Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen

Andere behandelwijzen

Onder ‘andere behandelwijzen’ zijn alle andere complementaire behandelwijzen ondergebracht die niet genoemd staan bij de categorie ‘meest gebruikte’.mEen minder groot deel van de bevolking in Nederland bezoekt de behandelaars van deze stromingen. Om structuur aan te brengen binnen de vele stromingen, is gekozen voor

Aromatherapie

Aroma, door MPHKHvBAromatherapie maakt gebruik van aroma’s van planten en plantendelen, en zou als zodanig opgevat kunnen worden als een vorm van fytotherapie. Maar fytotherapeutica worden ingenomen of op de huid gesmeerd, en aromatherapie wordt vooral gebruik gemaakt van de reuk. De basis van de aromatherapie zijn de zogenaamde essentiële (etherische) oliën, die worden gewonnen uit zuiver plantaardig materiaal. Gemiddeld levert 70 kg plantenmateriaal ongeveer 2 liter etherische olie op.

Lees meer...

Buqi: vorm van externe Qigong

transformatie, inkt op papier, JMKHBuqi is een vorm van ‘healing’ en komt uit de traditionele Chinese healing-methodes van de externe Qigong. Dr. Shen Hongxun is de grondlegger van de Buqi en heeft zijn observaties uit China uitgewerkt tot een healingsysteem, waarin de Westerse benadering en de traditionele Chinese invalshoeken worden gecombineerd. Hij heeft de medthode volgens overleveringen geleerd van o.a. zijn grootvader.

Lees meer...

Koreaanse traditionele geneeskunde

gouden pil uit Korea voor beroerteIn een recent overzichtsartikel, december 2007, vinden we boeiende details hoe men in Korea aspecten van de traditionele geneeskunde een wetenschappelijke basis trachten te geven. Juist in dezelfde maand ontving IOCOB een doosje dat hier afgebeeld staat met daarin 5 gouden pillen, een Koreaanse behandeling van beroerte. Een mooie aanleiding om in te gaan op de Koreaanse traditionele geneeskunde.

Lees meer...

Nederlandse doorbraak: Hypnose en irritable bowel, het prikkelbare darm syndroom

Niet reguliere therapie wordt steeds vaker serieus genomen. Hypnotherapie is samen met acupunctuur al een heel eind op weg om ingeburgerd te raken binnen de reguliere gezondheidszorg. In het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein is een kinderarts, Ariane Vlieger, die al langer de waarde van hypnotherapie voor kinderen inzag. In 2007 sloot haar onderzoeksgroep een project af, waaruit klip en klaar blijkt dat hypnotherapie hele duidelijke waardevolle effecten heeft bij kinderen met spastische darmklachten. Hypnotherapie is duidelijk een interventie waarvoor steeds meer bewijs van effectiviteit ontstaat. Het onderzoek uit Nieuwegein is een nieuw baken.

Lees meer...

Tai Chi vermindert stress hormoon

In een kleine, prospectieve studie over een langere periode bleek dat Tai Chi zowel psychologische indicators als biologische parameters van stress kon verminderen. In een 18-weken durend programma met Tai Chi als een vorm van body-mind medicine, bleek dat het gehalte aan het stress hormoon cortisol in het speeksel van jonge volwassenen significant gedaald was. Ook verminderde de waargenomen stress aanmerkelijk.

Lees meer...

Hui Neng en de praktijk van Zen

boeddha_aan_water.jpgHui Neng was een bijzondere meester, die de basis legde voor de Zen. Hij was de 6de patriarch in China, na Boddhidarma, die boeddhisme naar Tibet en China bracht. Hui Neng kwam uit een eenvoudig gezin en bereikte al vroeg het inzicht dat de basis van de verlichting te vinden is binnen het bewustzijn zelf. Dat het bestuderen van teksten niet leidt tot verlichting, maar dat het direct herkennen van het bewustzijn als bron van alles elk moment mogelijk is. Zijn Sutra over dit thema is bewaard gebleven. Hier enkele korte citaten uit deze inspirerende Sutra over de praktijk van meditatie.

Lees meer...

Zen Zicht op Ziekte: visie van Man-An

lotus.jpgMan-an was een Zenmeester, die leefde in de periode 1591-1654. Hij is vooral bekend geworden door een korte en krachtige tekst, dat wel eens vertaald is met: "een elementair praatje over Zen". In deze sutra van Man-an is een passage over hoe met ernstige ziekte om te gaan.  

….ziekte is in feite een leraar. Sinds oude tijden hebben veel mensen grote vermogens ontwikkeld en leerden de essentiele aard van alle dingen zien door hun worsteling met het lijden door ernstige ziekten. Vrees de dood niet, noch kijk terug op uw leven als u ernstig ziek wordt. Hul u in de wapenuitrusting van geduld, bestijg het ros van de stoutmoedigheid, omklem de zweep van de ijver en hef het vaandel van de weg naar Eenheid, roep onthechting en onzelfzuchtigheid uit tot uw legerscharen, benoem aanhoudende juiste aandachtsconcentratie tot uw generaal, versterk de burcht van de koning van bewustzijn in de oceaan van de vitale energie en het elexierveld, sla de voedende elexer op en breng de strategie van vrijheid op basis van de vermogens tot denken en zich voorstellen in de praktijk…..

Lees meer...

Boosting Brainpower: discussie in UK

brain.jpgDe Britse artsenvereniging, BMA, heeft een discussiestuk gepubliceerd in November 2007, over hoe zinvol het is om je geheugen en andere hersenfuncties te ondersteunen met supplementen, zoals omega-3 vetzuren, en moderne wijzen van hersenstimulatie. Boosting Brainpower heet het document. De reden hiervoor is om een maatschappij brede discussie te steunen over de wenselijkheid en de zinvolheid van het boosten van je hersenen:

Lees meer...

Energetische geneeskunde

energetischHet woord energie. Een simpel woord. Maar veel verschillende interpretaties. De natuurkundige bedoelt heel wat anders met dat woord dan de psycholoog. Energetische geneeskunde omvat een hele serie behandelvormen naast die vormen die we binnen deze sectie al bespraken. Het is moeilijk om de overeenkomst tussen al deze vormen te vinden. Het woord energie wordt namelijk ook hier erg liberaal gebruikt! In het boek met de titel Energy Medicine (van Donna Eden) wordt het als volgt omschreven: Energy Medicine is een beschrijving van een aantal behandelvormen die uitgaan van het lichaam als een geheel van energie systemen, en dat inzicht helpt bij het tot stnad brengen van gezondheid, heling en geluk. Daar kunnen we natuurlijk niets tegen hebben! Maar ook veel moderne vormen van behandelen, de Radionica, de bioresonantie en de fotontherapie worden allen tot de energetische geneeskunde gerekend. Deze stromingen misleiden echter de patient, door het gebruik van apparaten die indrukwekkend zijn, maar geen bewezen nut hebben, en veel patienten op het foute been zetten.

Lees meer...

Da Vinci Qigong

Er zijn enorm veel vormen en bewegingen bij qigong. Een van de meest ontspannen vorm van qigong is de Da Vinci qigong. Hierbij lig je liefst op een natuurlijke bodem, in de bekende houding die Da Vinci beschreven heeft. Je ontspant totaal en geef je gehel over aan de zwaartekracht. Je smelt als het ware de ondergrond in.

Lees meer...