Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Onderwijs

Nederland is een eiland. op geen enkele universiteit wordt structureel onderwijs gegeven op het gebied van de alternatieve geneeskunde. En slechts sporadisc op hogenscholen (bv. de Hogeschool Utrecht). In de rest van de wereld wordt er echter veel gedaan in het onderwijs van complementaire behandelwijzen. En de studenten vragen ook daarna. Hier vindt u de relevante informatie.

Nieuwe opleiding acupunctuur voor artsen

De Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV), de Britse Medical Acupuncture Society (BMAS) en Opleidingsinstituut en informatiehuis Supplement hebben de handen ineen geslagen om voor Nederlandse artsen een basismodule medische acupunctuur te lanceren.

Lees meer...

Congres reumavoet

Op zaterdag 27 september 2014 organiseert de Medische Voet, onderdeel van Supplement een congres over de reumavoet. Vele disciplines die te maken hebben met de reumavoet zullen hun praten over deze aandoening, en waar de voetverzorger vooral op moet letten bij de behandeling en eventuele verwijzing van een patient met de reumavoet. Het congres wordt in de jaarbeurs in Utrecht georganiseerd. Meer info is hier te vinden.

Lees meer...

Complementaire geneeskunde aan Universiteit

consortium.jpgNederland een ontwikkelingsland?? Kom nou… Echter: terwijl in Nederland academische centra besluiten om geen complementaire behandelwijzen te dulden binnen haar muren, is er in de USA een consortium opgericht van universitaire medische centra, waar inmiddels reeds meer dan 20% van alle medische faculteiten zich bij aangesloten hebben. In het totaal 30 universiteiten. Dit consortium draagt  de veelzeggende naam: Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine (CAHCIM). We hopen dat deze beweging niet aan Nederland voorbijgaat…

Lees meer...

‘Alternatief” geneeskundig onderwijs in Nederland

Onder de titel ‘Onderwijs over complementaire behandelwijzen in de medische opleiding’, schreven P.A. van Dijk, E.M.W. Spee, E. van Rijswijk en W. Gorgels een artikel in het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (september 2008 |Vol. 27, nr. 4, p. 191-202). In dat artikel geven ze een overzicht van wat er in Nederland gebeurt. In de samenvatting is dit de essentie van hun bevindingen:

Lees meer...

Maart 15-22: ons IOCOB blog en vlog

IOCOB zal zeer regelmatig enkele mooie en boeiende filmpjes publiceren op het gebied van de alternatieve en complementaire behandelvormen. Het IOCOB BLOG neemt een aparte plaats in op onze website. Elke keer wat essentieels! En laat ons weten wat je ervan vindt, onderaan bij het Forum!!! Mochten onze bezoekers een bijzondere video gezien hebben, deel dat met ons in het Forum hieronder!

Lees meer...

CAM ervaringen

Complementary and alternative medicine (CAM) maakt wereldwijd een groei door. Vooral patienten met ernstige aandoeningen, chronische aandoeningen en recidiverende ziekten maken in toenemende mate gebruik van CAM. De WHO geeft aan dat het grootste deel van de wereldpopulatie op deze vorm van behandelwijzen steunt. Een groep Canadese onderzoekers beschreef hoe CAM in de USA binnen de universiteit een plaats aan het vinden is.

Lees meer...

Alternatieve geneeskunde in USA universiteiten

Amerika pakt het groot aan. Terwijl in Nederland enkelen menen dat alternatieve geneeskunde niets voor dokters mag zijn, geven meer dan 30 topuniversiteiten in de USA uitgebreid onderwijs op dit gebied! In het Consortium in de USA, waar 39 universiteiten bij zijn aangesloten, (Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine) wordt door veel universiteiten een totaal pakket aangeboden op onderwijs gebied. 

Lees meer...

Uniek Onderwijsproject in de USA

In de USA neemt het aantal universiteiten die onderwijsprogramma’s bieden over complementaire behandelvormen voor medisch studenten elk jaar toe. Op alle niveaus begrijpt men dat als een toeneemde vraag naar alternatieve en complementaire behandelwijzen bestaat, dat men ook de behandelende artsen daarin moet opleiden. Universiteiten in Amerika pakken dat nu op. Het eerste uitgebreide onderwijsprogramma werd ontwikkeld in de universiteit van Michigan. In het onderwijsprogramma werd gedurende 4 jaar, elk jaar aandacht besteed aan aspecten van ‘integrated medicine’.

Lees meer...

Amerikaanse geneeskunde studenten eisen onderwijs complementaire behandelwijzen

In Amerika is alternatieve geneeskunde niet meer alternatief. Specialisten helpen met het integreren ervan en op universiteiten wordt college gegeven op het gebied van de CAM, zoals ze dat daar uitdrukken, Complementary and Alternative Medicine. In het tijdschrift van de American Medical Student Association staat in het nummer van 19 maart 2007 een duidelijk artikel, waaruit we hier enkele delen citeren.

Lees meer...

Studenten willen college complementaire en alternatieve geneeskunde

In de USA bestaat veel interesse in complementaire behandelvormen, en er loopt veel onderzoek. Nu hoort men steeds vaker de vraag of studenten geneeskunde niet opgeleid kunnen worden in de kennis omtrent alternatieve geneeskunde. Onderzoek wijst uit dat studenten graag colleges willen krijgen in deze materie.

Lees meer...