Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Gezondheidscolumn > Een vaccinatie debat op Facebook: noodzaak voor EBM….

Een vaccinatie debat op Facebook: noodzaak voor EBM….

Share |

Er zijn veel debatten over wel of niet vaccineren. De wijze van argumenteren binnen het vaccinatie-debat is echter niet helder. Vandaar dit artikel. Het is gebaseerd op een recent debat op FB. Centraal staat daarbij het ongeloof van enkele debatanten (Bs’ genoemd hieronder) in de resultaten van een recente meta-analyse [1] waaruit blijkt dat er geen relatie is tussen vaccinaties en autisme. We geven het debat hier onveranderd weer. Het debat werd gestart door A (een arts).

De visie van B’s zijn kort samen te vatten via een citaat van een van de debatanten:

Het is uitermate arrogant en kortzichtig om dus eigenlijk te beweren dat het natuurlijke verloop van de opbouw van het immuunsysteem niet klopt. En alleen “goed werkend” gemaakt kan worden met allerlei chemische zooi. Wie krijgt er nou difterie, kinkhoest, tetanus en polio tegelijk als hij/zij 2 maanden oud is dmv een diepe injectie???? Het immuunsysteem van een baby wordt zwaar aangevallen terwijl het nog in ontwikkeling is. En zo worden hele kwetsbare processen verstoord.

Metaforen, selectie van bewijs en schadevergoeding

Dit bovenstaande citaat is representatief voor hoe een deel van de ‘kritische prikkers’ vaccinatie zien. Het citaat steunt op enkele zwaar aangezette metaforen (vet gedrukt) en bevat verder geen inhoudelijke argumenten.

Voorts zal uit het onderstaande debat duidelijk worden dat door de enorme sterke zoekmachines, iedereen op het internet voor elke stelling zijn ‘bewijs’ bij elkaar kan schrapen. De uitdaging voor de 21ste eeuw voor patient en arts zal dan ook zijn, hoe scheiden we het zinvolle van het zinloze en de onzin, het opbouwende van het angstaanjagende. Vooralsnog is het onderstaande debat een bewijs dat we daaraan nog niet toe zijn. Tenslotte zijn er debatanten die menen dat de overheid zogenaamde ‘vaccinatie schade’ moet compenseren met geld. Door het hele debat heen zit dus ook nog een financiële wens rond compensatie. De ‘sew’ cultuur die in de VS de gezondheidszorg lam legt, wordt dus door deze en gene ook in Nederland gewenst. Dat men een minimale kans op bijwerkingen niet af kan kopen is een besef dat hier nog niet bestaat klaarblijkelijk.

Gezond verstand als leidraad; noodzaak van EBM

Ook wordt aangegeven dat we het gezonde verstand als leidraad moeten nemen, en niet de wetenschap. In het debat is het ‘Gesundes Volksempfinden’ niet ingebracht, maar dat heeft aangegeven dat het gezonde verstand soms tot bijzonder vreemde oplossingen kan komen. Uit dat hoofdstuk van de mensheid hebben we kunnen leren dat je helaas NIET op het gezonde verstand kan steunen, maar onderzoek moet doen. Het lijkt er zelfs op, dat het debat hier rond vaccinatie en het eerdere debat rond Lyme maar een oplossing voor een rationele behandeling van dit soort aandoeningen ondersteunt: de EBM. IOCOB heeft vaak stelling genomen tegen klakkeloos toepassen van EBM. Maar het debat hier geanalyseerd onderstreept dat een behandelframe zoals binnen de EBM omschreven wordt per aandoening noodzakelijk is. Zonder een dergelijk kader ontstaat immers totale willekeur in behandelen. Alles kan en alles mag, op geleide van het gezonde verstand. Dat kan de bedoeling niet zijn. Anarchie is prima in een bepaald politiek kader, maar niet binnen de wetenschap en al helemaal niet binnen de geneeskunde.

Een Vaccinatie debat

A = arts

B1,2,3,4 = critici die tegen vaccinaties zijn

Debat begint met een stelling van een arts op basis van een aantal anti-vaccinatie opmerkingen.

A: Wees blij dat we geen kinderen meer zien met polio etc…de vaccinatie schade is bij lange na niet zo erg dan polio en dat waartegen we vaccineren…alleen omdat die vreselijke ziektes weg zijn kunnen we nu zeuren over vaccinatie schade….foei! Ondankbaar naar Jenner en allen…

B: Grapje?

B: Ik hoef die centen niet!! Geef mij maar een gezond kind!

A: daar is iedereen het eens over….

B: Dan zijn die honderden kinderen met autisme, duizenden met allergieën , duizenden met kanker, minder erg dan een paar polio gevallen, alle kinderziektes incl polio waren al op z,n retour voor ze begonnen met vaccineren.

A: Dat is een broodje aap verhaal, ik hoop dat het ook zo bedoeld is…er is nergens evidentie dat vaccinaties kanker of autisme veroorzaken, en al helemaal niet in grote getalen…..

B: U verkondigt nu zelf een broodje aap verhaal helaas. De relatie tussen vaccinaties en autisme is wel degelijk aangetoond. Zie de verklaring van de klokkenluider van het CDC in de VS. Het is al 20 jaar geleden aangetoond maar het CDC vervalste onderzoek om het onder het kleed te vegen. Lees de bijsluiter bij de vaccins eens betreffende de bijwerkingen, zoek eens op wat de gewoon regulier bewezen werking is van de toegevoegde middelen, dan komt u misschien tot heel andere conclusies dan nu.

B: Fijn dat u hier op vaccin vrij zit. Uw theorie is namelijk wat de overheid wilt dat u gelooft. Helaas is de werkelijk totaal anders. De bewijzen en wetenschappelijke studies liggen er namelijk, maar wel in de doofpot.

A: Het is jammer maar de belangrijkste opponent reed een scheve schaats en liet zich betalen voor dat verhaal, corruptie alom. En nooit is er bewijs gekomen dat hout snijdt, ik heb alles daarover gelezen!

B: Wat doet u in deze groep dr A?

A: Waarheidsvinding is mijn invalshoek, die van jullie toch ook? Lees dan Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies

Deze Meest recente meta analyse op basis van enorm veel onderzoek zegt het toch duidelijk:

There has been enormous debate regarding the possibility of a link between childhood vaccinations and the subsequent development of autism. This has in recent times become a major public health issue with vaccine preventable diseases increasing in the community due to the fear of a ‘link’ between vaccinations and autism. We performed a meta-analysis to summarise available evidence from case-control and cohort studies on this topic (MEDLINE, PubMed, EMBASE, Google Scholar up to April, 2014). Eligible studies assessed the relationship between vaccine administration and the subsequent development of autism or autism spectrum disorders (ASD). Two reviewers extracted data on study characteristics, methods, and outcomes. Disagreement was resolved by consensus with another author. Five cohort studies involving 1,256,407 children, and five case-control studies involving 9,920 children were included in this analysis. The cohort data revealed no relationship between vaccination and autism (OR: 0.99; 95% CI: 0.92 to 1.06) or ASD (OR: 0.91; 95% CI: 0.68 to 1.20), nor was there a relationship between autism and MMR (OR: 0.84; 95% CI: 0.70 to 1.01), or thimerosal (OR: 1.00; 95% CI: 0.77 to 1.31), or mercury (Hg) (OR: 1.00; 95% CI: 0.93 to 1.07). Similarly the case-control data found no evidence for increased risk of developing autism or ASD following MMR, Hg, or thimerosal exposure when grouped by condition (OR: 0.90, 95% CI: 0.83 to 0.98; p = 0.02) or grouped by exposure type (OR: 0.85, 95% CI: 0.76 to 0.95; p = 0.01). Findings of this meta-analysis suggest that vaccinations are not associated with the development of autism or autism spectrum disorder. Furthermore, the components of the vaccines (thimerosal or mercury) or multiple vaccines (MMR) are not associated with the development of autism or autism spectrum disorder.

A: Fijn toch dat we dat broodje kunnen begraven nu, of kent iemand een studie nog recenter dan deze die deze tegenspreekt? Ik niet in ieder geval….gegevens uit 2014!

B: Er zijn zoveeeeeeel studies, rct’s etc etc. Ervaring doet ook veel!!!! En al die kinderen die sterven aan vaccinaties? En al die kinderen die zo mega heftig reageren op die vaccinaties?

B: Dr A,als je mensen wil overtuigen geef dan een lezing ofzo?! Ga dat niet in deze groep doen. Deze heet Vaccinvrij!!!!!! blijf je vooral veel inlezen en als wij info willen benaderen we jou wel of iemand ander van proVaccin (of zoiets )

B: Dr A. dan heb je de filmpjes zeker nooit bekeken van de baby’tjes voor en na de vaccinatie ?
Dat ! Is het bewijs! Wat alle onderzoekers ook vertellen , de ouders en de baby,tjes vertellen helaas dat het echt waar is, vaccinaties veroorzaken autisme, wiegendood, allergieën, epileptische aanvallen , vernielen het immuunsysteem enz. Praat daar maar eens mee, deze zelfde ouders en baby’tje hebben soms het geluk dat ontstoren, detoxen nog op tijd komt, of cannabisolie.

Bekijk die filmpjes eens op YouTube , misschien gaan ook jou ogen voorgoed open.
Niemand wil een kindje met vaccinatieschade of erger. Waarom heeft Amerika zoveel schadevergoeding uitbetaald dan?

Amerikaanse gegevens van rechtszaken en compensaties

Amerikaanse gegevens van rechtszaken en compensaties

B: begin es met verdiepen in de keerzijde van vaccinaties. Of google es op de ingrediënten. Wat jij hier allemaal vertelt is niet bepaald iets nieuws voor de meesten van ons. De meesten van ons bleven er alleen niet op hangen, zochten verder en kwamen tot andere conclusies.

B: Misschien ook even erbij vermelden door wie de door u aangehaalde studies zijn betaald?

A: wat bedoel je B, meen je dat die meta-analyse die ik aanhaalde niet te vertrouwen is, en waarom dan niet?

B: Jammer dat u voor uw stelling niet met bewijs komt en dus kennelijk niets van de klokkenluider van de CDC weet. Het is nu bekend dat Dr Wakefield helemaal geen scheve schaats reed, maar dat het de CDC was die willens en wetens onderzoek vervalst heeft.

B: Bij de bestanden staat een heel dossier over het Wakefieldverhaal, Dr A. Wakefield is, na alle stront die hij over zich heen kreeg, in verschillende opzichten in het gelijk gesteld. Maar dat vergeet men graag te vermelden.

B: Vreemd ook A dat je van ‘niet aangetoond’ ineens maakt dat het niet waar is. Wat niet bewezen is, is nog niet niet waar. Grof foutje voor iemand die zo zoekende zegt te zijn naar de waarheid.

A: …dat wordt beweert (ivm Wakefield), maar de gegevens steunen dat niet! Waar meen je dat dat verhaal op berust? Ik zal de laatste visies daarover ophalen en hier delen. Belangrijker is waarom men meent dat de meta-analyse die ik deelde uit 2014 die zo duidelijk aantoont dat er GEEN relatie is tussen vaccinatie en autisme door jullie gezien wordt als niet objectief, zoals Sandra suggereerde. B: waarom meen je dat die enorme fundamentele meta-analyse niet klopt?

B2: ..wat goed dat je hier reageert. Wat mij betreft heel welkom, de dialoog aangaan zou altijd de voorkeur moeten hebben boven een interne praatgroep. Ik ben zelf vaccinatiekritisch (zelfs na de meta-analyse) maar sta open voor argumenten en onderzoeken.

A: Deze schrijvers van de meta-analysezijn verbonden aan de Universiteit van Sidney, waarom, (qan een B) zou die studie niet te vertrouwen zijn? Zoals ik zei, wees blij dat met deze studie alle verhalen in een klap van tafel zijn. Vaccinaties zijn GEEN bron van autisme!

B: Ik post dan nogmaals de video: https://www.youtube.com/watch?v=cSDMZSXLdak

A: Ik kan de video nu niet afkijken, daar ik in een bibliotheek in Parijs zit, met wat bronnen over vaccinatie problematiek om mij heen, maar zal hem vanavond afluisteren. Wakefield heeft zoals jullie weten geld aangenomen voor dat verhaal, ik meen van een psycholoog, maar ik zal dat verhaal nog eens helder posten als ik bij de bron ervan kom

B: Een uur waarin een en ander haarfijn wordt uitgelegd door een direct betrokkene en ook ingegaan wordt op meta-onderzoek. Zoals je zelf ook weet toont het meta-onderzoek helemaal niet aan dat er geen verband is tussen vaccinatie en autisme. Zo het al geheel wetenschappelijk en betrouwbaar is toont het enkel aan dat het verband niet uit de metas-tudie blijkt. Het onderzoek van Wakefield toonde echter wel een significant verband tussen vaccinatie en autisme aan. Dit wordt door vele werkelijke ervaringen van ouders, artsen enz. ondersteund. De CDC heeft vervolgens doelbewust en moedwillig onderzoek vervalst om Wakefield in een kwaad daglicht te stellen en ruim 20 jaar het publiek voorgelogen.

A: Het lijkt me nu het relevantst van jullie te horen waarom jullie de studie van Sidney niet als een bron opvatten die eenduidig het hoogste bewijs vormt dat vaccinaties niet tot autisme leiden…

B: Garbage in = garbage out. Om het maar heel simpel te stellen. Punt 2: met een onzuiver instrument krijgt men een vertekening van de werkelijkheid. Punt 3: de werkelijkheid spreekt de uitkomst tegen. Statistiek is niet de werkelijkheid.

A: Het lijkt er nu namelijk het meest op dat jullie door de focus op vaccinatie te leggen de meer voor de hand liggende redenen van autisme niet meer zien en zo je kinderen tekort doen, de oorzaak van autisme ligt namelijk hoogstwaarschijnlijk dus elders en niet bij vaccinaties!

B: Fijn hoor dat er met analyse is op basis van een enorm onderzoek. Weet je toevallig ook wie schrijvers van het de analyse betaald hebben??
Misschien weet je nog niet dat de farmaceutische industrie veel universiteiten erg veel geld “geeft”. Vervelend hoe macht werkt, dan is het allemaal toch niet meer zo objectief….
Bovendien zijn farmaceutische bedrijven verplicht om zelf onderzoeken te doen en zelfs uit die onderzoeken komen de links naar autisme, adhd enz naar voren. Alleen beweren zij dat dit te verwaarlozen is en verder wordt er geen aandacht aan besteed.
Vind je het niet lichtelijk vreemd dat mensen een farmaceutisch bedrijf nooit aansprakelijk kunnen stellen voor eventueel aantoonbaar geleden schade? Als je al zover kunt komen om een rechtzaak aan te spannen, dan wordt dit gedaan achter gesloten deuren, met een rechter aangewezen door een speciale organisatie binnen de farmaceutische industrie, zonder jury. Dit is binnen de wet zo geregeld.
Het is redelijk naïef om te denken dat de grote farmaceutische bedrijven alles alleen maar doen vanuit het belang en de gezondheid van mensen. Er wordt misselijk makend veel geld verdient door deze dames en heren. Uiteraard zijn er heel veel doktoren die handelen vanuit het belang van de patiënten, maar veel studies worden gefinancierd door de farmaceutische industrie.

Kortom, voordat je zo’n (volgens jou) belangrijke analyse geloofd en uitroept tot Het bewijs, probeer even na te gaan wie de hele handel gefinancierd heeft.

A: Daarom vraag ik ook B, wat er mis is met de onderzoekers van de universiteit Sidney?

B2: hier wat kritiek op de onderzoekselementen van de meta-analyse: ….

The study only looked at thimerosal containing, and MMR vaccines, which excluded; rotavirus, haemophilus influenzae type b (HIB), pneumococcal, poliovirus, partial influenza doses, varicella, hepatitis A, human papillomavirus (HPV), and partial meningococcal. The old studies did include some of the Hepatitis B, and DTP, which included cumulative Hg dosage, and the MMR, however left out the subsequent nine vaccines. Further, these vaccines are only recommended among the pediatric population in the United States, additional vaccines are recommended among the broader adult, and immigrant populations. ASD diagnosis had to be included in the research study in correlation with the MMR vaccine and cumulative mercury (Hg) dosage. This study repeatedly speaks of “cumulative mercury dosage”, meaning that there was not a comparison between vaccinated verses unvaccinated. They simply studied individuals that had some mercury compared with other groups that had more. For example, smoking a few cigarettes a day, compared to those that smoke a pack a day shows no correlation to lung cancer, therefore smoking is safe. This was their inclusion criteria in a nutshell…….

B1: En daarom stelde ik dus de vraag, weet jij wie de onderzoeken, de analyse en de analisten betaald heeft?? Ik durf te wedden dat die geldstromen redelijk ingewikkeld zijn en uiteindelijk uitkomen bij diegene die belang hebben bij deze uitkomst/conclusie. Laat dat nou net diegene zijn die de vaccinaties produceren.

A: Jullie zijn niet op de hoogte, lijkt het, met hoe in de wetenschap een artikel uiteindelijk in een toonaangevend blad als Vaccins komt, en dat elk wetenschappelijk artikel wederom bekritiseerd kan worden, dat is in het geheel niet moeilijk. Maar we moeten als patienten en artsen leren werken met kansen op….en alle studies die gedaan zijn, hoeveel kritiek je ook op details kan hebben, wijzen dezelfde kant uit….geen associatie. Vervolgens wil conflict of interest niet zeggen dat resultaten niet betrouwbaar zijn….

A: je moet uit de voeten leren komen B met kansen, zoals ik zeide, en niet alles omver gooien met een argument dat er een conflict is…iedereen, ook jij, hebben een expliciet of impliciet belang bij bepaalde resultaten…daarmee moeten we toch leren dealen….

B1: Nee, conflict of interest wil niet per definitie zeggen dat resultaten niet betrouwbaar zijn. Zelfs wanneer de onderzoekers in het verleden bewust en moedwillig onderzoek vervalst hebben of uitgaan van onderzoeken van mensen die dat gedaan hebben wil dat nog niet zeggen dat het onderzoek nu ook onbetrouwbaar is. Maar wanneer men weet dat men van verkeerde onderzoeken uitgaat, een ondeugdelijk instrument gebruikt en bovenal de resultaten niet met de werkelijkheid overeen stemmen, dan weet men wel dat het onderzoek onbetrouwbaar is. Aan de vrucht herkent men de boom.

B2: Hier ben ik het wel met A eens, een conflict of interest kan een andere uitkomst van een onderzoek betekenen maar dat hoeft per definitie niet zo te zijn. We kunnen het interpreteren en analyseren zoals we willen maar het zou wel om de inhoud moeten gaan, niet om de namen van de mensen die erachter steken

B1: Ja, leuk wanneer men een volledige onderzoeksfaciliteit en voldoende fondsen ter beschikking heeft om al het onderzoek nog een keer na te lopen. Maar aangezien dat de meesten niet lukt ga ik liever af op gezond verstand, de waarnemingen in de werkelijkheid en wat onderzoekers zeggen die wel te vertrouwen zijn.

B3: Hahaha daar moet ik hartelijk om lachen Dr A. Zodra er verdiepende, kritische vragen om de hoek komen zeilen, mag er niet gepraat worden over eventuele conflicten. Waarom schermde jijzelf dan met het feit dat de klokkenluider “omgekocht” zou zijn en dat het daarom een onbetrouwbaar bericht zou zijn?? Als de farmaceutische industrie veel geld te beschikking stelt aan bv universiteiten, dan is dat ook gewoon een verkapte manier van omkopen.
Als je een discussie aan gaat, ga hem dan ook echt aan. Wellicht kun je in die fraaie Parijse bibliotheek ook wel informatie vinden over alle geldstromen van de farmaceutische industrie…

B1: Het is een hoop tekst maar het komt er op neer dat er vraagtekens zijn bij de objectiviteit van de keuze van de onderzoekscriteria en elementen

A: boeiende tweespalt…onderzoek versus gezond verstand….en wie te vertrouwen is….

B: Voor mij is daar geen tweespalt. Ik vertrouw mijn gezonde verstand. Wel interessant dat er voor u dus kennelijk wel een tweespalt is tussen onderzoek en gezond verstand. Ook weer tekenend.

A: Door de twijfel aan gezond verstand is uiteindelijk onderzoek geboren, om aan te tonen of wat we denken klopt of niet….

B: Nee dat heet onderscheidingsvermogen. Wijsheid is hoe je dat gebruikt.

B: Geef dan eens antwoord op de vragen die je gesteld zijn. Dat is toch niet zo moeilijk? Of heb je geen antwoorden?

B: Wel interessant dat je nu komt met dat het niet afbakenen van de problematiek van autisme als de problematiek veroorzaakt, maar de discussie wel begonnen bent zonder de problematiek af te bakenen. Je beweerde dat autisme niet aan vaccinatie gelinkt was, zonder autisme te omschrijven, zonder vaccinatie te omschrijven, enz. Heel onwetenschappelijk weer.

B: Kijk dat soort wetenschappers hebben naar mijn idee de wetenschappelijke grondhouding niet geinternaliseerd en zijn wetenschappelijk niet te vertrouwen.

B: Er zullen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van oa autisme. Maar je maakt mij echt niet wijs dat die alleen biologisch zijn.
Bovendien vind ik het uitermate arrogant en kortzichtig om dus eigenlijk te beweren dat het natuurlijke verloop van de opbouw van het immuunsysteem niet klopt. En alleen “goed werkend” gemaakt kan worden met allerlei chemische zooi. Wie krijgt er nou difterie, kinkhoest, tetanus en polio tegelijk als hij/zij 2 maanden oud is dmv een diepe injectie???? Het immuunsysteem van een baby wordt zwaar aangevallen terwijl het nog in ontwikkeling is. En zo worden hele kwetsbare processen verstoord. Ook weer veel over te lezen, o.a. geschreven door artsen. Ook artsen die bij grote farmaceutische bedrijven gewerkt hebben.

B4: Jeetje guys!!! Misschien iets om privé mail uit te wisselen?!

B3: @A, niet alle reacties gelezen en misschien is deze vraag al aan je gesteld maar wáár vind ik het bewijs dat de polio slachtoffers uit het verleden, voor invoering polio vaccin, verlamd zijn geraakt of zijn dood gegaan door een van de drie typen polio virussen?

B2: Ik moet zeggen dat dit een uiterst “vermakelijke”uitwisseling is.
Die met bijna “autistische” precieze wordt gevoerd!
Goh wat ligt de geschreven/wetenschappelijke realiteit toch ver van de dagelijkse ervaring af.

B4: Om terug te komen op het oorspronkelijke artikel , hier in Nederland wordt collateral damage niet als vaccinatieschade gemeten en zo mogen we zelf voor de schade opdraaien!

B2: A, meen je dat die meta-analyse die ik aanhaalde niet te vertrouwen is, en waarom dan niet? schrijft u? Ik meen niets, dit is uw interpretatie. Ik vroeg met alleen af of het betaald is door de farmaceutische industrie, zij betalen direct of indirect het veel onderzoek m.b.t. gezondheidszorg en de vraag is hoe onafhankelijk dat is?

Opvattingen van anti-vaccers op FB in een discussie over griep

Hoewel het belachelijk is (gaat over griepvaccinatie via neusspray) lijkt me dit minder belastend voor het lichaam dan troep in het bloed spuiten. Er wordt trouwens ook geëxperimenteerd met poeders die ingeademd worden.

Het enige jammere aan deze neusspray is dat het niet de echte bacterie of virus is maar een kunstmatig misbaksel met een hoop chemische troep erbij.

Het beste zou zijn om mensen gewoon in contact te brengen met de natuurlijke bacterie. Als er dan zo nodig een geforceerd contactmoment moet zijn.

God… en dan direct het neusgat in, wat een impact zal dat hebben in het hoofd zeg…..

we mogen niet meer ziek zijn, gewoon ouderwets afweer opbouwen tegen virussen en bacterien stel je voor dan worden we nog gezond ook nog

Kinderen mogen blijkbaar geen weerstand meet opbouwen. Erg onnatuurlijk zo

e ziet hier dat het product in de verzadigingsfase zit. Door een product iets te veranderen prberen marketeers nog zoveel mogelijk uit een product te halen. Erg triest dit. Gelukkig worden steeds meer mensen slimmer en kijken we door dit soort grapjes heen.

Moet toch niet gekker worden. Vind het ook een beetje eng eigenlijk. Ziektes verspreiden zich zo op een heel andere manier.

Weet je welke gedachten er ook achter zit denk ik.
Tegenwoordig werken alle ouders zowat en grootouders vaak ook nog. Als een kind ziek is hebben ze een probleem. Dus zo’n vaccin aanbieden is om ouders over te halen die het als praktisch zien…
Ik heb toch liever dat ze een weerstand opbouwen.

Elke dag extra vierge onbewerkte kokosolie doet wonderen, bouwt de weerstand op ook tegen griep

sja, volgens mij is voor het merendeel van de kinderen een heel gezond proces waarin je even alle afvalstoffen kwijt kunt raken, op je teentjes lopen mag laten en alleen hoeft te genieten van vertroetelen , en dan lekker na een klein weekje verder opgroeien , school en spelen!!!

Het toedienen van het anti-griep vaccin, via inenting of neusspray, is sterk af te raden ! De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) geeft adviezen, en neemt beslissingen, die gezondheid belemmeren, danwel mensen afhankelijk maken van het gebruik van dure medicijnen die onnodig zijn, of zelfs schadelijk. Enkel de producent heeft (financieel) profijt van het gebruik zoals voorgestaan door de wereldgezondheidorganisatie.

Zoals ik al zei: willekeurig welke stof dan ook via het bloed inbrengen is de grootste belasting die er is. Of het nou een natuurlijke bacterie is of een kunstmatig knutselwerkje. Daarom spreekt men in beide gevallen van bloedvergiftiging.

Ziekte is in de basis slechts 2 dingen:
1. Beschermende reacties om de interne atmosfeer binnen de juiste waarden te houden. Dmv vernauwingen of verhardingen.
2. Reinigingsreacties door middel van infecties.
Deze basis-vormen kunnen zich uiten in ontelbare symptomen.
Ik nodig u uit om met reacties te komen die mijn beargumentatie weerleggen.

…het maakt niet zo veel uit of het een bacterie of een virus is. Het zijn beide micro organismen die het lichaam moet identificeren en eventueel een symbiose mee aangaat.

Referentie

[1] Taylor LE1, Swerdfeger AL1, Eslick GD2. | Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. | Vaccine. | 2014 Jun 17;32(29):3623-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.04.085. Epub 2014 May 9.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.