Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen > Politiek > Doorbraak in geneeskunde land: IOCOB werkt samen met oud-rechter

Doorbraak in geneeskunde land: IOCOB werkt samen met oud-rechter

Share |

De recente gebeurtenissen in de politiek op het gebied van de gezondheidszorg zijn verontrustend. Hoogste tijd voor een nieuwe samenwerking om het tij te keren! Waarom?

Recentelijk is gebleken dat de huidige minister van VWS, mevrouw Drs E.J. Schippers, openbare en instemmende contacten onderhoudt met de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Zo krijgt deze minister louter eenzijdige informatie aangereikt en laat zij tot dusverre na om op eigen initiatief toonaangevende complementaire behandelaars eveneens uit te nodigen voor een gesprek op haar Ministerie.

Omdat door deze aanpak van de minister de situatie rondom het thema ‘reguliere en complementaire geneeskunde’ steeds verder gepolitiseerd dreigt te raken, bestaat er sinds vandaag een samenwerkingsverband tussen IOCOB en oud-rechter Mr N.H. de Vries, die reeds geruime tijd geen onbekende is in kringen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

IOCOB is dan ook zeer verheugd over deze samenwerking en wil zo samen met Mr Nico de Vries in het bijzonder de minister van VWS, andere politici en voorts alle overige geinteresseerden op de hoogte houden van alle actuele ontwikkelingen op het terrein van de complementaire geneeskunde. Zo heeft Mr de Vries reeds op 18 oktober 2011 een uitvoerige open brief gericht aan de minister van VWS waarin hij een grondige analyse verstrekt over de huidige controversiele gedachtenwisseling rondom het thema regulier-CAM en de minister tevens oproept haar eenzijdige positie daarbij te heroverwegen. Deze open brief is inmiddels integraal op de website van IOCOB gepubliceerd.

Voorwaar een doorbraak binnen de complementaire geneeskunde! 

IOCOB doet hierbij tevens een oproep aan een ieder om IOCOB – financieel en/of met expertise – eveneens te versterken.

Het Bestuur van IOCOB

Berichten

  1. Marie schreef:

    Uw website lijkt de grootste objectieve website te zijn voor complementaire en alternatieve geneeskunst…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *