Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Adviseurs

Adviseurs

Professor F. J. Verheijen, vergelijkend dierfysioloog, in Memoriam

Op 26 april 2016 stierf een markant wetenschapper, professor F. J. Verheijen, bioloog, geboren op 14 mei 1920. Op 7 juli 1958 promoveerde Jan op ‘The mechanisms of the trapping effect of artificial light sources upon animals’ bij de beroemde fysioloog prof.dr. Sven Dijkgraaf. Naast Sven Dijkgraaf was prof. dr. H.J. Jordan zijn voorloper. Jordan […]

Lees meer...

Morgellons: magische taal op internet of een nieuwe ziekte?

Morgellons. Ooit van gehoord? Er ontstaat een nieuwe geheimtaal in subculturen op het internet rond Lyme, die ook voor artsen niet te doorgronden is. En een nieuwe ziekte, die in de medische literatuur vrijwel onbekend is, maar waar er momenteel op het net bijna 500.000 entries te vinden zijn! Een dermatoloog, Horowitz zegt dat de […]

Lees meer...

Wetenschappelijke adviseurs van Stichting IOCOB

Vanaf haar oprichting heeft IOCOB een groep van vooraanstaande hoogleraren en andere universitaire toponderzoekers, zowel Nederlandse als buitenlandse, om zich heen verzameld.

Deze wetenschappelijke adviseurs hebben het bestuur desgevraagd steeds terzijde gestaan met hun deskundigheid, hulp en advies op het gebied van (wetenschappelijk onderzoek naar) de veelheid van complementaire behandelvormen en Integrated Medicine.

Daarvoor is IOCOB haar wetenschappelijke adviseurs grote dank verschuldigd.

Thans voltrekt zich in de universitaire wetenschappelijke wereld echter een ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat IOCOB ter afbakening van haar eigen verantwoordelijkheid de bestaande band met haar adviseurs nader heeft te doordenken. Deze ontwikkeling bestaat hierin dat het takenpakket van onze  adviseurs, die in toenemende mate worden belast met het vervullen van allerlei – en met hun eigenlijke vakmatige werkzaamheden verweven – nevenfuncties, wel inpasbaar moet zijn en blijven binnen het kader van hun universitaire hoofdfuncties.

In toenemende mate zien de universiteiten er namelijk op toe dat dergelijke cumulaties van nevenfuncties geen belangenverstrengeling in de hand werken noch dat de universiteiten als partij anderszins betrokken worden in andere onwenselijke situaties, zoals die met een ‘conflict of interest’.

Omdat IOCOB begrip heeft voor die ontwikkeling heeft zij er dan ook in overleg met haar adviseurs voor gekozen om de thans bestaande band met haar adviseurs in formele zin te beeindigen en te vervangen door een minder gestructureerde relatie waarbinnen de adviseurs hun bijdragen op grotere afstand aan IOCOB kunnen (blijven) leveren.

Om die reden worden de namen van de wetenschappelijke adviseurs niet langer vermeld op haar website. Ter vermijding van misverstand vermeldt IOCOB ter afsluiting dat zij zich ook in deze nieuwe constellatie blijvend gesteund weet door deze kring van gezaghebbende wetenschappers.

Lees meer...