Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Lichaamswerk

Lichaamswerk

Lichaamsgerichte therapieën bestaan al vrij lang. Aan het begin van de 19de eeuw werd lichaamswerk ontwikkeld door mensen als Reich, Lowen en Feldenkrais. Door de cliënt uit te nodigen zich te laten gaan tijdens de therapie, kunnen veel emotionele blokkades ontdekt worden en ontstaat er inzicht op de eigen reacties op stress in het leven. Veel van deze technieken zijn mooie mogelijkheden om jezelf en de eigen remmingen te ontdekken, maar onderzoek naar de specifieke waarde ervan is eigenlijk nooit gedaan. Het zijn individuele vormen, en de interactie russen de cliënt en therapeut is zo belangrijk, dat het onderzoek naar de effectiviteit moeilijk is. Voor al deze vormen geldt dat het goed moet klikken tussen de therapeut en de client.

De waarde van al de verschillende vormen van lichaamswerk zal men zelf, letterlijk aan den lijve, moeten onderzoeken. Deze vormen krijgen geen stoplicht van IOCOB, omdat onderzoek naar de effecten op een traditionele manier eigenlijk onmogelijk is. Wel kunnen mensen die deze therapieën willen ondergaan gebruik maken van de keuzewijzer die IOCOB speciaal voor het maken van een gefundeerde keuze hiervoor ontwikkelde.

Algemene sites

Gyrotonic

Gyrotonic is een combinatie van gymnastiek, zwemmen, ballet en yoga, waardoor verschillende spiergroepen op een mooie geïntegreerde wijze samenwerken.

Lees meer...

Rebirthing

Rebirthing after dying, JMKHRebirthing is een eenvoudige manier van ademen. De in- en uitademing worden vloeiend met elkaar verbonden en daarbij doen de buik, de flanken en de met de ademhaling mee. Deze ademhalingstechniek wordt verbonden ademen genoemd. Op basis van deze ademhaling wordt vervolgens contact gezocht met gevoelens in het lijf en de daarmee verbonden emoties.

Lees meer...

Bioenergetica

Bioenergetica is een onderdeel van emotioneel lichaamswerk. De grondlegger is Alexander Lowen, een Amerikaans psychiater.

Lees meer...

Neo-Reichiaans lichaamswerk

Neo-Rechiaans lichaams- en ademwerk is een mooie ingang om vastzittende emoties en kwetsuren uit het verleden aan het licht te brengen en te verzachten.

Lees meer...

Polariteitstherapie

Polariteitstherapie is ontwikkeld door Randolph Stone (1890-1981) op basis van de acupunctuur en de spirituele stromingen uit India. Het lichaam is opgedeeld volgens een polariteit, met negatief onder en positief boven. Door negatieve emoties, zoals angsten, depressies en een gestoord zelfbeeld, raakt deze polariteit uit balans.

Lees meer...

Mensendieck therapie

Mensendieck therapie wordt ingezet om mensen met pijnklachten samenhangend met het houdings- en bewegingsapparaat meer bewustwording te geven van het eigen lijf. Het is een actieve oefentherapie, net zoals de Cesar therapie.

Lees meer...

Cesar therapie

Cesartherapie is te vergelijken met Mensendieck therapie. Het is een actieve bewegingstherapie waarbij in Nederland veel ervaring is opgebouwd.

Lees meer...

Alexander therapie

Alexander ontwikkelde zijn techniek, omdat hij zelf aan een ernstige en chronische vorm van heesheid leed. Hij observeerde zichzelf gedurende een langere tijd en merkte dat wanneer hij begon te spreken, zijn nek en rug aanspande.

Lees meer...