Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Meest gebruikte behandelwijzen > Fytotherapie > Noni sap: vruchtensap uit Hawaii

Noni sap: vruchtensap uit Hawaii

Share |
Noni is een vrucht uit Hawaii, en men stelt dat deze een immuunstimulerende werking heeft. Een fles Noni van een liter kost in de winkel  circa 30 euro en men moet elke dag een kleine hoeveelheid tot zich nemen. Het is anno 2010 een soort hype aan het worden in delen van Nederland.

Noni sap: wat er in zit en wat het doet

In Nonisap zitten verschillende biologisch actieve stoffen (1,2,3).  Extracten van de plant kan men testen in modelsystemen. Uit deze onderzoeken bij dieren en modellen is gebleken dat sommige bestanddelen het immuunsysteem beinvloeden en bij kanker ooit zinvol zouden kunnen worden (4,5,6,10). Zo zijn er bijvoorbeeld experimenten gedaan met muizen met kanker, waarbij extracten van Noni een positieve werking hadden.  Er bestaat dus wel enig voorlopig bewijs op basis van dierexperimenten en andere laboratorium experimenten die plaats vinden buiten een menselijk lichaam om te onderzoeken of bestanddelen uit Noni interessant kunnen zijn, en om beschadigingen van cellen tegen te gaan. Maar er is geen enkel klinisch bewijs dat Noni sap kanker zou kunnen doen genezen!

Een Hawaiiaanse onderzoeker schreef in 2004 dat er geen enkel bewijs bestaat dat dit sap de veronderstelde werking heeft, maar hij rapporteerde 2 gevallen uit Hawaï waarbij Noni mogelijk een therapeutische werking uitoefende. Bewijs van de werkzaamheid in de mens ontbreekt dus geheel. Er loopt een fase I studie bij kanker in de USA.

Inmiddels lijkt het erop dat Nonisap bij zware rokers bescherming biedt tegen de schade van rook. [1] Nou lijkt het ons bizar om lekker door te roken met een glaasje Nonisap naast de asbak, maar toch. En misschien bestaat er een rol voor Nonisap bij de preventie van diabetes. Tenminste als het suikergehalte in het sap ook minder kan dan het nu is [2][3] Maar behalve deze zeer zwakke aanwijzingen voor therapeutisch nut, bestaan er dus geen overtuigende bewijzen dat Nonisap zo gezond is als de producenten beweren.

Noni: Waarschuwing en gevaren

Klinisch bewijs voor eigenschappen als het verlagen van cholesterol is niet bekend. Patienten met nierziekten en patienten die bepaalde bloeddrukverlagende stoffen gebruiken moeten oppassen met het nemen van Nonisap, en eerst hun specialist consulteren. Dit door het hoge kaliumgehalte dat is aangetroffen.

Tenslotte leek Nonisap niet geheel onschadelijk te zijn omdat het de lever kan beschadigen en het evenwicht van mineralen in het bloed kan verstoren. (8,11,12) Door deze bijwerkingen heeft de Universiteit van Hamburg samen met een instituut in Hawaii de toxicologie van het Nonisap bestudeerd, en op basis van alle studies en gegevens kwamen ze tot de conclusie dat het sap even veilig is als elk ander vruchtensap:

“This review has drawn together, for the first time, documented food usages and formal safety studies. It appears that noni juice is as safe as other common fruit juices,” volgens Brett West van ‘the Institute of Food Technologists’ Journal of Food Science (Vol. 71, pp. R100-R105). Een recente studie maakte ook duidelijk dat de hepatotixiciteit van Nonisap duidelijk meeviel. [4]

noni capsules om thee van te zettenInmiddels zijn er ook andere preparaten dan alleen het sap op de markt gekomen. Ook capsules met noni zijn te vinden, en daarvan zou thee gezet kunnen worden. Het is natuurlijk sterk de vraag of een waterig extract de werlkzame bestanddelen van nonisap bevat. IOCOB meent dat het prematuur is om dit soort preparaten te gebruiken.

Beoordeling Nonisap

De vraag of het zinvol is dit sap te gebruiken kan niet met zekerheid beantwoord worden. Klinische gegevens ontbreken en de prijs is hoog. Het hoge suikergehalte maakt het ongeschikt voor therapie bij suikerziekte. Er schijnen ook sappen te zijn waar erg veel kaliumzouten inzitten, en dat is niet goed voor patienten met nierziekten.  Maar omdat het een sap is dat inmiddels veilig voor consumptie blijkt te zijn, lijkt het ons dat de gebruiker zelf zal moeten beoordelen of het sap een bijdrage kan leveren aan zijn kwaliteit van leven, en daarom een oranje-groen stoplicht. Vergelijk de werking verder met het sap van de mangistan (op deze site).

 Sites voor Noni

Nonisap voor kanker?

Nonisap toch veilig

Overzicht veiligheid nonisap

Kritiek op Nonisapdroom

Literatuur over Noni

(1) Levand O, Larson HO. Some chemical constituents of Morinda citrifolia. Planta med 1979;36:186-7.
(2) Wang M, et al.
Novel trisaccharide fatty acid ester identified from the fruits of Morinda citrifolia (Noni). J Agric Food Chem 1999;47:4880-2.
(3) Liu G, et al.
Two novel glycosides from the fruits of Morinda citrifolia (noni) inhibit AP-1 transactivation and cell transformation in the mouse epidermal JB6 cell line. Cancer Res 2001;61:5749-56.
(4) Hirazumi A, et al.
Immunomodulation contributes to the anticancer activity of Morinda citrifolia (noni) fruit juice. Proc West Pharmacol Soc 1996;39:7-9.
(5) Hirazumi A, Furusawa E.
An immunomodulatory polysaccharide-rich substance from the fruit juice of Morinda citrifolia (noni) with antitumour activity. Phytother Res 1999;13:380-7.
(6) Wang MY, Su C.
Cancer preventative effect of Morinda citrifolia (noni). Ann N Y Acad Sci 2001;952:161-8.
(7) Younos C, et al.
Analgesic and behavioural effects of Morinda citrifolia. Planta Med 1990;56:430-4.
(8) Mueller BA, et al. Noni juice (Morinda citrifolia): hidden potential for hyperkalemia? Am J Kidney Dis 2000;35:310-2.
(9) Horowitz S. Traditional Hawaiian healing arts enrich conventional medical practices. Altern Complement Ther 2001;7:68-73.
(10) Hirazumi A, et al.
Anticancer activity of morinda citrifolia (noni) on intraperitoneally implanted Lewis lung carcinoma in syngeneic mice. Proc West Pharmacol Soc 1994;37:145-6.
(11) Stadlbauer V, et al. 
Hepatotoxicity of NONI juice: Report of two cases. World J Gastroenterol. 2005;11(30):4758-60.
(12) Millionig G, Stadlmann S, Vogel W.
 Herbal hepatotoxicity: acute hepatitis caused by a Noni preparation (Morinda citrifolia). Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005; 17(4):445-7.

(13) European Food Safety Authority Press Release (September 6, 2006). EFSA re-assesses safety of noni juice.

(14) (February 2000) “Noni juice (Morinda citrifolia): Hidden potential for hyperkalemia?”. American Journal of Kidney Disease 35 (2): 310-312. 

(15)  “Some chemical constituents of Morinda citrifolia”. Planta Medica 36 (2): 186-7. ISSN 0032-0943. 

(16)  “Chemical constituents of Morinda citrifolia fruits inhibit copper-induced low-density lipoprotein oxidation”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52 (19): 5843-8. ISSN 0021-8561. 

 

 

Referentie

[1] Wang MY, Lutfiyya MN, Weidenbacher-Hoper V, Anderson G, Su CX, West BJ. | Antioxidant activity of noni juice in heavy smokers. | Chem Cent J. | 2009 Oct 6;3:13. doi: 10.1186/1752-153X-3-13.

[2] Nagler JJ, Idler DR. | Stimulation of in vitro ovarian estradiol-17 beta synthesis in the rainbow trout by the carbohydrate-poor protein fraction from sockeye salmon pituitary glands. | J Steroid Biochem Mol Biol. | 1991 Oct;39(4A):513-8.

[3] Horsfall AU, Olabiyi O, Aiyegbusi A, Noronha CC, Okanlawon AO. | Morinda citrifolia fruit juice augments insulin action in Sprague-Dawley rats with experimentally induced diabetes. | Nig Q J Hosp Med. | 2008 Jul-Sep;18(3):162-5.

[4] Tobias JD, Sauder RA, Hirshman CA. | Reduced sensitivity to beta-adrenergic agonists in Basenji-Greyhound dogs. | J Appl Physiol (1985). | 1990 Oct;69(4):1212-9.

Berichten

 1. Rudy schreef:

  Toen ik in de tropen woonde kwam ik met de Nonivrucht in aanraking doordat men daar bepaalde gaven aan toekende. Ik was verbaasd van alle informatie die op internet over de geneeskrachtige eigenschappen van Noni te vinden waren.
  Na een aantal jaren experimenteren met het gebruik van verse Noni wilde ik het in produktie nemen en was een klein fabriekje gestart. In een paar drogisterijen in Amsterdam hebben flesjes afkomstig van mijn kleinschalige productie gestaan. Daarnaast was ik bezig met een geïnteresseerde groothandel in natuurproducten. Helaas kwam er een verbod op de import van Noni omdat het door anderen als geneesmiddel op de markt gebracht werd. Daarnaast werden er een aantal, inmiddels achterhaalde negatieve artikelen gepubliceerd.
  Tot zover mijn achtergrond en de oorzaak van mijn belangstelling voor Noni.

  Weer terug in Nederland kwam ik in aanraking met meerdere Noni producten die op de markt verkrijgbaar waren. De beste leek mij Tahitian Noni.
  Deze Noniboom groeit op vulkanische grond en is vanaf de boom tot aan het sap in de fles gecontroleerd en te traceren.

  Ikzelf ben met deze Noni reeds een aantal jaren bezig. Het heeft mij goed geholpen toen ik vermoeidheidsproblemen had. Werk + privé + studie hadden teveel gevraagd en ik liep duidelijk tegen de grenzen aan. Toen zelfs lezen niet meer ging en ik na drie pagina’s studie niet meer wist wat ik in het begin gelezen had moest er iets gebeuren. In deze periode liep ik toevallig tegen een ervaringsdeskundige op. Hij kon mij de TNI Noni leveren. Ik ben toen lid geworden van deze organisatie en nam elke maand 4 flessen Noni af.

  Hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, doch wel liggend in de lijn der verwachtingen heb ik de volgende effecten persoonlijk waargenomen:

  – Veelvuldige slapen (elke dag na werk en in het weekend vaak hazenslaapjes onder het studeren) is teruggebracht tot een enkele maal per week;

  – verkleining van de prostaat (ik had al een tiental jaren prostatites en ben daarvoor bij diverse urologen geweest. De vaak ingrijpende behandelingen hadden toen geen effect;

  – terugkeer van seksuele potentie;

  – Enkele jaren terug is de kwaliteit van mijn sperma bepaald: kwaliteit voldoende, zeker niet goed te noemen, maar het was goed genoeg om “te bevruchten”;

  een jaar voor de start met TNI-Noni werden wederom mijn spermatozoïden gemeten: matige vorm, kwalificatie: voldoende;

  een jaar na de start van het intensieve Noni-gebruik werd dit weer gemeten: kwalificatie goed met een prima vorm;

  Tot zover mijn, nogmaals niet wetenschappelijk onderbouwde, persoonlijke ervaringen met Noni.

  Daarnaast heb ik Noni binnen mijn familie gedistribueerd. Met name aan erfelijke suikerpatiënten. Dit heeft geresulteerd bij 2 van de 3 tot een duidelijke verbetering geleid. De controle-arts begreep niet waaraan de vooruitgang te danken was, maar het spuiten bij 1 van hen is voorlopig uitgesteld (man van 65 jaar).

  Een relatie van mij, een chirurg, heeft een vrouw die tot een jaar geleden een hoge bloedbezinking had. Medicijnen mochten geen oplossing bieden. Zijn vrouw is gestart met het gebruik van Noni en de bezinking liep terug tot gebruikelijk proporties, waardoor zij weer een normaal leven kon gaan leiden. De chirurg is ook de Noni gaan gebruiken en voelt zich veel energieker.

  Mijn ervaringen zijn dus duidelijk positief. Ik kan het dan ook een ieder met vergelijkbare gezondheidsproblemen aanraden. Garantie is er niet (maar voor welk medicijn wel?). Het is ook prijzig. Hier tegenover staat dat de kwaliteit van het product gegarandeerd wordt.

  Enkele informatieve sites:

  http://www.nonihelpedme.net/nonisite/00000150.html

  http://www.noniisgoodforyou.com

  http://www.tahitiannoni.com

  http://www.incc.org/backpage.php?p=testimonial_main

 2. EsterSKINNER schreef:

  One understands that life is not cheap, nevertheless we require cash for various stuff and not every man earns enough cash. Thus to receive good loans and just small business loan should be good solution.

 3. Vruchtensap schreef:

  Interessant artikel.
  Ik vraag me wel af of dit echt een positief effect heeft op de gezondheid op de lange termijn.
  Voor mensen met nierziektes wordt het (vanzelfsprekend) sterk afgeraden.

 4. Melda schreef:

  Iemand enig ervaring met MOA (www.moawinkel.nl) Hier schijnt ook noni in te zitten????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.