Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Medisch Contact

Voorzitter van AMC, Marcel Levi haalt uit naar Vereniging tegen de Kwakzalverij

Kwakzalverij bestrijden, daar is de bestuursvoorzitter van het AMC het helemaal mee eens. Maar de wijze waarop de Vereniging tegen de Kwakzalverij dat doet, daar doet hij graag ¬†een boekje over open. De VtdK is een soort Spaanse Inquisitie, aldus Marcel Levi in zijn Column in Medisch Contact van 16 oktober 2014. Deze vereniging, aldus […]

Lees meer...

Fosielen in Medisch Contact

Er staan weer twee bijzondere brieven in Medisch Contact van deze week, van totaal gefossileerde artsen, die enorm duidelijk weten dat complementaire geneeskunde onzin is, kwakzalverij en flauwekul. Een radioloog en een cardioloog. Onder de titel  KNMG bekent kleur met gedragsregels  ingezonden brieven van : dr. ing. J.A. van Oostayen, radioloog en van René Dijkgraaf, cardioloog.

Lees meer...

IOCOB: Er is grondig onderzoek gedaan naar acupunctuur

Hierop is onze reactie dat er wel degelijk uitgebreid onderzoek is gedaan op het gebied van acupunctuur. We wezen erop dat de laatste jaren in toptijdschriften, zoals Neuroscience Letters, Neuroreport of Brain Reserach bewezen is dat acupunctuurpunten echt bestaan, dat deze punten specifieke effecten hebben op het centrale zenuwstelsel en dat deze effecten met moderne beeldvormende technieken, zoals PET en fMRI, aanschouwelijk kunnen worden gemaakt. Tevens wezen we erop dat met acupunctuur bepaalde genen in het centrale zenuwstelsel die betrokken zijn bij analgesie, kunnen worden in- of uitgeschakeld.

Lees meer...

IOCOB: WHO steunt Complementaire behandelvormen!

Onze reactie op een brief verhaalt dat het rapport van de wereldgezondheidsorganisatie WHO van 2004 aangeeft dat er zowel veel empirisch als wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van complementaire geneeskunde. Ook wordt gezocht naar een zinvolle samenwerking tussen beide vormen in plaats van elkaar voordurend polemisch te blijven verketteren.

Lees meer...

Van der Smagt: Alternatieve artsen horen niet in de KNMG

De oud huisarts C.P. van der Smagt, bestuurslid van de vereniging tegen kwakzalverij, vindt dat zolang nut van complementaire zorg niet vaststaat, de verenigingen van alternatieve artsen niet thuis horen in de KNMG, hoe goed hun kwaliteitsbeleid overigens ook moge zijn.

Lees meer...

Kremer: Aangetoond door Wetenschap? KNMG opent de deuren

Prof. dr. Kremer, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Neurologie, geeft aan dat als de biologische effectiviteit van een complementaire behandelmethode is aangetoond, er een plaats binnen de KNMG mogelijk is.

Lees meer...

IOCOB: gebruik zelfde meetlat!

De kop van een artikel in de rubriek Medisein van Medisch Contact in 2005  ‘Nep-acupunctuur voorkomt hoofdpijn’ suggereert dat het niet uitmaakt waar de naald gezet wordt. De bespreking van een Duits onderzoek dat aangetoond zou hebben dat acupunctuur wel werkt bij hoofdpijn, maar dat het niet uitmaakt waar de naalden gezet worden. Deze interpretatie is onjuist en IOCOB plaatste in Medisch Contact van 23 september 2005 een reactie.

Lees meer...

IOCOB: Onjuiste interpretatie fibromyalgie en acupunctuur

In de rubriek Medisein van Medisch Contact stond eind 2005 een bespreking van een internationaal artikel over de waarde van acupunctuur bij fibromyalgie. De boodschap was dat acupunctuur niet werkt. IOCOB meent dat de interpretatie onjuist is en MC plaatste onze visie in een ingezonden brief.

Lees meer...

IOCOB: Appels en peren kun je niet vergelijken

De redenatie van Weisscher en Bandolier over het tenniselleboogonderzoek met acupunctuur is is niet logisch.

Lees meer...

Weissher: Studie naar tenniselleboog en acupunctuur is zwak

Dr. Weisscher meent dat IOCOB’s interpretatie in Medisch Contact van het tenniselleboogonderzoek niet goed is.

Lees meer...