Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen

Complementaire behandelwijzen

Ziekten, met andere ogen bekeken, DJK & KHComplementaire behandelwijzen worden mondiaal steeds meer gezien als een belangrijke aanvulling voor de reguliere geneeskunde. Er zijn bijzonder veel uiteenlopende richtingen binnen de complementaire behandelvormen. Handoplegging, gebedsgenezing, acupunctuur, kleurentherapie, Bachbloesemtherapie, en vele, vele andere. Sommigen spreken over alternatieve geneeskunde, anderen van integrale geneeskunde, holistische geneeskunde of additieve geneeskunde. Wat is nu eigenlijk wat, en hoe zinvol is het, zijn belangrijke vragen voor de consument.

Termen

IOCOB heeft voor al deze verschillende stromingen gekozen voor de neutrale term ‘complementaire behandelwijzen’.
IOCOB meent dat termen als alternatieve geneeskunde, integrale geneeskunde, holistische geneeskunde alle verouderd, eenzijdig of te pretentieus zijn. Er zijn dus vele honderden verschillende vormen van complementaire behandelwijzen in Nederland. PatiĆ«nten die zoeken naar methoden die hen kunnen helpen zien dan uiteraard door de bomen het bos niet meer. En daarbij komt nog dat de medische informatie op het internet niet altijd te vertrouwen is; soms is er zelfs sprake van grove misleiding. Op de pagina over kanker wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van misleiding. Een goede andere term is geintegreerde geneeskunde, naar het voorbeeld van de Amerikanen die van integrated medicine spreken. Onder “Integrated medicine” verstaan we dus een klant-gerichte mix van reguliere en complementaire behandelvormen.

IOCOB helpt

IOCOB helpt bij het krijgen van duidelijkhied en helderheid. Via onze site kan u inzicht krijgen in de voor- en de nadelen, alsmede de zinvolheid van vele, uiteenlopende vormen van therapie. Met uw donatie brengt u de complementaire behandelwijzen verder.

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Welke alternatieven zijn het beste…

clinical-evidence-logo.gifDe grote database ClinicalEvidence van het Engelse BMJ, een van de meest toonaangevende verzamelingen van medische kennis, wordt veel aangehaald. In die verzameling van inzichten zijn namelijk tabellen opgenomen waar de meest effectieve behandelingen voor een groot aantal aandoeningen opgesomd staan. Bij het grasduinen in die database vond IOCOB een aantal boeiende zaken. Zo blijken bij een aantal aandoeningen wat met noemt ‘alternatieve behandelingen’ duidelijk de beste te zijn. We geven enkele voorbeelden.

Lees meer...

Baclofen bij MS: eigenlijk doet het niets…of toch?

Doet het nu iets? Als het regulier is wel. Maar als het alternatief is niet. Waarom op IOCOB een analyse van de resultaten van de zogenaamde Cochrane kring op het gebied van antispasticiteitsmiddelen zoals Baclofen bij MS? Omdat deze analyse laat zien dat de problemen van de complementaire behandelvormen en die van de reguliere behandelvormen niet wezenlijk van elkaaar verschillen. En om te laten zien dat we in onze maatschappij met twee maten meten.

Lees meer...

Zenuwen kunnen herstellen, ook bij neuropathie

growing.gif

Neurogenese. Een nieuw begrip, groei van nieuwe cellen in hersenen en ruggenmerg. Tja, eens verloren, altijd verloren…Lang bestond in de biologie en de neurologie het geloof dat een maal kapotte zenuwen niet meer herstellen.

Specialisten dachten bijvoorbeeld dat hersencellen, in tegenstelling tot de cellen in de rest van het lichaam, niet konden delen. Na je puberteit heb je dan honderd miljard zenuwcellen in je hoofd, maar hoe ouder je wordt, hoe meer er sneuvelen, zonder dat er nieuwe cellen voor in de plaats komen.

Dat starre idee werd voor het eerst in de biologie tegengesproken. Vele tientallen jaren geleden was er bijvoorbeeld in Utrecht een hoogleraar, die palingen meteen bij hun hals, in het zogenaamde ruggenmerg, vrijwel helemaal doorsneedt, zodat de dieren als kromme hoepels in het water lagen. Na maanden herstelden de palingen helemaal, ze zwommen weer als palingen en het hele zenuwstelsel was weer functioneel.

Lees onder de volgende link over een zenuwregeneratieve behandeling. 

Lees meer...

2009: Op naar een Geinspireerde Geneeskunde

gelukkig_en_gezond_2009_van_iocob.gif

2009: Een kans voor ons allen om een Geinspireerde Geneeskunde meer vorm te geven. Een geneeskunde die als inspiratiebron op onze eigen menselijkheid steunt. Dat we elkaar mogen zien en ontmoeten, als arts, therapeut en als patient, met respect voor elkaars zon- en schaduwkant.

Inspiratie anno 2009 is er genoeg. Nog nooit in de menselijke geschiedenis is er zoveel kennis en inzicht uit uiteenlopende stromingen en culturen tegelijk toegankelijk geworden. Je hoeft het internet maar in te gaan, en te googlen, en alles ligt voor je klaar. Via Pubmed de allernieuwste medische inzichten, via vele andere sites inzichten in de filosofie van ons bestaan, en de achtergronden van alle vormen van geneeskunde van vroeger en nu uit alle culturen. 

Lees meer...

Alternatieve geneeskunde slecht in de pers

What to doVeel van de informatie die het publiek via de media te horen of zien krijgt over alternatieve en complementaire behandelvormen is niet compleet of niet accuraat.  Aldus onderzoekers in het veelbesproken tijdschrift PloS. It appears that much of the information the public receives about CAM is inaccurate or incomplete. Zo verwoordden de auteurs het.

Lees meer...

CAM studentenplatform

granulla: studenten geneeskunde, platform voor complementaire behandelwijzenGranulla is een landelijke studentenvereniging voor en door (geneeskunde)studenten en andere geïnteresseerde studenten met als doel: (geneeskunde)studenten op een open en kritische wijze laten kennismaken met niet-reguliere behandelwijzen zodat zij de toepassing van verschillende behandelwijzen op een professionele wijze kunnen overwegen. Hiernaast heeft de vereniging ten doen het stimuleren van een kritische, open en respectvolle houding naar de behandelwijzen, de behandelaars en de gebruikers ervan.

Lees meer...

De Jager is ingefluisterd

Staatssecretaris van Financien De Jager, heeft in de nota 31704 op 5 november 2008 antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer over het belastingplan 2009.
Het antwoord van deze bewindsman op de opmerking van Groen Links dat van veel complementaire behandelingen, zoals acupunctuur en hypnotherapie, de effectiviteit en kostenbesparing bewezen zijn, getuigt van onwetendheid en vooroordelen. 

Lees meer...

Theorieen veranderen, effect niet

Ieder 20 jaar worden theorieen over de oorzaken of werkingsmechanismen van  een bepaald ziektebeeld herzien. Maar vaak zijn daarbij de therapeutische resultaten niet anders dan die van ongeveer 50 jaar geleden. Als voorbeeld wordt hier depressiviteit vermeld.

Lees meer...

Complementaire reviews beter

Uit een epidemiologisch onderzoek blijkt dat reviews over complementaire en alternatieve behandelwijzen (CAM) beter zijn dan reviews over conventionele of reguliere geneeskunde. Dit kan te maken hebben met het feit dat een review over een complementaire behandelwijze pas geplaatst wordt als deze van zeer hoge kwaliteit is. Het moge dus duidelijk worden dat positieve reviews over complementaire en alternatieve behandelwijzen gebruikt moeten worden in de richtlijnen van de geneeskunde.

Lees meer...

BTW? Nee! Zegt de apotheker

De volgende brief is door een apotheker aan Minister Klink van VWS geschreven:
Betreft: BTW heffing voor alternatieve behandelingen

Geachte Heer Klink,

Met dit schrijven wil ik in de eerste plaats u complimenteren met het gedurfde beleid om de benzodiazepines niet langer te vergoedenbij langdurig gebruik voor de niet risico groepen. Gedurfd omdat in de folder hierover, van het Instituut voor verantwoord medicijngebruik (slaap- en kalmeringsmiddelen;weet wat u slikt!) duidelijk staat dat het stoppen met benzodiazepinen beter is voor de gezondheid en voor de samenleving.

Lees meer...