Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/id789499/domains/iocob.nl/public_html/wp-content/plugins/akfeatured-post-widget/ak_featured_post.php on line 353
Anti-Kwakzalverij schopt tegen Planetree ziekenhuizen - Stichting IOCOB

Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Anti-Kwakzalverij schopt tegen Planetree ziekenhuizen

Anti-Kwakzalverij schopt tegen Planetree ziekenhuizen

Share |

Op mijn OK zijn clowns, geiten en konijnen niet welkom en de chirurg wordt dringend verzocht zijn drumstel thuis te laten. Doe mij maar een ziekenhuis zonder make-up.

In een misselijk makende column meent de nieuw gekroonde leidster van de ultra radicale antikwakkers in Nederland, Catherine de Jong,  collega's die warmte proberen te brengen in de gezondheidszorg te moeten stranguleren. Dat alles op:

https://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Catherine-de-Jong/Blogbericht-5/105985/Planetree-makeup-voor-futloze-ziekenhuizen.htm 

De Jong is druk doende om haar voorganger Renckens na te apen maar zet zichzelf bij gebrek aan enige originaliteit ontstellend te kijk. Het zijn altijd weer de onbekwamen die hun tijd verdoen met pogingen een standbeeld voor zichzelf op te richten. Voor mevrouw De Jong geldt dan ook - naar het woord van Axel Oxenstiern - 'Een bekrompen geest, tot een grote staat verheven, is een waar afgodsbeeld der dwazen'. 

Twee IOCOB-ers reageerden als volgt op het Artsennet:

"Catherine de Jong, recent voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, uit sarcastische kritiek op het nieuwe behandelconcept Planetree.

Haar beschouwing is doortrokken van de bekende vooringenomen praat over deze nieuwe aanpak binnen de hedendaagse geneeskunde omdat mevrouw De Jong daarin destijds niet zelf is onderwezen en zij daarvan ook niet op serieuze wijze kennis wenst te nemen. In dat licht bezien kan de kritiek van De Jong dan ook genegeerd worden.

Het is echter storend dat de redactie van Artsennet dit artikel zonder meer heeft geplaatst omdat het louter gedateerd nieuws bevat.Op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de voorganger van mevrouw De Jong, C.N.M. Renckens, op 28 juni 2011 onder de titel ‘ Planetree: kwakzalverij in de polder’ namelijk een bijdrage geplaatst waarvan inhoud en strekking nagenoeg geheel overeenkomen met de recente beschouwing van De Jong zelf.

Indien deze gedragslijn door de redactie wordt voortgezet valt derhalve te vrezen dat de lezers van Artsennet nog jaren lang worden getracteerd op de reeds gepubliceerde pennevruchten van Renckens welke thans onder een nieuwe auteursnaam andermaal het licht zien.

Het zal duidelijk zijn dat de redactie van Artsennet alsdan een verlengde arm is gaan vormen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij hetgeen voor een werkelijk evenwichtige berichtgeving over complementaire behandelvormen een fnuikende ontwikkeling vormt."

Mr N.H. de Vries, Oud-raadsheer Gerechtshof,

Rotterdam – 03-12-2011 15:03

———————————————————————————————

"Wat zou de wereld prettig zijn als mensen als de nieuwe voorzitter van de VtdK eensrustig de vakliteratuur tot zich zouden nemen. Vakliteratuur zoals bijvoorbeeld het recent (augustus 2011) door het Rudolf Magnus gepubliceerde onderzoek dat patienten met ernstige pijnen door dwarslesie massage en acupunctuur beter vinden werken tegen de pijn dan amitriptyline en de analgetica die wij als arts graag geven.

Dan zou ze mogelijk minder badinerend zijn. Maar die tijd vindt ze niet, want ze moet veel schrijven tegen al die ernstige kwakzalverij in Nederland!

Ook blijkt mevrouw de Jong geen enkele kennis van de biologie van de aanraking te hebben. Het zou goed zijn als ze eens in Burgers Dierenpark een tijdje bij de chimpansee rots gaat zitten en tot zich neemt wat fysieke aanraking bij primaten betekent. Toevallig zijn wij als homo sapiens sapiens ook primaten, en aanraking (noem het massage of touch for health) werkt veel dieper op ons systeem in dan dat we in de geneeskunde vaak denken. Niet voor niets maken haptonomen en Feldenkrais therapeuten daar gebruik van.

Verder kent mevrouw de Jong blijkbaar niet de anxiolytische effecten van voetmassage bij patienten met maligniteiten die gelijktijdig een chemokuur ontvangen. Misschien moet ze eens de literatuur uit het Sloans Memorial in NY. NY tot zich nemen! Wat een schande dat een arts zich zo eenzijdig en volkomen ongedocumenteerd uit over een poging van collega’s om te komen tot een nieuwe geneeskunst. Iedereen weet toch dat puur instrumentele geneeskunde tot alleen maar ellende leidt en meer diagnostiek.

Wat ik het meest problematische vind, is dat bladen zoals Medisch Contact en sites zoals het artsennet zoveel ruimte scheppen voor fundamentalisten zoals die bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij rondlopen. Wat schieten we op met al dat zuurspuiten en afgeven op collega’s die hun best doen te komen tot een humane en technisch hoogstaande geneeskunde. Bah, Catherine, wat ben je weer ongenuanceerd. Maar daarom ben je natuurlijk ook voorzitter geworden van die sectarische VtdK. Dit helpt echt niet, dit soort stukjes, en zaait alleen maar anti-bodies. "

Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink, arts-farmacoloog,

Bosch en Duin – 02-12-2011 23:27 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *