Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Meest gebruikte behandelwijzen > Acupunctuur > Acupunctuur bij kinderen

Acupunctuur bij kinderen

Share |
Dat er veel en goed onderzoek naar acupunctuur bij volwassenen is gedaan, staat buiten kijf. Voor een aantal indicaties kan acupunctuur opgenomen worden in de behandelprotocollen van artsen. Het onderzoek van acupunctuur bij kinderen is echter schaars.

Kinder acupunctuur 

Een van de argumenten zou zijn dat kinderen niet dol zijn op of zelfs bang zijn voor naalden.[1] In een studie onder tieners met chronische pijn echter, bleek dat 67% acupunctuur als positief heeft ervaren en dat bij 70% duidelijk pijnvermindering optrad.[2] Wel moet een kanttekening gemaakt worden dat in deze studie alleen de tieners werden ondervraagd die zijn doorverwezen naar de acupuncturist en daar ook al onder behandeling waren. Dus het percentage kinderen dat niet naar een acupuncturist wilde, is niet bekend.

Acupunctuur bij postoperatief braken en misselijkheid

Het punt Pericard 6 is het meest onderzochte acupunctuurpunt voor misselijkheid en braken na operatie of chemotherapie. Ook bij kinderen zijn redelijk veel onderzoeken gedaan naar het stimuleren van dit punt om deze vervelende bijwerkingen te verminderen. In totaal zijn 12 onderzoeken gedaan waarbij in 10 studies dit bekende acupunctuurpunt werd gestimuleerd. In de studies werden verschillende stimulatietechnieken toegepast, zoals laser, naalden, drukbandjes, en electriciteit. In de studies kwamen alle leeftijden voor (van 1 tot 18 jaar).

Wanneer alle studies bij elkaar worden opgeteld (gepoold), dan blijkt dat kinderen in de acupunctuurgroepen significant minder braken en misselijk zijn dan de controlegroepen.[3] In 2 acupressuur en 6 acupunctuurstudies bleek voorts dat de kinderen minder braakten na operatie ten opzichte van de placebogroep. De twee studies die electriciteit gebruikten als stimulatie, lieten echter geen vermindering zien in braken. In 3 studies bleken acupunctuurstimulatietechnieken net zo effectief te zijn als reguliere medicatie. 

Chronische pijn bij kinderen

Er is maar een studie gedaan naar acupunctuur bij kinderen met chronische pijn. Tweeentwintig kinderen met migraine (tussen 7 en 15 jaar) werden verdeeld over 2 groepen: echte acupunctuur en nepacupunctuur (oppervlakkig prikken).[4] De kinderen kregen 10 weken lang, wekelijks acupunctuurbehandelingen. Geen van de kinderen had medicatie ter preventie van migraineaanvallen. De groep die echte acupunctuur kreeg, rapporteerde een duidelijke verbetering wat betreft de intensiteit en de frequentie van de migraineaanvallen. De placebogroep merkte geen enkel effect op. Uiteraard zijn deze groepen te klein om een uitspraak te doen over de effectiviteit van acupunctuur bij kinderen met migraine.

Acupunctuur in combinatie met hypnose bij chronische pijn

In Los Angeles werden bij 23 kinderen (waarvan 21 meisjes) met chronische pijn tussen 6 en 18 jaar acupunctuur en hypnose gecombineerd ingezet.[5] De kinderen kregen 6 weken lang elke week een behandeling acupunctuur en hypnotherapie van 20 minuten tegelijkertijd. Eerst werden 4 tot 6 acupunctuurpunten uitgekozen. Na het plaatsen van de naalden, kregen de kinderen een geleide hypnose van 20 minuten. Na de hypnosesessie werden de acupunctuurnaalden verwijderd. Eerst werden hypnotische suggesties gegeven om de spieren te ontspannen. Vervolgens werd aan de kinderen gevraagd om zich een plaats te verbeelden die veilig was, waar ze zich blij, comfortabel en veilig voelden. De laatste stap was een methode om zelf meer invloed te kunnen uitoefenen op de pijn. Het woord “pijn” werd nooit genoemd in de hypnose, alleen het neutralere woord “gevoel” werd gebruikt. Zowel de kinderen als de ouders waren erg tevreden over de gecombineerde behandeling. De pijn als de anticipatoire angst reageerde goed.

Hooikoorts bij kinderen 

Er is 1 studie gedaan met 72 kinderen die last hadden van hooikoorts.[6] De kinderen werden verdeeld in 2 groepen: acupunctuur ( 8 weken behandeling) en geen acupunctuur. In de follow-up periode van 12 weken bleek dat de kinderen die acupunctuur hebben gekregen, duidelijk meer dagen klachtenvrij waren dan de kinderen die geen acupunctuur kregen (12,7 dagen symptoomvrij tegenover 3,7 dagen). In het medicatiegebruik was geen verschil tussen beide groepen. Tien weken na de laatste acupunctuurbehandeling was het effect weer verdwenen.

Andere indicaties voor pediatrische acupunctuur

Voor andere indicaties zoals gastrointestionale klachten, verslaving en bedplassen is het bewijs schaars. De studies zijn klein, en uit die studies kunnen in ieder geval geen conclusies getrokken worden. Bij de kinderen met IBS (irritable bowel syndrome) zijn wel wat meer onderzoeken gedaan. Het probleem bij dit ziektebeeld is echter dat de kinderen in de placebogroep vaak ook goed reageren. Dit effect is te zien in zowel medicatiestudies als acupunctuurstudies.

Voor bedplassen bij kinderen na 5 jaar is er iets meer bewijs, echter ook hier weer zijn de studies klein en worden verschillende acupunctuurtechnieken gebruikt. In een review wordt geconcludeerd dat bepaalde acupunctuurtechnieken effectief zouden kunnen zijn. Wel is het duidelijk dat er veel meer grondig onderzoek nodig is.[7]

Veiligheid van acupunctuur

Acupunctuur is in het algemeen veilig met weinig bijwerkingen, mits deze therapie door een goed geschoolde en gekwalificeerde acupuncturist wordt uitgevoerd. Bij jonge kinderen is het vooral van belang dat de behandelaar zeer voorzichtig is bij het prikken op de schedel, aangezien de fontanellen nog open kunnen zijn.[8]

Conclusie

Het meeste onderzoek is gedaan naar postoperatieve misselijkheid en braken bij kinderen. Uit die studies blijkt dat misselijkheid het best reageert op de acupunctuur. Dit is in lijn met de studies die zijn gedaan bij volwassenen. Voor bedplassen en hooikoorts is het bewijs dat acupunctuur werkt nog schaars. Omdat medicatie de pijn bij kinderen vaak niet voldoende kan verhelpen, is meer onderzoek naar pijn bij kinderen dringend nodig. Acupunctuur blijkt in ieder geval veilig te zijn mits door professionals wordt uitgevoerd.

Referentie

[1] Waterhouse M, Tsao JC, Zeltzer LK. | Commentary on the use of acupuncture in chronic pediatric pain. | J Dev Behav Pediatr. | 2009 Feb;30(1):69-71. doi: 10.1097/DBP.0b013e318196b092.

[2] Kemper KJ, Sarah R, Silver-Highfield E, Xiarhos E, Barnes L, Berde C. | On pins and needles? Pediatric pain patients' experience with acupuncture. | Pediatrics. | 2000 Apr;105(4 Pt 2):941-7.

[3] Dune LS, Shiao SY. | Metaanalysis of acustimulation effects on postoperative nausea and vomiting in children. | Explore (NY). | 2006 Jul-Aug;2(4):314-20.

[4] Pintov S, Lahat E, Alstein M, Vogel Z, Barg J. | Acupuncture and the opioid system: implications in management of migraine. | Pediatr Neurol. | 1997 Sep;17(2):129-33.

[5] Zeltzer LK, Tsao JC, Stelling C, Powers M, Levy S, Waterhouse M. | A phase I study on the feasibility and acceptability of an acupuncture/hypnosis intervention for chronic pediatric pain. | J Pain Symptom Manage. | 2002 Oct;24(4):437-46.

[6] Ng DK, Chow PY, Ming SP, Hong SH, Lau S, Tse D, Kwong WK, Wong MF, Wong WH, Fu YM, Kwok KL, Li H, Ho JC. | A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of acupuncture for the treatment of childhood persistent allergic rhinitis. | Pediatrics. | 2004 Nov;114(5):1242-7.

[7] Bower WF, Diao M, Tang JL, Yeung CK. | Acupuncture for nocturnal enuresis in children: a systematic review and exploration of rationale. | Neurourol Urodyn. | 2005;24(3):267-72.

[8] Jindal V, Ge A, Mansky PJ. | Safety and efficacy of acupuncture in children: a review of the evidence. | J Pediatr Hematol Oncol. | 2008 Jun;30(6):431-42. doi: 10.1097/MPH.0b013e318165b2cc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *