Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Definities

Veel definities in het veld van complementaire behandelwijzen worden door elkaar gehaald. Hier zult u inzicht in krijgen. Ook bespreken we filosofische en wetenschappelijke concepten die samen hangen met complementaire behandelwijzen, zoals bijvoorbeeld het mensbeeld achter de stroming.

Alternatieve geneeskunde

Onder de term alternatieve geneeskunde wordt sinds vele tientallen jaren die vorm van geneeskunde beschreven die niet regulier zijn. De alternatieve geneeskunde werd als term gebruikt om het contrast aan te geven met de reguliere geneeskunde. Binnen de universiteiten wordt les gegeven in de reguliere geneeskunde, buiten de universiteiten in de alternatieve geneeskunde.

Lees meer...

Geintegreerde Geneeskunde: mensbeeld

Het mensbeeld van de geintegreerde geneeskunde is het waard om hier nog eens te bespreken, vooral omdat dan zal blijken dat bepaalde vormen van therapie  niet helemaal daarbij aansluiten. Binnen de geintegreerde geneeskunde neemt de arts een heel speciale rol in, namelijk die van coach. Als coach tracht hij de patient te bereiken. Daavoor moet de patient natuurlijk ook open staan en zich willen laten bereiken! Patienten die bij een arts of therapeut komen met de vraag: hoe kom ik van de klacht of de ziekte af, realiseren zich in het begin van dat arts-patient contact niet, dat binnen de geintegreerde geneeskunde er een coach-coachee relatie bestaat, in plaats van een monteur-klant relatie!

Lees meer...

Geintegreerde geneeskunde: aandacht, empathie, tijd en expertise!

De termen die gehanteerd worden om vernieuwing binnen de geneeskunde aan te geven zijn nogal verwarrend.  Moet het nu integratieve geneeskunde of geintegreerde geneeskunde worden?

Lees meer...

Kenmerk van Complementaire Behandelingen

Kenmerkend voor veel vormen van complementaire behandelingen (alternatieve geneeskunde) is de mens te zien als meer dan een organisme alleen dat door fysisch chemische wetmatigheden bepaald wordt. Ook andere aspecten worden betrokken bij de behandeling, zoals zingeving van leven en ziekte en de zogenaamde energetische toestand. De behandeling bij veel complementaire richtingen is vooral gericht op het vinden van een nieuwe balans, en het stimuleren van het zelfhelend vermogen van de mens, zo wordt dat omschreven.

Lees meer...

Alternatieve geneeskunde en complementaire behandelvormen

Complementaire geneeskunde: aanvulling op de normale geneeskunde, JMKHIedereen kent alternatieve geneeskunde als term. IOCOB gebruikt de term complementaire behandelwijzen of complementaire behandelingen. Dit zijn therapiëen die aanvullend op de reguliere geneeskunde kunnen worden ingezet. De term alternatieve geneeskunde is polariserend, aangezien deze term suggereert dat de reguliere geneeskunde wordt vervangen door iets anders, door een alternatief. De term geneeskunde geeft aan dat een patiënt genezen wordt. Hiervoor moet bewijs overlegd worden, en zolang dat bewijs niet volledig en ondubbelzinnig aanwezig is, is het beter de neutrale term behandelwijzen te gebruiken. De Engelse term voor complementaire behandelwijzen is CAM:

Lees meer...

Gebruik van Complementaire Behandelwijzen en alternatieve geneeskunde

Uit een NIPO-enquête van 1998 bleek dat 77% van de Nederlandse bevolking van mening was dat complementaire behandelingen aangeboden zouden moeten worden in het ziekenhuis! Uit een onderzoek van de consumentenbond medio 2005 bleek dat 87% van de bevolking positief of neutraal ten opzichte van complementaire behandelvormen staat.

Lees meer...