Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Geen categorie > Waarom Magie in de Moderne Wereld?

Waarom Magie in de Moderne Wereld?

Share |
Moderne Magie: de basis en de maatschappelijke achtergrond

Magie is van alle tijden, begonnen als sjamanisme en recent weer aan het opleven!

Bestaat er nog Magie? En zo ja, wat is dat in de 21ste eeuw?

Het wordt steeds duidelijker dat er een aantal magische revival stromingen zijn die magie weer serieus nemen, maar niet als een verzameling abracadabra gebeurens, maar als een training om het bewustzijn te verruimen/verdiepen.

Er zijn veel misverstanden over wat Magie werkelijk is. Vandaar dat we dit hoofdstuk dit thema wat uitdiepen, inclusief het weergeven van een aantal oefeningen voor de novice, die de basis wil leggen voor zijn/haar eigen verdere ontwikkeling op gebied van het bewustzijn.

In de hieronder volgende video wordt allereerst de essentie van de moderne magische stromingen, en met name haar doelstelling, bijzonder duidelijk weergegeven door de schrijver Alan Moore:

Moderne magie omvat een serie instructies, die ons terug brengt naar het contact met onze essentie, of ook wel de kwintessens genoemd, onze ‘ziel’ onze Atman, ons ‘Zelf’. Terwijl de moderne media als opium voor het volk iedereen laat inslapen voor de realiteit van het Zelf, tracht de magie deze juist te wekken. Magie is met Gurdjeff gesproken, een richtlijn voor zelfherinnering, met name zelf-her-innering. In alle wijsheidsboeken, zoals bijvoorbeeld de Upanishads, zijn meditatieve ‘waarheden’ (als introspectieve waarnemingen) en oefeningen te vinden. Die verwijzen allen naar eenzelfde veld van magische activiteiten/ervaringen.

Gelukkig zijn er tegenwoordig enkele serieuze stromingen die de Magie weer een plaats geven binnen onze maatschappij, en de toenemende interesse in Shamanisme geeft aan dat we daar ook aan toe zijn.

Magie steunt op 2 pijlers, de eigen ontwikkeling van een aantal specifieke eigenschappen, samenhangend met het meditatieve bewustzijn, en het samen ontwerpen van rituelen die geschikt zijn om het bewustzijn te verdiepen. Deze ontwikkeling maakt het ook mogelijk dat we onze plaats als levend wezen samen met alle andere levende wezens op deze aarde en in onze biosfeer weer intenser leren ervaren. In die zin zou je kunnen stellen dat moderne magie een voorwaarde is voor de groet van het ecologisch netwerk-bewustzijn (‘we are one’).

In contact komen/zijn met de elementen zoals de wind en het licht is altijd al een sjamanistisch-magische oefening geweest

De eerste stappen op het terrein van de Magier

Hier volgen bijvoorbeeld 3 basis oefeningen die beoefend dienen te worden, om daarop verder te kunnen bouwen met meer specifieke magische activiteiten:

1. ASANA / STIL-LICHTHEID.

Kies een houding die geen slaap opwekt en houd je stil. Observeer jezelf terwijl je dit doet.
DOEL: 15 minuten roerloosheid, oplopend tot 30 minuten. Ga vervolgens verder met ademen. Oefen dit alleen of tijdens dagelijkse activiteiten. Noteer de resultaten in magisch dagboek, zoals bij alle volgende oefeningen.

2. PRANANAYAMA / ADEMBEWUSTHEID & CONTROLE.

Laat de adem in een rust-asana geleidelijk dieper en langzamer worden. Adem met volledig bewustzijn van inademen, vasthouden, uitademen en vasthouden.
DOEL: 15 minuten continu bewustzijn van de ademhaling, oplopend tot 30 minuten.
Oefen dit in asana, alleen en binnen dagelijkse beslommeringen.

3. GEDACHTE VIGILANTIE / PRATYAHARA / NIET DENKEN (No-Mind).

Bewustzijn van de stroom van gedachten kweken en proberen het te stoppen en interne stilte te bereiken.
DOEL: Aanhoudend bewustzijn van gedachten die opkomen. Een ervaring van het ‘stoppen’ van de interne monoloog en het besef hoe moeilijk dit is. (Het is geen actief stoppen, maar eerder een niet aandacht geven aan de gedachtes en de innerlijke dialoog en haar uit laten doven door dat gebrek aan aandacht).

Deze drie stappen komen uit een moderne stroming van de magie, die in de 70ger jaren van de vorige eeuw haar basis had. Volgend op deze eerste 3 stappen vinden we de tweede fase van de training, waarbij de novice een intense concentratie leert ontwikkelen als voorbereiding op magische concentratie.

4. DOEL CONCENTRATIE.

Kijk aandachtig naar objecten, bijvoorbeeld een beker, een muur, wolken, vuur. DOEL: Onwankelbaar, gefixeerd kijken zonder afleiding door gedachten of vervorming van het object.

5. GELUID / STEMCONCENTRATIE.

Concentratie op ingebeelde geluiden. Selecteer een geluid van een of enkele lettergrepen en herhaal het in gedachten (bv AUM, So Ham of elk ander zelfs nonsensicaal woord). DOEL: concentratie tot het punt van uitsluiting van andere gedachten.

6. OBJECT CONCENTRATIE.

Visualiseer eenvoudige, stilstaande vormen en houd de afbeelding stabiel. Vooruitgang naar meer complexe en bewegende vormen. DOEL: Persisterend vermogen om de gewenste beelden helder in gedachten te houden. Geen vervorming van het beeld.

Het moge duidelijk zijn dat deze 6 stappen geheel in lijn zijn met wat een vroegere Magier een keer schreef, Elephas Levi:

To direct the currents of the inconstant light, we must be established in the constant light. To command the elements, we must have overcome their hurricanes, their lightnings, their abysses, their tem- pests. In order to DARE we must KNOW; in order to WILL, we must DARE; we must WILL to possess empire and to reign we must BE SILENT.

Deze bovenstaande oefeningen voegen ons bewustzijn nieuwe aspecten toe. De essentie van de Moderne Magie is dan ook onze volle menselijke potentialiteit te leren leven.

Rituelen

Om je interne ‘spierballen’ te ontwikkelen op het pad van de moderne Magier, zijn rituelen belangrijk. Jung heeft al aangegeven hoe krachtig en belangrijk archetypen zijn. Een ritueel is in wezen een aantal activiteiten die je in een transpersoonlijke staat brengen. Rituelen kan je zowel alleen of samen uitvoeren. Een van de rituelen die focus en rust brengt is het bouwen van een ‘altaar’ volgens de klassieke wetmatigheden van de symmetrie die al door Agrippa in de ‘occulte filosofie’ uit de doeken gedaan is. In principe is dat een wet die door de alchemisten met Solve-Coagule aangeduid werd. Er dient balans te zijn tussen expansie en contractie, zwart en wit, rechts en links, donker en licht. In het onderstaande rituele altaar zijn een aantal van die principes afleesbaar.

Magisch Altaar

Wat is Magie eigenlijk?

Dat is een simpele vraag, maar het antwoord is niet eenvoudig. Daniel Ogden schrijft in zijn ‘Magic, witchcraft, and ghosts in the Greek and Roman worlds’ Magic: “passages…of relevance to the subject matter of recent scholarly books on antiquity with such words as ‘magic’ in their titles” Robert Parker, in zijn ‘Polytheism and Society at Athens’ heeft zelfs meteen een oordeel over magie: “magic differs from religion as weeds differ from flowers”. Goed nadenkend is dit onderscheid zeer lastig, wat is onkruid?… Onkruid bloeit ook en soms heel prachtig…

Bronnen: Magic, Witchcraft, and Ghosts in the Greek and Roman Worlds: A Sourcebook, by Daniel Ogden

Berichten

  1. aaj verhulst schreef:

    de aandacht voor de adem kom je ook tegen in Vipassana meditatie ……interessant is ook boek waar 118 vormen van meditatie in staan …“`THE BOOK OF THE SECRETS door RAJNEESH

    1. administrator administrator schreef:

      OSHO is ook de beste op dit gebied!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *