Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Maatschappij

Complementaire, alternatieve of intergratieve behandelwijzen zijn hot in Nederland. Minstens 1 miljoen mensen maken gebruik van een niet reguliere therapie. Hier vindt u waardevolle informatie over wat hierover leeft in Nederland.

Standaarden: hulpmiddel en niet objectief

de werkelijkheid is vaak mistiger dan de onjectiviteit..Standaarden: hulpmiddel en niet objectief, zo melde Medisch Contact deze week (2007, nummer 48). In een artikel werd aangegeven dat de behandelstandaarden voor huisartsen door de industrie beinvloed zijn. En in een ander artikel, met de titel De Goede Dokter werd door de auteur van Heek aangegeven dat professionaliteit van de arts centraal staat binnen het medische handelen. Zijn individuele invalshoek speelt daarbij een grote rol, en standaarden zijn slechts hulpmiddelen. 

Lees meer...

KNMG en IOCOB in Volkskrant

Komt een hartchirug bij de acupuncturist. ‘Dokter, ik heb zo’n last van hartkloppingen.’ Na een tijdje praten zegt de acupuncturist: ‘Ga op tijd naar bed, beperk het overwerk en begin de dag met een stevig ontbijt.’ De hartchirurg doet braaf wat hem wordt gezegd. Twee weken later zijn de hartkloppingen weg. Zo opende een mooi artikel op 29 november 2007 in de Volkskrant, geschreven door de journaliste Margreet Vermeulen. Ze interviewde o.a. de voorzitter van IOCOB, de voorzitter van de VtdK en Rene Severijnen, kinderchirurg, over het KNMG standpunt.

Lees meer...

KNMG en Alternatieve Dokters

holland.jpgOp 29 november 2007 kwamen in het bestuursgebouw circa 200 artsen bijeen, om over het standpunt te spreken van de KNMG ten opzichte van alternatieve dokters. Met sprekers uit beide groepen werd het een geanimeerde uitwisseling van ideeen. De ideeën en achtergrondskennis van de sprekers liepen echter zeer uiteen. Terwijl Els Borst en Jan van Gijn zeer conventioneel reageerden op wat zij dachten dat alternatieve geneeskunde was, bleek door de voordrachten van Ines von Rosenstiel en Jan Keppel Hesselink dat er nog veel informatie nodig is, om tot een echte uitwisseling van standpunten te komen.

Lees meer...

Duitse artsenvereniging: begraaf strijdbijl

hei_en_mist.jpgDe Voorzitter van de Duitse Artsenvereniging pleit voor stoppen polarisatie en samenwerking Professor Hoppe pleitte ook voor het begraven van de strijdbijl, het is zinloos om elkaar te blijven bestoken. Artsen, of ze nu regulier of complementair werken willen immers allen de patient verder helpen:

"Grund genug für Hoppe, das Kriegsbeil zwischen den sich kritisch beäugenden Disziplinen zu begraben. Die universitäre Ausbildung allein könne die Befähigung zur Ausübung der umfassenden Heilkunde am Menschen nicht mehr vermitteln", sagt Hoppe und plädiert für mehr Kooperation zwischen CAM und Schulmedizin: "Wir benötigen mehr Teamwork."

Lees meer...

KNMG standpunt alternatieve geneeskunde

knmg.jpgArtsen en alternatieve geneeeskunde: het standpunt van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, KNMG, op dit gebied wordt eind November 2007 op een bijeenkomst in Utrecht besproken. Dat vindt plaats op 29 November in de domus medica, het bstuursgebouw van de KNMG. Op de KNMG website de details. In Medisch Contact van 16 November 2007 een uitegebreid verslag van voorbesprekingen met Borst, van Gijn en Keppel Hesselink, die allen dan spreken.

Enige tijd geleden vond in de brievenrubriek van Medisch Contact een uitgebreide discussie plaats over het standpunt van de KNMG over alternatieve behandelwijzen. De meningen over alternatieve en complementaire geneeswijzen lopen sterk uiteen. Tijd om het KNMG standpunt hierover ter discussie te stellen.

Lees meer...

Geintegreerde Geneeskunde: geen weg terug!

In Nederland debateren we in de onze artsenvereniging over de positie en de behandeling van complementair werkende artsen. In het buitenland al lang niet meer, en gaat men over tot constructieve samenwerkingen en aanbevelingen. Als voorbeeld zullen we Australie bespreken.

Lees meer...

Verleden en vooruitblik alternatieve geneeskunde

website004.jpgSierpina schrijft in zijn artikel uit 2006 enkele boeiende dingen, die we hier graag weergeven. In de negentiende eeuw begon het duidelijk: Initially, in the mid 19th century, alternative systems were out to destroy and eliminate the then toxic allopathic system. No doubt, such calls for reform were reasonable when the standard of care called for bleeding, heavy metals, and a variety of toxic nostrums which were a real risk to patients. Niet-allopatische systemen waren toen beter voor de patient, omdat de allopathie alleen maar ernstig giftige stoffen inzette en de patienten lieten leegbloeden. 

Lees meer...

Reviews complementaire behandelwijzen beter

Eind November 2007 spreken enkele voraanstaande artsen binnen de KNMG over hun visie op alternatieve geneeskunde. Waaronder Professor van Gijn en Mevrouw Borst. Mevrouw Borst denkt dat de wetenschappelijke basis van alternatieve geneeeskunde volkomen ontbreekt. Jammer, want met haar denken vermoedelijk veel artsen datzelfde. Dit ene artikel wat hier volgt laat meteen zien dat er weldegelijk een wetenschappelijke basis bestaat. Anders zou het volgende nieuws niet bestaan: de kwaliteit van reviews van complementaire behandelwijzen is hoger dan die van reguliere geneeskunde. Dit gegeven is gepubliceerd in het vooraanstaand tijdschrift Journal of Clinical Epidemiology.

Lees meer...

Visies over alternatieve geneeskunde in NL

In Medisch Contact van deze week, 16 November, op p. 1920 en 1921 een uitgebreide vooruitblik over alternatieve geneeswijzen n.a.v. de discussie bijeenkomst op 29 november in de Domus Medica, het hoofdgebouw van de KNMG. Medisch Contact sprak met Els Borst, Jan van Gijn en Jan Keppel Hesselink.

Lees meer...

Wijsheid rond EBM: Professor J.A.Swinkels

Prof. dr. J.A. Swinkels, psychiater, is hoogleraar richtlijnontwikkeling aan de UvA. In het Oktober 2007 nummer van het Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie schreef hij een zeer boeiend en helder betoog over de grenzen van de EBM. We citeren uit dit artikel enkele boeiende passages:

Lees meer...