Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif > De Renckens-augurk: verslag van een afgang

De Renckens-augurk: verslag van een afgang

Share |

images.jpegEen van onze gewaardeerde medewerkers met gevoel voor metaforen beschrijft met veel gevoel voor dramatiek de afgang van de Renckens augurk. Voedsel voor psychologen!

De Renkens-augurk: verslag van een afgang

Begin vorig jaar berichtte IOCOB met vreugde dat een nieuwe augurk op de Nederlandse markt zijn intrede zou doen:  de Renckens-augurk. Zie daarvoor onder de rubriek Tegengif. De producent van deze veelbelovende augurk, de zuurwarenfabrikant B.V. Orion te Doesburg, wist destijds bij monde van haar enthousiaste directeur drs Anton Pletmolen met smaak te vertellen dat deze nieuwe lekkernij gekenmerkt wordt door een uitzonderlijk hoge zuurgraad.

De Renckens-augurk was dan ook bij uitstek bedoeld voor de behoeftenbevrediging van een selecte groep van fijnproevers voor wie het bestaan van vele alternatieve, en aanmerkelijk minder zuur smakende, augurken letterlijk een gruwel was.

Hadden de aan de B.V. Orion verbonden keurmeester, Frits van Dam en zijn leidsman naar wie de Renckens-augurk is vernoemd, niet een en andermaal publiekelijk te kennen geven dat aan de producenten van dergelijke alternatieve augurken eigenlijk een beroepsverbod zou moeten worden opgelegd?

Ondanks de krachtige marketing bleek de omzet van de Renckens-augurk bitter tegen te vallen. Koortsachtig overleg over het dreigende echec van de Renckens-augurk tussen de initiatiefrijke Frits van Dam en zijn leidsman, leidde ertoe dat in hun boezem een vileine list werd geboren die ten doel had om zich definitief van alle concurrerende augurken te ontdoen.

BTW-heffing op augurken 

Daartoe togen Frits van Dam en zijn leidsman naar de Ministeries van Volksgezondheid en van Financien alwaar zij het fiscale zwaard in stelling brachten.

Zij bepleitten daar namelijk dat uitsluitend de Renckens-augurk gezondheidsbevorderende eigenschappen bezat zodat een exclusieve  BTW-vrijstelling over de verkoop hiervan gerechtvaardigd was. Tegelijkertijd verkondigde dit vermaarde duo de arglistige boodschap dat alle andere augurken uiterst schadelijk waren voor de volksgezondheid waardoor het urgent en onvermijdelijk was geworden om een heffing van 19% BTW voor deze augurken in te voeren.

De  aanhorende en uitermate gastvrije departementale hoofdambtenaren bleken alras zeer onder de indruk van dit vlammende betoog en, zich verkneukelend over hun succes, keerden Van Dam en zijn gezelschap dan ook huiswaarts.

Het was hun toch maar weer gelukt om hun alternatieve concurrenten zwart te maken en hun augurken in een bedenkelijk daglicht te stellen. De indiening van het wetsontwerp waarin de belastingvrije monopoliepositie van de Renckens-augurk werd gehandhaafd terwijl de alternatieve producenten daarentegen met een heffing van 19% BTW zouden worden besprongen, was hiermee aanstaande.

Deining rondom de BTW-heffing op augurken

Op een nacht werd Frits van Dam ’s nachts onrustig wakker. Het bleek dat vele duizenden demonstranten zich in opgewonden toestand voor zijn woning hadden verzameld. Zij uitten daarbij op rumoerige wijze hun ongenoegen over de ophanden zijnde BTW-heffing over de augurken van hun voorkeur, en dit in veelal niet mis te verstane bewoordingen op hun talrijke spandoeken. Geschrokken belde Van Dam in het holst van de nacht zijn leidsman, naar wie de Renckens-augurk was genoemd, op.

CAM: Concurrerende Augurk Moet! 

Deze gaf te kennen dat het brede protest tegen de monopolie-positie van de Renckens-augurk wel vanzelf zou dood bloeden en voorts dat de aankomende  BTW-heffing van 19% de alternatieve concurrentie zeker zou doen sidderen. Maar spoedig bleek dat dit agerende duo zich toch wel volledig op de situatie had verkeken omdat de producenten van de gediscrimineerde augurken zich inmiddels tot de politiek en het grote publiek hadden gewend onder het motto CAM, hetgeen betekent Concurrerende Augurk Moet!

Het verdere verloop

Ook Stichting IOCOB steunde de vele protesten actief en volledig. Volgens IOCOB is de  ongeevenaard zure Renckens-augurk geen voortbrengsel van een goede smaak en behoort dit product dus ook niet op een gepriviligeerde manier door de kelen van de respectievelijke afnemers te worden geduwd.

De consumenten moeten vrijelijk toegang hebben tot elke augurk die overeenstemt met hun eigen smaak en keuze. Voorts wees IOCOB er op dat de Europese belastingrechter inmiddels had beslist dat verboden discriminatie en fiscale neutraliteit ook op dit terrein leidende beginselen zijn welke principes door de bewindslieden van het inmiddels ingediende wetsontwerp volledig uit het oog waren verloren.

Mede aan het krachtdadige optreden van Jolande Sap van Groen Links is het dan ook te danken dat de vele protesten een zodanig brede instemming in de Tweede Kamer verwierven dat de voorgenomen BTW-heffing  uiteindelijk in de parlementaire  prullenmand belandde. Wel zal nog  een register worden ingesteld waarin uitsluitend die alternatieve augurken voor BTW-vrijstelling in aanmerking komen die aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

After the ball is over…

Knarsesetandend hebben Frits van Dam en zijn leidsman gaandeweg moeten toezien hoe hun pogingen om met behulp van discriminatie de Renckens-augurk in een uitzonderingspositie te plaatsen, jammerlijk zijn mislukt. Hun fort van argumenten werd steen voor steen gesloopt.

Maar deze beide grommende verliezers kregen onverwacht nog meer slecht nieuws voor hun kiezen omdat in het nieuwe register niet alleen plaats is ingeruimd voor vrijstelling van BTW voor alle hoogwaardige augurken, maar ook voor producten die daarmee op een lijn zijn te stellen, zoals zilveruitjes, goudajuintje, indo-atjar en dergelijke. Ook deze nieuwkomers dreigen de Renckens-augurk verder van de markt te verdringen. Er heerste begin 2011 dan ook een sombere stemming bij B.V. Orion BV te Doesburg, temeer omdat ook directeur drs Anton Pletmolen, een gevoelige persoonlijkheid, een sterk geplette indruk maakte.

En keurmeester Frits van Dam en zijn leidsman?… die zinnen ongetwijfeld op nieuwe listen en trucs om hun teloor gegane prestige enigszins op te vijzelen. Naar verluidt overweegt thans ook Rien Vermeulen als mede-keurmeester toe te treden tot de B.V. Orion omdat diens vermaarde collectie van puntmutsen geheel voldoet aan de huidige strenge kledingvoorschriften van de Voedsel- en Warenautoriteit.

Een ding blijft: the ball is over en….. de zure smaak van de afgang der Renckens-augurk valt gemakkelijk weg te spoelen met de zoete smaak van (de overwinning  door) CAM-augurken.  

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.