Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Lichaamswerk

Lichaamswerk

Lichaamsgerichte therapieën bestaan al vrij lang. Aan het begin van de 19de eeuw werd lichaamswerk ontwikkeld door mensen als Reich, Lowen en Feldenkrais. Door de cliënt uit te nodigen zich te laten gaan tijdens de therapie, kunnen veel emotionele blokkades ontdekt worden en ontstaat er inzicht op de eigen reacties op stress in het leven. Veel van deze technieken zijn mooie mogelijkheden om jezelf en de eigen remmingen te ontdekken, maar onderzoek naar de specifieke waarde ervan is eigenlijk nooit gedaan. Het zijn individuele vormen, en de interactie russen de cliënt en therapeut is zo belangrijk, dat het onderzoek naar de effectiviteit moeilijk is. Voor al deze vormen geldt dat het goed moet klikken tussen de therapeut en de client.

De waarde van al de verschillende vormen van lichaamswerk zal men zelf, letterlijk aan den lijve, moeten onderzoeken. Deze vormen krijgen geen stoplicht van IOCOB, omdat onderzoek naar de effecten op een traditionele manier eigenlijk onmogelijk is. Wel kunnen mensen die deze therapieën willen ondergaan gebruik maken van de keuzewijzer die IOCOB speciaal voor het maken van een gefundeerde keuze hiervoor ontwikkelde.

Algemene sites

Yoga vernieuwing in de 21ste eeuw: Guru Ketut Arsana

Yoga is eeuwenoud, en inmiddels ernstig aan vernieuwing toe. IOCOB zocht vernieuwingen binnen de Yoga en vond een bijzonder originele Yoga master: Master Ketut Arsana. We bespreken hier de bijzondere yogavorm die op Bali ontstaan is in de ashram van een initiator.

Lees meer...

Bali massage therapist award: Andee Joeniandee

One of the best Bali massage therapists is Andee Joeniandee.

Lees meer...

Eutonie

Eutonie betekent: evenwichtige spanning. In het Grieks betekent eu goed, juist, harmonisch en tonos staat voor spanning. Eutonie is ontwikkeld door Gerda Alexander (1908-1994).

Lees meer...

Therapeutic touch zinvol bij onrustige bejaarden

Twee keer per week tien minuten therapeutic touch (TT) is genoeg om onrustig gedrag van mensen met dementie te verminderen. Dat blijkt uit een klein proefonderzoek met acht ouderen in Woonzorgcentrum Raffy in Breda, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in Driebergen in samenwerking met het Van Praag Instituut te Utrecht.

TT is een eenvoudig te leren vorm van complementaire zorg.

Slaan, doelloos rondlopen, buitensporig veel aandacht vragen: acht ouderen die medicatie kregen voor dergelijk onrustgedrag deden mee aan het onderzoek. Met nauwkeurige observatielijsten hielden de verzorgenden bij hoe dit gedrag zich ontwikkelde tijdens een periode van regelmatige behandeling met TT.

Lees meer...

Lubki

Lubki is een oude Russische wijze van bewegen en helen, uit de tijd van de ‘oude mannen’. Lubki is begonnen als een vechtkunst en het woord betekent (bijzonder genoeg) liefde.

Lees meer...

MBT, Mind Body Therapies in de VS: doorbraak voor geneeskunde

crane_position.gifMind–body therapies (MBT) vormen een nieuwe serieuze loot aan de boom van alternatieve behandelvormen. Onder MBT verstaan de Amerikanen o.a. meditatie, qigong, relaxatie, tai-chi en andere lichaamsgerichte therapievormen. Bijna eenvijfde van de Amerikanen maakt gebruik van deze technieken. Het zijn deze therapievormen vooral die veelbelovend zijn voor de geneeskunde en de mens van de toekomst. Waarom? Omdat ze een actieve rol mogelijk maken voor de patient. In plaats van dat er iets aan je gedaan gaat worden door arts of therapeut, zit je zelf in de driver’s seat. En zo moet het ook! Zelf je evenwicht zoeken, je lichaam in optimale conditie brengen, voldoende en afwisselend bewegen, en in plaats van alles tegelijk in je lijf proppen, met bewustzijn eten! Mind-body technieken helpen je op weg naar de gezondheid toe. Belangrijker dan pilletjes, druppeltjes, naalden of kruiden!

Lees meer...

Feldenkrais voor stabiliteit bij ouderen

Feldenkrais voor stabiliteit bij ouderen. Onderzoek wees al uit dat qigong en tai chi bij ouderen goed inzetbaar zijn om vallen, en daarmee botbreuken, te voorkomen. Qigong en tai chi versterken het lichaamsbesef. Het kunnen voelen van je eigen lijf, met meer aandacht dan normaal. Dat helpt dus tegen het vallen. Je krijgt door die oefeningen een betere balans. Nu is dit ook bewezen voor de geniale bewegingswetenschap van Feldenkrais. Feldenkrais is in het westen ontwikkeld en bestaat uit een heel aantal haptonomisch verantwoorde oefeningen, die alle leiden tot een beter lichaamsbesef en een betere lichaamsgewaarwording. En dat niet alleen, ook leiden de oefeningen tot een beter bewegingsschema.

Lees meer...

Rolfing bij sportblessures

Rolfing is een bijzondere vorm van lichaamswerk. We citeren hier een boeiende ervaring van een topsporter met Rolfing. Natuurlijk is het lastig om onderzoek te doen naar de waarde van deze bijzondere vorm van lichaamswerk bij sporters met sportblessures. Daarom dit verhaal.

Lees meer...

Alexander therapie: beter dan gewoon sporten

sporten.gifAlexander techniek is een speciale oefentechniek voor aandoeningen van het bewegingsapparaat. In de BMJ van December 2008 een baanbrekend resultaat: Alexander therapie is kosteneffectief en beter dan gewoon sporten.

Lees meer...

Kinderarts voor niets geroyeerd: Babymassage zinvol!

De Vereniging tegen de Kwakzalverij royeerde Ines von Rosenstiel, de bevlogen kinderarts van het Slotervaart ziekenhuis, o.a. omdat zij babymassage invoerde. Een in de ogen van Dr Renckens en collegae zinloze actie. Maar Ines is niet gek! En inmiddels zijn de positieve effecten van babymassage bij te vroeg geboren kindjes aantoonbaar, en meetbaar. Tijd dus voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij om haar te rehabiliteren. Zouden ze het doen? We denken van wel, als ze eerlijk zijn, laten we maar eens naar de nieuwste resultaten kijken, gepubliceerd in vaktijdschrift voor kindergeneeskunde. Het gewicht nam de te lichte babytjes sneller toe, en de biologische factoren in het bloed verbeterden duidelijk. Er werden 42 baby’s onderzocht in twee groepen, met en zonder massage. 

Lees meer...