Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen

Complementaire behandelwijzen

Ziekten, met andere ogen bekeken, DJK & KHComplementaire behandelwijzen worden mondiaal steeds meer gezien als een belangrijke aanvulling voor de reguliere geneeskunde. Er zijn bijzonder veel uiteenlopende richtingen binnen de complementaire behandelvormen. Handoplegging, gebedsgenezing, acupunctuur, kleurentherapie, Bachbloesemtherapie, en vele, vele andere. Sommigen spreken over alternatieve geneeskunde, anderen van integrale geneeskunde, holistische geneeskunde of additieve geneeskunde. Wat is nu eigenlijk wat, en hoe zinvol is het, zijn belangrijke vragen voor de consument.

Termen

IOCOB heeft voor al deze verschillende stromingen gekozen voor de neutrale term ‘complementaire behandelwijzen’.
IOCOB meent dat termen als alternatieve geneeskunde, integrale geneeskunde, holistische geneeskunde alle verouderd, eenzijdig of te pretentieus zijn. Er zijn dus vele honderden verschillende vormen van complementaire behandelwijzen in Nederland. Patiënten die zoeken naar methoden die hen kunnen helpen zien dan uiteraard door de bomen het bos niet meer. En daarbij komt nog dat de medische informatie op het internet niet altijd te vertrouwen is; soms is er zelfs sprake van grove misleiding. Op de pagina over kanker wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van misleiding. Een goede andere term is geintegreerde geneeskunde, naar het voorbeeld van de Amerikanen die van integrated medicine spreken. Onder “Integrated medicine” verstaan we dus een klant-gerichte mix van reguliere en complementaire behandelvormen.

IOCOB helpt

IOCOB helpt bij het krijgen van duidelijkhied en helderheid. Via onze site kan u inzicht krijgen in de voor- en de nadelen, alsmede de zinvolheid van vele, uiteenlopende vormen van therapie. Met uw donatie brengt u de complementaire behandelwijzen verder.

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Homeopatische en antroposofische artsen goedkoop en gewaardeerd

In een grote Zwitserse studie (de PEK studie) bleek dat homeopatische en antroposofische artsen in Zwitserland veel goedkopere zorg levert dan reguliere artsen. Voor de homeopatische artsen scheelde dat per jaar vele miljoenen Zwitserse franken. Er werd minder doorverwezen, er werd minder gebruik gemaakt van dure geneesmiddelen, patienten waren minder lang ziek en er waren minder ernstige bijwerkingen.

Lees meer...

Alternatieve geneeskunde kosteneffectief ?!!!

palmblad.jpgBepaalde vormen van complementaire behandelwijzen zijn effectiever en goedkoper dan de standaardbehandeling. Dit is in een recent overzichtsartikel beschreven. Vanaf 1999 tot 2004 zijn 56 kosten effectiviteits studies gevonden in de literatuur op het gebied van complementaire behandelwijzen. 

Lees meer...

Reviews complementaire behandelwijzen beter

Eind November 2007 spreken enkele voraanstaande artsen binnen de KNMG over hun visie op alternatieve geneeskunde. Waaronder Professor van Gijn en Mevrouw Borst. Mevrouw Borst denkt dat de wetenschappelijke basis van alternatieve geneeeskunde volkomen ontbreekt. Jammer, want met haar denken vermoedelijk veel artsen datzelfde. Dit ene artikel wat hier volgt laat meteen zien dat er weldegelijk een wetenschappelijke basis bestaat. Anders zou het volgende nieuws niet bestaan: de kwaliteit van reviews van complementaire behandelwijzen is hoger dan die van reguliere geneeskunde. Dit gegeven is gepubliceerd in het vooraanstaand tijdschrift Journal of Clinical Epidemiology.

Lees meer...

Alternatieve geneeskunde in USA universiteiten

Amerika pakt het groot aan. Terwijl in Nederland enkelen menen dat alternatieve geneeskunde niets voor dokters mag zijn, geven meer dan 30 topuniversiteiten in de USA uitgebreid onderwijs op dit gebied! In het Consortium in de USA, waar 39 universiteiten bij zijn aangesloten, (Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine) wordt door veel universiteiten een totaal pakket aangeboden op onderwijs gebied. 

Lees meer...

Visies over alternatieve geneeskunde in NL

In Medisch Contact van deze week, 16 November, op p. 1920 en 1921 een uitgebreide vooruitblik over alternatieve geneeswijzen n.a.v. de discussie bijeenkomst op 29 november in de Domus Medica, het hoofdgebouw van de KNMG. Medisch Contact sprak met Els Borst, Jan van Gijn en Jan Keppel Hesselink.

Lees meer...

Wijsheid rond EBM: Professor J.A.Swinkels

Prof. dr. J.A. Swinkels, psychiater, is hoogleraar richtlijnontwikkeling aan de UvA. In het Oktober 2007 nummer van het Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie schreef hij een zeer boeiend en helder betoog over de grenzen van de EBM. We citeren uit dit artikel enkele boeiende passages:

Lees meer...

Bolk’s verkleinglas voor minister KLink?

bolk.jpgProfessor L. Bolk’s verkleinglas is zoek. Minister Klink en de KNMG hebben het hard nodig! Professor Louis Bolk (1866-1930) werd in 1898 hoogleraar anatomie in Amsterdam en was een eminent geleerde. In die tijd durfde hij het aan om over de rand van de hoed te kijken en nieuwe visies te ontwikkelen op het gebied van de medische antropologie. Dat hij een bijzonder geleerde was, blijkt uit zijn superbe uitspraak:   

Lees meer...

Amerikaanse artsen gebruiken placebo

In een enquete die in de USA gehouden werd onder enkele honderden artsen kwam iets boeiends naar voren. Het merendeel van de artsen geloofden in een mind-body verbinding en ongeveer de helft van de artsen zetten een placebo daadwerkelijk in bij de behandeling van patienten. 

Lees meer...

Congres Integratieve Geneeskunde. KUN

Integratieve Geneeskunde, voor ons allemaal. Onder die naam is er een symposium georganiseerd bij het afscheid van René Severijnen als kinderchirurg in het UMC St Radboud (KUN) na 35 jaar en het begin van zijn werk in de integratieve geneeskunde. Hierbij het programma en het verslag.

Lees meer...

Healing Environment in Groningen

martini.jpgIn Arts en Auto van 10 november 2007 aandacht voor het positieve effect van een aangename en rustgevende omgeving op het herstelproces van zieken. Het Sint Martini ziekenhuis in Groningen heeft een nieuw gebouw neergezet, een echt ziekenhuis van de 21ste eeuw. Of misschien beter een gezondheidshuis. In Arts en Auto uitgebreid aandacht voor de rol van omgevingsfactoren bij het genezingsproces. Allerlei aspecten die door andere artsen momenteel van tafel geveegd worden, zijn hier voorhanden. Omdat als de patient iets graag wil, en daar wordt naar geluisterd, de context beter aansluit bij de eigen beleving en het helingsproces ondersteund wordt. Hier zien we invloeden uit de complementaire en alternatieve richting direct geimplementeerd worden in een modern ziekenhuis.

Lees meer...