Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen

Complementaire behandelwijzen

Ziekten, met andere ogen bekeken, DJK & KHComplementaire behandelwijzen worden mondiaal steeds meer gezien als een belangrijke aanvulling voor de reguliere geneeskunde. Er zijn bijzonder veel uiteenlopende richtingen binnen de complementaire behandelvormen. Handoplegging, gebedsgenezing, acupunctuur, kleurentherapie, Bachbloesemtherapie, en vele, vele andere. Sommigen spreken over alternatieve geneeskunde, anderen van integrale geneeskunde, holistische geneeskunde of additieve geneeskunde. Wat is nu eigenlijk wat, en hoe zinvol is het, zijn belangrijke vragen voor de consument.

Termen

IOCOB heeft voor al deze verschillende stromingen gekozen voor de neutrale term ‘complementaire behandelwijzen’.
IOCOB meent dat termen als alternatieve geneeskunde, integrale geneeskunde, holistische geneeskunde alle verouderd, eenzijdig of te pretentieus zijn. Er zijn dus vele honderden verschillende vormen van complementaire behandelwijzen in Nederland. Patiënten die zoeken naar methoden die hen kunnen helpen zien dan uiteraard door de bomen het bos niet meer. En daarbij komt nog dat de medische informatie op het internet niet altijd te vertrouwen is; soms is er zelfs sprake van grove misleiding. Op de pagina over kanker wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van misleiding. Een goede andere term is geintegreerde geneeskunde, naar het voorbeeld van de Amerikanen die van integrated medicine spreken. Onder “Integrated medicine” verstaan we dus een klant-gerichte mix van reguliere en complementaire behandelvormen.

IOCOB helpt

IOCOB helpt bij het krijgen van duidelijkhied en helderheid. Via onze site kan u inzicht krijgen in de voor- en de nadelen, alsmede de zinvolheid van vele, uiteenlopende vormen van therapie. Met uw donatie brengt u de complementaire behandelwijzen verder.

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Alternatieve geneeskunde en complementaire behandelvormen

Complementaire geneeskunde: aanvulling op de normale geneeskunde, JMKHIedereen kent alternatieve geneeskunde als term. IOCOB gebruikt de term complementaire behandelwijzen of complementaire behandelingen. Dit zijn therapiëen die aanvullend op de reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet. De term alternatieve geneeskunde is polariserend, aangezien deze term suggereert dat de reguliere geneeskunde wordt vervangen door iets anders, door een alternatief. De term geneeskunde geeft aan dat een patiënt genezen wordt. Hiervoor moet bewijs overlegd worden, en zolang dat bewijs niet volledig en ondubbelzinnig aanwezig is, is het beter de neutrale term behandelwijzen te gebruiken. De Engelse term voor complementaire behandelwijzen is CAM:

Lees meer...

Alternatieve geneeskunde in USA: topspecialisten vooruitstrevend

Ook specialisten in de USA nemen complementaire behandelingen (alternatieve geneeswijzen) serieus. In 2005 verscheen bijvoorbeeld een relevant consensus rapport van de Amerikaanse Cardiologen Vereniging, met een duidelijke en positieve boodschap: complementaire behandelvormen worden gezien als een revolutie binnen het bestaande gezondheidssysteem. Zeer boeiend om te lezen dat men vindt dat het integreren van complementaire behandelvormen op compassie dient te steunen, en dat complementaire behandelvormen een commitment is om patiënten te helpen op fysiek, psychisch en spiritueel niveau.

Lees meer...

Gebruik van Complementaire Behandelwijzen en alternatieve geneeskunde

Uit een NIPO-enquête van 1998 bleek dat 77% van de Nederlandse bevolking van mening was dat complementaire behandelingen aangeboden zouden moeten worden in het ziekenhuis! Uit een onderzoek van de consumentenbond medio 2005 bleek dat 87% van de bevolking positief of neutraal ten opzichte van complementaire behandelvormen staat.

Lees meer...