Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen

Complementaire behandelwijzen

Ziekten, met andere ogen bekeken, DJK & KHComplementaire behandelwijzen worden mondiaal steeds meer gezien als een belangrijke aanvulling voor de reguliere geneeskunde. Er zijn bijzonder veel uiteenlopende richtingen binnen de complementaire behandelvormen. Handoplegging, gebedsgenezing, acupunctuur, kleurentherapie, Bachbloesemtherapie, en vele, vele andere. Sommigen spreken over alternatieve geneeskunde, anderen van integrale geneeskunde, holistische geneeskunde of additieve geneeskunde. Wat is nu eigenlijk wat, en hoe zinvol is het, zijn belangrijke vragen voor de consument.

Termen

IOCOB heeft voor al deze verschillende stromingen gekozen voor de neutrale term ‘complementaire behandelwijzen’.
IOCOB meent dat termen als alternatieve geneeskunde, integrale geneeskunde, holistische geneeskunde alle verouderd, eenzijdig of te pretentieus zijn. Er zijn dus vele honderden verschillende vormen van complementaire behandelwijzen in Nederland. Patiënten die zoeken naar methoden die hen kunnen helpen zien dan uiteraard door de bomen het bos niet meer. En daarbij komt nog dat de medische informatie op het internet niet altijd te vertrouwen is; soms is er zelfs sprake van grove misleiding. Op de pagina over kanker wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van misleiding. Een goede andere term is geintegreerde geneeskunde, naar het voorbeeld van de Amerikanen die van integrated medicine spreken. Onder “Integrated medicine” verstaan we dus een klant-gerichte mix van reguliere en complementaire behandelvormen.

IOCOB helpt

IOCOB helpt bij het krijgen van duidelijkhied en helderheid. Via onze site kan u inzicht krijgen in de voor- en de nadelen, alsmede de zinvolheid van vele, uiteenlopende vormen van therapie. Met uw donatie brengt u de complementaire behandelwijzen verder.

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Joep Lange, Jacqueline van Tongeren: overleden bij vliegtuigramp

Joep Lange, en zijn rechterhand Jacqueline van Tongeren, enorm bevlogen en lieve mensen, zijn omgekomen bij de zinloze ramp als gevolg van de oorlog in de Ukraine. Deze twee mensen, die hun leven gewijd hebben aan AIDS onderzoek en aan het beschikbaar maken van AIDS medicamenten in Africa tegen betaalbare prijzen, waren onvergetelijk. Andere namen zijn […]

Lees meer...

333.000 Nederlanders gebruiken pijnstillers fout

333000 Nederlanders die pijnstillers slikken tegen hoofdpijn, menstruatiepijn, of pijn aan botten en spieren doen dat fout. Ze gebruiken veel te veel van die middelen die door de mogelijke ernstige bijwerkingen dus problemen kunnen opleveren. Aldus een brandartikel in Medisch Contact van 10 april 2014.

Lees meer...

Integratieve Pijnbehandeling: topic van wereldniveau

Terwijl in Nederland we in het moeras van de Vereniging tegen de Kwakzalverij verzakken met onze inzichten rond Integratieve geneeskunde, brengt een wereldorganisatie met autoriteit, de IASP een special uit met als titel: Integrative Pain Medicine, A holistic model of Care. Dit viel op 12 juli bij ons op de deurmat, en is dus heet […]

Lees meer...

Eensgezind onder de ideologische paraplu: de minister van VWS Schippers en de anti-kwakkers

Renckens als ideoloog

Cees Renckens, de bekendste representant van de anti-kwakkers, vecht tegen alle vormen van niet-reguliere geneeskunde (“CAM”) (1). Daarbij baseert hij zich niet op wetenschappelijke feiten doch uitsluitend op aan zijn eigen vooroordelen en verenigingsideologie ontleende meningen. Bovendien ontpopt Renckens zich in zijn publicaties over dit onderwerp als een zodanig rabiate straatvechter dat hij een geheel verloederde sfeer rondom dit thema heeft gekweekt waarin elke zinnige discussie over de werkelijke stand van zaken bij voorbaat onmogelijk is gemaakt. Zijn artikelen en die van zijn medestanders wemelen veelal van grove beledigingen jegens vooral CAM-artsen, insinuaties, aantijgingen en meer van dat fraais. In de gelederen van Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt  deze ernstige morele ontaarding helaas als de gewoonste zaak van de wereld wordt beschouwd. Maar hier geldt: als  de beschaving wankelt, wankelt de wereld.

Lees meer...

Eis tot aftreden van minister Schippers

Minister Schippers heeft in een recent openbaar geworden filmpje een toespraak gehouden voor de leden van de vereniging tegen kwakzalverij. Haar woorden zijn onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend voor alle mensen die baat hebben bij de wel degelijk bewezen complementaire en preventieve geneeskunde. PETITIE Wij Beroepsbeoefenaars en gebruikers van de complementaire geneeskunde constateren dat minister […]

Lees meer...

3,3 miljoen Nederlanders slikken gevaarlijke pijnstillers

Pijnstillers! Worden enorm veel gebruikt. Met alle gevaren van dien. 1 op de 5 Nederlanders heeft pijn en vooral langdurig pijn. Samen gebruikten in Nederland 3,3 miljoen mensen in 2012 gevaarlijke pijnstillers, de NSAIDS, waarvan 1,6 miljoen mensen diclofenac gebruikten. Dat alles wordt gemeld in het Pijnperiodiek (Oktober 2013). Pijnstillers doen meer, niet alleen wat […]

Lees meer...

CZ diskwalificeert zich! Alles voor een betere zorg? Niet dus!

CZ zorgverzekeringen! ‘Ontdek de zorgverzekeringen van CZ in 2014’, zo staat pontificaal op de website van CZ. Nou, het zou wijs zijn van patienten als ze massaal deze verzekering gaan mijden in 2014! Waarom een rood IOCOB licht voor CZ?

Hierom, een zeer recent bericht van CZ:

Lees meer...

IOCOB aan Rutte en Samsom

Inleiding

Tijdens de kabinetsformatie heeft IOCOB zich door middel van onderstaande brief dd 1 oktober 2012 gericht tot de heren Rutte en Samsom. Zoals bekend, is als gevolg van het Lente-accoord de BTW-vrijstelling voor complementaire artsen en dito zich kwalificerende complementaire BIG-geregistreerde paramedici met ingang van 2013 vervallen. In de brief van IOCOB wordt vooral Mark Rutte aangesproken om deze discriminatoire wetgeving alsnog ongedaan te maken omdat de VVD-minister van VWS Edith Schippers deze onrechtvaardige stokpaardjesmaatregel heeft ingebracht. Omdat de PvdA aan IOCOB reeds had doen weten deze BTW-vrijstelling alsnog intact te willen laten, bevat de brief van IOCOB dus ook een duidelijke aansporing aan Diederik Samsom om hierbij tegenover Mark Rutte voet bij stuk te houden.

Lees meer...

Welke politieke partij voelt zich verantwoordelijk jegens complementaire geneeskunde?

Een overzicht ten dienste van 12 september

IOCOB heeft op 21 augustus 2012 op haar website een artikel gepubliceerd onder de veelzeggende titel STEMMEN? Stemt massaal tegen BTW op complementaire geneeskunde. Daarin is het volgende slotappel aan de politiek gericht: Houdt de eer alsnog aan uzelf en annuleert op eigen kracht – zonder dat de Europese belastingrechter dit hoeft te doen – deze rammelende BTW-heffing op CAM in het belang van de Nederlandse volksgezondheid. Er zijn daarvoor legio andere en betere maatregelen voorhanden. U biedt alsdan weer uitzicht aan honderdduizenden CAM-patienten die thans door u in de kou zijn gezet.

Lees meer...

STEMMEN ? Stemt massaal tegen BTW op complementaire geneeskunde

Waarom gaat het?

Op 12 september 2012 gaat Nederland naar de stembus. In deze tijden van crisis tekenen zich oplopende tegenstellingen af wat betreft de belangen van de diverse bevolkingsgroepen (zoals armen-rijken, jongeren-ouderen, werkenden-gepensionneerden, werkgevers-werknemers, geschoolden-ongeschoolden, autochtonen-allochtonen, progressieven-conservatieven, gezonde personen-patienten). Iedere betrouwbare politieke partij dient zich in haar verkiezingsprogramma te realiseren dat elke kiezer op elk tijdstip altijd tot meerdere en steeds wisselende bevolkingsgroepen behoort. Goede politiek vereist dus de beoefening van een subtiele evenwichtskunst om deze – vaak conflicterende – groepsdeelbelangen te overstijgen en in een goede onderlinge balans samen te brengen.

Lees meer...