Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen

Complementaire behandelwijzen

Ziekten, met andere ogen bekeken, DJK & KHComplementaire behandelwijzen worden mondiaal steeds meer gezien als een belangrijke aanvulling voor de reguliere geneeskunde. Er zijn bijzonder veel uiteenlopende richtingen binnen de complementaire behandelvormen. Handoplegging, gebedsgenezing, acupunctuur, kleurentherapie, Bachbloesemtherapie, en vele, vele andere. Sommigen spreken over alternatieve geneeskunde, anderen van integrale geneeskunde, holistische geneeskunde of additieve geneeskunde. Wat is nu eigenlijk wat, en hoe zinvol is het, zijn belangrijke vragen voor de consument.

Termen

IOCOB heeft voor al deze verschillende stromingen gekozen voor de neutrale term ‘complementaire behandelwijzen’.
IOCOB meent dat termen als alternatieve geneeskunde, integrale geneeskunde, holistische geneeskunde alle verouderd, eenzijdig of te pretentieus zijn. Er zijn dus vele honderden verschillende vormen van complementaire behandelwijzen in Nederland. Patiënten die zoeken naar methoden die hen kunnen helpen zien dan uiteraard door de bomen het bos niet meer. En daarbij komt nog dat de medische informatie op het internet niet altijd te vertrouwen is; soms is er zelfs sprake van grove misleiding. Op de pagina over kanker wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van misleiding. Een goede andere term is geintegreerde geneeskunde, naar het voorbeeld van de Amerikanen die van integrated medicine spreken. Onder “Integrated medicine” verstaan we dus een klant-gerichte mix van reguliere en complementaire behandelvormen.

IOCOB helpt

IOCOB helpt bij het krijgen van duidelijkhied en helderheid. Via onze site kan u inzicht krijgen in de voor- en de nadelen, alsmede de zinvolheid van vele, uiteenlopende vormen van therapie. Met uw donatie brengt u de complementaire behandelwijzen verder.

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Met Cannabis Minder Opiaten

Veel mensen sterven aan een bijwerking van opiaten. Ook mensen die kanker hebben en opiaten krijgen tegen de pijn kunnen voortijdig door complicaties sterven. Zeer recent hoorden we weer van een dergelijk geval, waar de opiaten de oorzaak waren van een darmafsluiting die fataal werd. In de richtlijn paliatieve zorg staat letterlijk: “Helaas hebben opioïden […]

Lees meer...

Cannabis: veiliger en meer bewezen dan vele door de overheid goedgekeurde geneesmiddelen!

Het moet eens uit zijn met die hetze tegen de Cannabis plant door overheden. Er zijn meer studies die de werking en de veiligheid van Cannabis ondersteunen dan menig geneesmiddel van de grote farma, die door de Europese of de Amerikaanse overheid zijn goedgekeurd. Marijuana Backed By More Studies Than Most FDA Approved Pharma Drugs […]

Lees meer...

Aromatherapie ondergewaardeerd en vrijwel niet onderzocht

Aromatherapie is het gebruik van etherische olie om genezing te bewerkstelligen. Het is schokkend te merken hoe weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de effecten van aromatherapie. De hedendaagse geneeskunde richt zich vrijwel uitsluitend op synthetische moleculen die nieuw zijn en gepatenteerd kunnen worden. Etherische oliën bevatten honderden natuurlijke moleculen, en die kunnen niet meer […]

Lees meer...

Rol van empathie door behandelaar meetbaar bij verkoudheid

Patienten met verkoudheden die gewoon doormodderen werden vergeleken met patienten die even langs een behandelaar gingen en die werden samen vergeleken met patienten die een empathische behandelaar hadden tijdens een periode met verkoudheden. Zowel op objectieve parameters, ontstekingsfactoren in het bloed, als op de ernst van de verkoudheid had empathie een positieve invloed. Dit artikel, […]

Lees meer...

Minister van Yoga!

India heeft nu zijn minister voor Yoga, eindelijk na 3000 jaar Yoga traditie! Deze nieuwe minister wordt nu geacht de traditionele Indiase filosofie nationaal en internationaal te promoten. De nieuwe minister Shripad Yesso Naik, was eerder minister van toerisme. IOCOB stelt minister Schippers voor, om in Nederland een staatssecretaris voor Mindfulness te benoemen. Voorstel van IOCOB […]

Lees meer...

Thee aminozuur l-theanine tegen maagzweren door pijnstillers

l-theanine geneest bijwerkingen van pijnstillers, zoals maagzweren.

Lees meer...

Griep en griepverschijnselen in aankomst!

In Nederland kunnen we in de gaten houden of de griep weer toeslaat. Via het NIVEL Influenza surveillance systeem. Eén van de belangrijkste onderwerpen van de NIVEL Peilstations is namelijk ‘griep’ (Onder griep wordt door het NIVEL zeer pragmatisch alle influenza-achtige aandoeningen gevangen. De peilstationartsen registreren sinds 1970 het aantal patienten dat zich meldt met […]

Lees meer...

Voorzitter van AMC, Marcel Levi haalt uit naar Vereniging tegen de Kwakzalverij

Kwakzalverij bestrijden, daar is de bestuursvoorzitter van het AMC het helemaal mee eens. Maar de wijze waarop de Vereniging tegen de Kwakzalverij dat doet, daar doet hij graag  een boekje over open. De VtdK is een soort Spaanse Inquisitie, aldus Marcel Levi in zijn Column in Medisch Contact van 16 oktober 2014. Deze vereniging, aldus […]

Lees meer...

Congres reumavoet

Op zaterdag 27 september 2014 organiseert de Medische Voet, onderdeel van Supplement een congres over de reumavoet. Vele disciplines die te maken hebben met de reumavoet zullen hun praten over deze aandoening, en waar de voetverzorger vooral op moet letten bij de behandeling en eventuele verwijzing van een patient met de reumavoet. Het congres wordt in de jaarbeurs in Utrecht georganiseerd. Meer info is hier te vinden.

Lees meer...

Reumatoloog waarschuwt dat westerse mensheid binnenkort uitsterft

Suiker is voor de gezondheid gevaarlijker dan wijn en sigaretten, zegt reumatoloog Richard Verheesen deze week in Katholiek Nieuwsblad. Toch proppen mensen, van kinds af aan, zich dagelijks vol met zoetigheid. “De Overheden moeten nu duurzaam ingrijpen in onze maatschappij, anders sterft de mensheid uit.” “Lolly’s, frisdrank en Dora-koeken zijn voor iedereen beschikbaar. Die komen […]

Lees meer...