Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Science

Wanneer de term wetenschappelijk of scientific valt, lijkt argumentatie ineens veel aan kracht te winnen. Er is echter een groot verschil tussen verschillende typen onderzoek, en wat de één wetenschappelijk vindt, veroordeelt de ander. Wat is evidence en wat niet? Hier kunt u meer lezen over deze boeiende materie.

Thee aminozuur l-theanine tegen maagzweren door pijnstillers

l-theanine geneest bijwerkingen van pijnstillers, zoals maagzweren.

Lees meer...

Ziekten zijn…..schuivende panelen

Professor Ludwig von Feyermorgen, die we in 2009 in Bayreuth uitgebreid spraken, wees tijdens onze ontmoeting op het feit dat veel mensen, en dus ook artsen, voorbijgaan aan het feit dat ziekten ‘as such’ niet bestaan. Hij wees daarbij, en dat was voor de interviewer lovend, op het boek van Keppel Hesselink over de neurologische ziektebeelden in de 19de eeuw, ‘Beelden in de Mist’. In dat boek werd aan de hand van een analyse van ziektes als MS, ALS, neuropathie en de ziekte van Parkinson duidelijk hoe elke generatie artsen weer anders naar dat soort ziektes kijkt, en hoe de definities ervan per decade zo ongeveer verschuiven. Ook wees Von Feyermorgen op het werk van de Duitser Ludwig Fleck, die deze zelfde relativiteit had beschreven aan de hand van het syphilis concept.  Christiane Sinding, een Franse wetenschapstheoreticus, liet in 2004 zien dat die verschuivingen binnen de definitie van ziekteconcepten ook duidelijk kunnen worden in de geschiedenis van de begrippen omtrent suikerziekte. Ziektes zijn geen bestaande entiteiten, zijn geen vaste, tastbare dingen, maar zijn transformerende begrippen. Zo is ook de basis van de geneeskunde, de leer van de ziektes, een moeras met drijfzand karakteristieken.

Lees meer...

Medische wetenschap in revisie

Onze reguliere geneeskunde begint nu wel heel veel scheuren te vertonen. De keuze voor wat het hoogste wetenschappelijke bewijs is, is willekeurig en berust op flinterdunne argumenten, termen die al jaren gehanteerd worden, zoals schizofrenie worden achterhaalde concepten genoemd, en bij het voorschrijven van medicijnen worden richtlijnen gebruikt die sterk beinvloed zijn door de farmaceutische industrie. En dat zijn nog maar drie topics die momenteel in de vakpers te vinden zijn. Er zijn er nog veel meer, die alle aantonen hoe wankel ons schijnbaar robuste wetenschapsgebouw binnen de geneeskunde is.

Lees meer...

Von Feyermorgen over medische therapie

Professor Ludwig von Feyermorgen gaf in Bayreuth (2009) ook aan dat de filosofie van de medische therapie een zeer dun hoofdstuk is binnen het dikke boek van het medisch denken en handelen. In Duitsland bijvoorbeeld werd door Michael Kottow een analyse gegeven van alle thema’s binnen de filosofie van de geneeskunde in de naoorlogse periode. Wat betreft de medische behandeling gaf Von Feyermorgen aan dat Kotow tot de schokkende conclusie kwam dat: Therapy has only sporadically been dealt with directly by metamedical writers in the Federal Republic of Germany. En dat geneeskunde vaak pragmatisch te werk gaat, waardoor de theoretische achtergronden meestal onzichtblaar blijven, maar dat er duidelijk controversen schuilen onder dat pragmatisme: It has already been pointed out that therapeutically worthless diagnostics is irrelevant, and that medicine often short-cuts from a quick clinical appraisal towards immediate, active therapy. But even though therapy is marked by the signs of pragmatism, it is hardly immune to theoretical controversies. Goed om ons dat in de oren te knopen bij de discussie met de leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij!

Lees meer...

IOCOB in Bayreuth: Von Feyermorgen’s visie!

festspielhaus.jpeg

Twee bestuursleden van IOCOB bezochten in gezelschap van enkele andere gelijkgestemden de Bayreuther Festspiele 2009 en luisterden naar de Ring des Nibelungen van Richard Wagner, gedirigeerd door Christian Thielemann in een enscenering van Tankred Dorst. Vier bijzondere opera’s achter elkaar op de zogenaamde Groene Heuvel in Bayreuth. Tijdens deze gelegenheid sprak de voorzitter van IOCOB met de dirigent van de Ring, Thielemann, over fanatisme in de muziek en met prof. Von Feyermorgen over de rol van fanatisme binnen de geneeskunde, en met name binnen de discussie tussen alternatief en regulier, zoals die in ons land gevoerd worden door de Vereniging tegen de Kwakzalverij. In de video documentaire hieronder een verslag van deze beide boeiende gesprekken en een korte samenvatting van de visie van Von Feyermorgen op de hedendaagse geneeskunde.

Lees meer...

Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van behandelrichtlijnen..

Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van behandelrichtlijnen…. Als u dacht dat die zin van ons kwam, heeft u het mis. Het staat precies zo in het GEBU, het geneesmiddelenbulletin van juli 2009, op pagina 81. Omdat de Amerikaanse cardiologie zo wetenschappelijk overkomt leek het iedereen dat de behandelrichtlijnen binnen de cardiologie dan ook wel superstrak zouden zijn. Sinds 1984 blijken die richtlijnen echter steeds meer aanbevelingen te bevatten die steeds op minder wetenschappelijk bewijs steunen….Zozo! Aldus het GEBU.

Lees meer...

Hype’s doorboord!

Hype’s. De nieuwe generatie middelen…veel beter dan de oude generatie… (en duurder). Iedereen gelooft de wetenschap. Gelooft de feiten. Maar de feiten liegen vaker dan we denken. De zogenaamde wetenschappelijke feiten zijn opgepompt met hete lucht. Een naald en je kan ze doorprikken! Dat werd gedaan op 21 april 2009 in een Guest Editorial in de BMJ. Laten wetenschappers van naam zien hoe wankel de fundamenten van ons medisch geloof zijn. We citeren:

Lees meer...

Inzichten uit een bijzonder onderzoek

Onder die titel verscheen deze week (eind Maart) een samenvatting van wat de Commissie Onderzoek Complementaire Behandelwijzen bij ZonMw na ruim 4 jaar aan bevindingen gepubliceerd heeft in haar eindverslag. De commissie had als voorzitter Professor Sturmans, een bekend epidemioloog en ook de voorzitter van IOCOB was lid van de commissie. In het artikel dat in de Mediator verscheen stond o.a.

Lees meer...

Psychosomatische geneeskunde : rehabilitatie

De psychosomatische geneeskunde is destijds op de mestvaalt gegooid. Ongeveer rond 1990. Allemaal vaag gezwam, heette het. De grondlegger in Nederland was professor J.J. Groen (1903 – 1990). Sommigen kennen hem nog wel, met zijn gigantische gehoorapparaat in de hand, een mega versterker erbij, en op de voorste banken van congressen aan het eind van de jaren 80. Niet te verslaan. Tot diep in zijn 80ste actief. Naast zijn werk als internist hield hij zich bezig met onderzoek naar spijsverterings- en stofwisselingsstoornissen. Na de Tweede Wereldoorlog deed hij een poging om de psychosomatische geneeskunde in ons land te introduceren. Op wetenschappelijk gebied is in Nederland, zoals eerder gezegd, de psychosomatiek verdwenen. Ten onrechte, aldus twee bijzondere artikelen die februari 2009 verschenen.

Lees meer...

‘T is andersom als dat we dachten dat het was

lungs.gifDe argumenten dat iets kwakzalverij is, berusten altijd op 2 pijlers. 1. Het is niet bewezen en 2. Het is niet plausibel. Waar nooit rekening mee gehouden wordt is bij 1. bewijs van vandaag wordt morgen verworpen en 2. wat vandaag niet plausibel is, is morgen mainstream. Leuk voorbeeld daarvan in het Britse tijdschrift The Lancet van 10 Januari 2009. En wel op het gebied van de behandeling van astma en de behandeling van hartfalen. Bijzonder boeiend. Waarom? Omdat de mainstream opvatting dat je bij hartfalen GEEN beta-blokkers mag geven, en bij astma GEEN beta-blokkers mag geven op zijn kop gezet is. Het was allemaal zo logisch, gezien vanuit simpel medisch en farmacologisch denken.

Lees meer...