Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen

Andere behandelwijzen

Onder ‘andere behandelwijzen’ zijn alle andere complementaire behandelwijzen ondergebracht die niet genoemd staan bij de categorie ‘meest gebruikte’.mEen minder groot deel van de bevolking in Nederland bezoekt de behandelaars van deze stromingen. Om structuur aan te brengen binnen de vele stromingen, is gekozen voor

Hypnotherapie: 2009, jaar van doorbraak

Hypnose of hypnotherapie heeft in het jaar 2009 de overgang gemaakt van ‘alternatief’ naar ‘regulier’. Allereerst promoveerde in Nederland de kinderarts Dr Ariane Vlieger op een mooi proefschrift over hypnose, aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift aandacht voor de waarde van hypnose bij onbegrepen buikklachten bij kinderen. Het resultaat van dit proefschrift is dat anno 2009 meer reguliere kinderartsen kinderen met onbegrepen buikklachten gaan verwijzen naar gecertificeerde hypnotherapeuten. Hier sommen we enkele onderzoeksrichtingen op, die tot resultaat hadden publicaties over de zin en de effecten van hypnotherapie in het jaar 2009.

Lees meer...

Advaita volgens Ramesh

Advaita of Vedanta is een stroming binnen de meditatie die een kader schept waardoor we kunnen begrijpen waar de identificatie met het EGO toe leidt, en hoe we onderdeel zijn van een transpersoonlijk proces van evolutie, uiteindelijk leidend tot zelfinzicht en ‘verlichting’. In deze nieuwe Youtube filmpjes horen we Ramesh Balsekar, een van de oudste nog levende Advaita meesters, uitleggen hoe hij een en ander ziet:

Lees meer...

Hypnose bij overgewicht

Eten, eten, en maar dooreten. Dat is een trend in onze westerse maatschappij. Tel daar nog eens bij op de vele uren zitten achter de TV of computer. Ook vooral het te moe zijn om te sporten en bewegen zijn bij elkaar genomen de ultieme ingredienten om overgewicht te krijgen. Veelal spelen stress en drukte ook een grote rol die vaak wordt verzacht door het eten, vooral van zoete of zoute junkfood. Is er een panacea voor obesitas? Want naast dat mensen met overgewicht vaak nog meer moe zijn om te bewegen, is overgewicht ook een bedreiging voor de gezondheid en een risico om bijvoorbeeld diabetes te ontwikkelen.

Een wondermiddel voor overgewicht bestaat niet, wel zijn een aantal behandelingen mogelijk om obese mensen te helpen af te vallen. Hypnose is een van de technieken die kan helpen in het verminderen van gewicht.

Lees meer...

Visolie bij zwangeren

In de JAMA van 20 oktober 2010 een bespreking van een grote studie of visolie ingenomen tijdens de zwangerschap de kans op depressie na de zwangerschap zou kunnen verkleinen. Dat was niet zo. Maar het innemen van visolie wordt wel aanbevolen aan zwangeren op basis van andere studies en andere positieve effecten, en we citeren:

Lees meer...

NMT: NeuroModulation Technique

IOCOB werd in oktober 2009 verrast met een uitnodiging voor een nieuwe complementaire vorm van geneeskunde, NMT, oftewel NeuroModulation Technique. Deze methode is gebaseerd op de zogenaamde entanglement theorie uit de natuurkunde, dat wil zeggen, alles is met alles verbonden. Deze vorm van geneeskunde wordt door de grondlegger ook wel energetische geneeskunde genoemd. Die grondlegger is de Amerikaan Dr. Leslie Feinberg. In de uitnodiging werd meteen een heel brede claim neergelegd voor NMT:

Lees meer...

Hypnotherapie werkt en professor Vermeulen piest naast de pot

De niet onomstreden professor neurologie Rien Vermeulen, die sinds Uitgedokterd?! in de wandelgangen de puntmutsprofessor genoemd wordt, wist in het laatste Tijdschrift tegen de kwakzalverij te melden dat het proefschrift waarop de kinderarts Arine Vlieger aan het AMC eerder dit jaar promoveerde, tot weinig inzicht geleid had, en ongelooflijk klungelig opgezet was. Dat hij daarmee en passant de bekende hoogleraar en kinderarts professor Hugo Heymans, de promotor van Arine Vlieger, behoorlijk tegen het hoofd stoot, laten we maar even buiten beschouwing. Professor Rien Vermeulen heeft een heel bekend en bijzonder trackrecord van collega- hoogleraren schofferen en bekritiseren, waarbij zelfs collega-hoogleraren neurologie regelmatig door hem supernegatief worden afgeschilderd.

Het gaat ons hier om de kortzichtige kritiek en de afwezigheid van kennis bij de neuroloog Vermeulen op twee kerngebieden, die de pijlers vormen waarop het proefschrift steunt. Hypnotherapie en kindergeneeskunde. 

Lees meer...

Low-level laser therapie: niet alternatief meer

Low-level-laser-therapie werd en wordt nog wel eens tot vormen van alternatieve geneeskunde gerekend. Ik weet niet precies waarom, want als je in Pubmed, de grootste database voor medische artikelen, kijkt dan zijn er met het keyword low-level-laser en RCT al meer dan 400 studies te vinden. En deze vorm van laser-therapie wordt zelfs met infrarood-coherent-licht toegepast in serieuze studies die kijken naar de effecten bij behandeling van herseninfarcten.

Lees meer...

Meta-analyse: hypnotherapie zinvol bij operaties

Er is erg veel onderzoek gedaan naar de effecten van hypnose voor en na operaties, en onderzoekers uit de prestigieuze Mount Sinai kliniek analyseerden al dat onderzoek. In totaal waren er 26 studies die in de meta-analyse betrokken werden, met in het totaal meer dan 2000 patienten. De resultaten waren indrukwekkend. Er was een duidelijke en significante positieve bijdrage van hypnose.

Lees meer...

Eczeem en hypnotherapie

Bij eczeem kunnen jeuk en/of irritatie en het krabgedrag met hypnotherapie behandeld worden, zoals we ook in de TV serie Uitgedokterd?! zagen. Hier een aantal feiten naar aanleiding van eczeem en de behandeling ervan met hypnotherapie.

Lees meer...

Therapie met psychedelica, de Bardo voor stervenden, volgens A. Huxley

moksha.jpegTherapie met psychedelica was in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een onderwerp waaraan veel serieuze wetenschappers en erudieten werkten. Je kon door het geven van psychedelica, zoals LSD en mescaline, patienten proberen te helpen uit hun gevangenis van vooroordelen en projecties te komen. Een van die erudieten, die boven alle twijfel verheven is, was Aldous Huxley. HIj werkte samen met Dr Albert Hoffmann en Dr Humphry Osmond om de effecten van psychedelica op het bewustzijn te doorvorsen op een onbevooroordeelde wijze. In het boek met een groot aantal van Huxley’s teksten over psychedelica, onder de titel Moksha, staan zijn ideeen beschreven, die anno 2009 nog immer actueel zijn en visionair.

Lees meer...