Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Beoordeling

Het beoordelen van een behandelwijze is niet eenvoudig en zeker niet nu er zeer veel informatie beschikbaar is op het internet. IOCOB heeft voor u handvatten gecreeerd om u duidelijkheid te geven wat nuttig voor u zou kunnen zijn. Onze stoplichten geven direct inzicht in wat voor u zinvol kan zijn (groen en groen-oranje) en wat u het beste kan vermijden (rood, rood-oranje). De wijze waarop de beoordelingen tot stand gekomen zijn vindt u als u over de stoplichten scrolled.

IOCOB publiceert Keuzewijzer voor patienten

keuzewijzer IOCOBIn het tijdschrift Supplement, nummer 46, december 2006 heeft IOCOB de keuzewijzer gepubliceerd, waarmee patienten zelf een gewogen oordeel kunnen vormen of het zinvol is om een bepaalde alternatieve behandeling te volgen.

Lees meer...

Beoordeling van Complementaire Behandelwijzen

Stichting IOCOB wil de portaal zijn voor de consument van complementaire behandelwijzen (alternatieve geneeskunde) en deze behandelwijzen (behandelingen)  kritisch en constructief bespreken. Elke richting zal met voor- en nadelen besproken worden en waar mogelijk zal verwezen worden naar resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer...