Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Beroerte > Glenn Doman-methode bij verlammingen

Glenn Doman-methode bij verlammingen

glenn.jpeg

Kinderen die tijdens de baring een bloeding in de hersenen krijgen, hebben een slechte prognose en als ze overleven, zijn er vaak verlammingen en ontwikkelingsstoornissen. Het gaat dus om een soort beroerte in de babyhersenen. In het algemeen is de visie dat er niet zo veel te doen valt, omdat het hersenweefsel dat kapot is niet gerepareerd kan worden. Er zijn echter enkele bewegingstherapieen die proberen de zenuwontwikkeling in de hersenen te optimaliseren, om zo mogelijkheden voor een spastisch en cerebraal beschadigd kind te realiseren. De Glenn Doman-methode is daar een van. Glenn Doman was een fysiotherapeut die ongeveer een halve eeuw geleden, samen met een psycholoog, Carl Delacato, een nieuwe methode ontwikkelde voor het hersenbeschadigde kind.

In 1960 publiceerden zij daarover in een Amerikaans medisch tijdschrift. [1] Eerder had Doman ook al iets daarover geschreven in een fysiotherapeutisch tijdschrift. [2] Helaas hebben ze na 1960 in de wetenschappelijke literatuur niets meer van zich laten horen, en de methode is dan ook zeer onbekend. De benadering heeft gelijkenissen met de in ons land beter bekende Bobath-methode. [3][4]

Centraal bij de methode Doman staat het idee dat de hersenen plastisch zijn, en zelfs bij ernstige beschadigingen door een gericht oefenprogramma meer capaciteit en herstelcapaciteit hebben dan we denken. Dat wordt principe wordt neuroplasticiteit genoemd. 

De methode Doman maakt deel uit van een veelomvattender programma van het instituut met de mooie naam: The Institutes for The Achievement of Human Potential.

Er zijn een aantal videos op Youtube waarin Doman uitlegt wat de principes zijn van het ‘ Instituut voor het bereiken van het volle potentiaal van de mens’:


  

Er zijn wel enkele bijzonderheden op te merken over deze video, die enig scepsis kunnen doen ontstaan.

De methode Doman heeft dan ook vanuit reguliere richting de kritiek gekregen dat zij berust op verouderde opvattingen van de hersenontwikkeling en nooit getoetst is op effectiviteit.  

Er zijn een aantal onderdelen van het behandelprogramma, o.a.

  • Patterning – manipulation of limbs and head in a rhythmic fashion
  • Crawling – forward bodily movement with the abdomen in contact with the floor
  • Creeping – forward bodily movement with the abdomen raised from the floor
  • Receptive stimulation – visual, tactile and auditory stimulation
  • Expressive activities – e.g. picking up objects
  • Masking – breathing into a rebreathing mask to increase the amount of carbon dioxide inhaled, which is believed to increase cerebral blood flow
  • Brachiation – swinging from a bar or vertical ladder
  • Gravity/Antigravity activities – rolling, somersaulting and hanging upside down.

Patterning bij de methode Dorman 

De eerste daarvan, patterning is een bewerkelijke wijze van ritmisch en afwisselend bewegen van de ledematen van een verlamd kindje, om als het ware het kruip-beweeg patroon te activeren, net zoals de tweede handgreep, het ‘crawling’, kruipen.

Hieronder een video over hoe dat in zijn werk gaat:


 

Een zeer bewerkelijke techniek, dat moge aan de videobeelden duidelijk zijn! 

Hieronder nog eens een voorbeeld, waarbij het lijkt alsof het kind ook een hersendrain heeft in verband met de  te hoge druk in de hersenen. Schrijver dezes denkt dat veel kinderneurochirurgen deze methode niet zo graag zullen zien, omdat de externe hersendrain toch wel heel veel gemanipuleerd wordt.  


 

http://www.iahp.org/Ove.13.0.html is de link naar de homepage van het instituut. De artikelen die op die website geplaatst zijn, zijn helaas geen van alle wetenschappelijk van aard, maar steeds getuigenissen van ouders van patienten.  

Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaat ook expliciete kritiek: 

Most studies of patterning have been negative and its use cannot be recommended. [5] [6]

Ook het volgende is daarbij van belang:

Professionals working with children with cerebral palsy and their families are frequently asked for an opinion about or even endorsement of these new and "promising" approaches to therapy. These can be very difficult to provide when the evidence is limited, peer-reviewed reports are scarce, and the primary source of information is the World Wide Web. [7]

Missie van de organisatie 

Een onderdeel van het instituut richt zich op de behandeling van kinderen met een aangeboren verlamming, en er zou een verband bestaan met een ‘International Academy":

The Institutes for the Achievement of Human Potential is a bona fide member of The International Academy for Child Brain Development (IACBD). This organization was founded in 1984 as a federally tax-exempt nonprofit corporation. Hun missie:

It is the mission of The Institutes to give parents the knowledge they need so that their brain-injured children may have that fighting chance.

Beoordeling 

De methode Dorman bestaat al meer dan een halve eeuw, maar fatsoenlijk onderzoek naar de effctiviteit van de methode konden wij niet vinden. Er zijn op het internet zeer veel positieve verhalen van ouders te vinden, maar ook voor de meest exotische vormen van kankerbehandeling is dat zo. Gezien het feit dat de methode niet goedkoop is, en er geen duidelijkheid bestaat over de waarde van de methode, is terughoudendheid dus zinvol in deze.[8] Ouders zijn zeer kwetsbaar als het om hun eigen kinderen gaat, en neigen ertoe zich aan elke strohalm vast te klampen. Wat betreft de methode Doman is het van belang te vermelden dat er zelfs kinderneurologen zijn, die deze methode, samen met alle andere alternatieve onbewezen methoden onethisch noemen. En oproepen om deze methode geheel te negeren, totdat de waarde duidelijk wordt. [9] Vandaar een oranje-rood stoplicht. 

Referentie

[1] DOMAN RJ, SPITZ EB, ZUCMAN E, DELACATO CH, DOMAN G. | Children with severe brain injuries. Neurological organization in terms of mobility. | JAMA. | 1960 Sep 17;174:257-62.

[2] Radojevi? S, Stoli? E, Unkovi? S, Loli? V. | [Morphology, variations and cause of variations of falx inguinalis]. | Acta Med Iugosl. | 1976;30(3):287-94.

[3] Mayston M. | Bobath Concept: Bobath@50: mid-life crisis--what of the future? | Physiother Res Int. | 2008 Sep;13(3):131-6. doi: 10.1002/pri.413.

[4] Klimont L. | Principles of Bobath neuro-developmental therapy in cerebral palsy. | Ortop Traumatol Rehabil. | 2001;3(4):527-30.

[5] Liptak GS. | Complementary and alternative therapies for cerebral palsy. | Ment Retard Dev Disabil Res Rev. | 2005;11(2):156-63.

[6] Weisleder P. | Unethical prescriptions: alternative therapies for children with cerebral palsy. | Clin Pediatr (Phila). | 2010 Jan;49(1):7-11. doi: 10.1177/0009922809340438. Epub 2009 Jul 23.

[7] Rosenbaum P. | Controversial treatment of spasticity: exploring alternative therapies for motor function in children with cerebral palsy. | J Child Neurol. | 2003 Sep;18 Suppl 1:S89-94.

[8] Ziring PR, brazdziunas D, Cooley WC, Kastner TA, Kummer ME, González de Pijem L, Quint RD, Ruppert ES, Sandler AD. | American Academy of Pediatrics. Committee on Children with Disabilities. The treatment of neurologically impaired children using patterning. | Pediatrics. | 1999 Nov;104(5 Pt 1):1149-51.

[9] Zigler E. | A plea to end the use of the patterning treatment for retarded children. | Am J Orthopsychiatry. | 1981 Jul;51(3):388-90.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.