houdt haar jaarlijkse General Assembly in maart 2010 in Bangkok, Thailand. Meer dan 1000 medische studenten uit ongeveer 90 landen zullen naar Thailand vertrekken om o.a. te discussiëren over nieuwe projecten, over hun beleid en om bestuursleden te kiezen. Als thema voor de General Assembly van Maart is “Integrative Medicine” dit keer gekozen. Tijdens de General Assembly zullen er daarom workshops worden georganiseerd over o.a. complementaire geneeswijzen en Integrative Medicine, ook zal er een tijdschrift worden uitgedeeld over dit belangrijke en fascinerende thema, waarover nog weinig kennis is onder geneeskunde studenten wereldwijd.

Lees meer...

Studenten willen massaal alternatief erbij!

koude_in_nl.gifIn de VS lopen ze wel wat voor op ons. Hier zitten we in de ijskou in verband met de grote negatieve stroming die alles wat niet regulier geneeskundig is veroordeelt als rommel, daar vindt meer dan 3/4 van alle studenten dat alternatieve geneeskunde onderwezen moet worden aan de universiteit. En dat artsen die ook weet hebben van alternatieve geneesvormen duidelijk succesvoller zijn in het behandelen van patienten dat hun reguliere collega’s die daar geen weet van hebben. Hier het integrale bericht!

 

Lees meer...

Von Feyermorgen graaft kuil onder medische wetenschap

nieuwe_denker_over_geneeskunde.gifZoals in de Japanse en internationale bestseller Kafka on the shore, van Haruki Murakami contemporaine taboes doorgeprikt worden, zo weet Von Feyermorgen zich momenteel als een doorprikkende wesp in het Westerse wetenschapsbolwerk.

Muß man eigentlich alles glauben, was die Wissenschaft an Überlieferungen anbietet? Zo vraagt Prof. dr. Ludwig von Feyermorgen, de moderne wetenschapsfilosoof, zich af. Moet men alles geloven wat de wetenschap ons vertelt? Von Feyermorgen is momenteel in Duitsland enorm HOT. 

Lees meer...

Groot succes: BTW-vrijstelling voor CAM-artsen blijft gehandhaafd

De minister van VWS heeft, mede namens de staatssecretaris van Financien, bij brief van 29 oktober 2009 aan de voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld dat de medische BTW-vrijsstelling voor CAM-artsen gehandhaafd blijft. Daarmee hebben beide bewindslieden, mede onder grote druk van de door IOCOB georganiseerde en massaal gesteunde actie: Ga voor CAM, politiek diep gebogen voor de breed gedragen wens van de Tweede Kamer om de huidige BTW-vrijstelling voor CAM-artsen te continueren. Daarover is IOCOB uiteraard zeer verheugd.

Lees meer...