Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Chronische pijn > Pijn bij bejaarden behandelen

Pijn bij bejaarden behandelen

Share |
Geloof het of niet, de medische wetenschap heeft eigenlijk geen goed antwoord op de vraag hoe je nu het beste ernstige pijn bij bejaarden kan behandelen. Vrijwel alle studies naar de effecten van pijnstillers sluiten namelijk bejaarden uit. En die handvol studies die wel gedaan zijn bij ouderen zijn uitermate klein van opzet en de uitkomsten ervan zeggen dus niets. Vandaar dat het superbelangrijk is om bij de behandeling van pijn bij bejaarden op de veiligheid en de werkzaamheid te letten.

Chronische pijn bij ouderen behandelen 

Behandeling van chronische pijn bij ouderen is niet simpel. Er zijn veel bejaarden met pijn, en de hoeveelheid onderzoek naar wat je als arts het best kan doen is uiterst mager. Bejaarden zijn wetenschappelijk gezien een gediscrimineerde bevolkingsgroep.

Meer bejaarden, meer chronische pijn

Er komen steeds meer bejaarden. En dus ook steeds meer bejaarden met pijn. In 2050 zal het percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar van 17.5 procent naar 36.3 procent stijgen. Er er zjn dan drie maal meer ouderen die boven de 80 zijn dan nu.  En natuurlijk, de ouderdom komt met gebreken, en een daarvan is chronische pijn. En dat komt bij bejaarden erg veel voor, meer dan 50% van de oudere personen in de thuissituatie hebben last van chronische pijnen en zelfs meer dan 80 procent van de bewoners van verzorgingstehuizen.

 

En bijna driekwart van alle ouderen geven aan dat symptoom nummer 1 voor hen chronische pijn is. 

 

Het probleem van pijn bij ouderen is dat het chronisch is, behoorlijk heftig kan zijn en op meer plaatsen in het lijf ervaren kan worden. De kwaliteit van die laatste jaren van ons mooie leven kan er goed door verziekt worden.

Behandeling chronische pijn bij bejaarden droevig

 

Met de behandeling van pijn bij ouderen is het behoorlijk droevig gesteld. Er is vaak weinig aandacht voor, de doseringen die gegeven worden zijn meestal laag, er wordt te weinig gelet op de angst van de bejaarde zelf voor bijwerkingen. Door die angst nemen bejaarden zelf ook al minder pijnstillers. En er zijn ook harde cijfers die je laten schrikken. Bijvoorbeeld meer dan een kwart van de kankerpatiënten boven 65 jaar die dagelijks pijn hadden, kregen geen pijnstilling. En aan de andere kant leveren bijwerkingen van veel voorgeschreven pijnstillers bij bejaarden vaak extra problemen en gevaren op.

 

Weinig onderzoek werkzaamheid pijnstillers bij bejaarden

 

Ondanks het feit dat chronische pijn dus zeer vaak voorkomt bij ouderen, is het overgrote deel van de studies naar de effecten van pijnbehandeling uitgevoerd bij volwassenen. En bovendien ging het dan ook nog vaak om relatief korte behandelduur, soms slechts om onderzoek naar de effecten van een enkele gift. Terwijl we weten dat het pas echt een zinvolle behandeling wordt als je de effecten weet van weken tot maanden behandelen. Een enkel pilletje zo nu en dan, daar kom je er niet mee.

 

De universiteit van Leuven bracht het als volgt onder woorden:


"Er is een manifest tekort aan wetenschappelijke evidentie ter ondersteuning van de op heden toegepaste pijnbehandelingsstrategieën voor bejaarden."

 

De universiteit van Leuven, die dus op gebied van chronische pijnbehandeling bij ouderen een belangrijke positie inneemt, verwoord de meest optimale behandeeling van oudere patiënten als volgt:

 

"Farmacologische behandeling van chronische pijn is het meest effectief in combinatie met niet-farmacologische wijzen van behandeling (bijvoorbeeld een oefenprogramma, TENS, applicatie van warmte of koude), psychologische methoden (bijvoorbeeld relaxatie, cognitieve gedragstherapie), educatieve programma’s, sociale interventies en complementaire therapie (bijvoorbeeld acupunctuur)."

 

Doordat ouderen vaak lijden aan meerdere medische en voedingsproblemen zijn de opties voor behandeling met pijnstillers soms beperkt, zowel door een vergroot risico op bijwerkingen als door problemen ten gevolge van interacties tussen al de geneesmiddelen die ouderen nemen (Pickering et al. 2004).

 

Het efficiënt behandelen van pijn bij bejaarden vereist daarom gespecialiseerde kennis en opleiding in pijntherapie. Bij het opstellen van een behandelingsplan dient rekening gehouden te worden met de bestaande medicamenteuze behandeling en de bijkomende ziektes. 

Weinig bewijs 

Er is dus erg weinig bewijs voor de effectiviteit en de veiligheid van allerlei veel gebruikte pijnstillers bij bejaarden. Daarom is op basis van het aanwezige bewijs het uiterst moeizaam om een goede keuze te maken.

 

Sterker nog, een door voldoende wetenschappeljk bewijs gesteunde keuze is momenteel nog onmogelijk.

 

Daarom is het des te belangriijker in de beslissing wat in te zetten kennis te hebben genomen van de veiligheid en de werkzaamheid van palmitoylethanolamide, een PEA-houdend product. Dit middel is in vele klinische studies getest en vooralsnog zijn geen dosis beperkende bijwerkingen gemeld, en kan de stof goed naast andere pijnstillers en medicamenten gegeven worden. Ook bij ouderen levert dit middel weinig problemen op, terwijl velen duidelijke pijnstilling van dit middel ervaren.

 

Deze keuze voor dit middel sluit ook nauw aan bij de meest recente aanbevelingen over hoe bejaarden met pijn te behandelen. In een artikel in een medisch vaktijdschrift uit 2011 werd aangegeven hoe moeilijk het is om goede pijnstillers voor bejaarden te vinden, en de bejaarden zo min mogelijk bloot te stellen aan negatieve interacties tussen verschillende geneesmiddelen en nare bijwerkingen.

 

Omdat er geen goede studies gedaan zijn naar de veiligheid en de effectiviteit van vrijwel alle pijnstillers, dient de keuze te berusten op inzicht in de farmacologie van de pijnstiller. En we citeren:


Pain is highly prevalent in frail older people who often have multiple co-morbidities and multiple medicines. Rational prescribing of analgesics in frail older people is complex due to heterogeneity in drug disposition, comorbid medical conditions, polypharmacy and variability in analgesic response in this population. 


In the absence of rigorously controlled trials in frail older people and those with cognitive impairment a pharmacologically-guided approach can be used to optimize pain management which requires a systematic understanding of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of analgesics in frail older people with or without changes in cognition. [1]

 

Dat steunt de keuze die we onze praktijk hebben gemaakt om bij ouderen met ernstige chronische pijnen te behandelen met lokale pijnstillende crèmes, bijvoorbeeld op basis van amitriptyline. Deze cremes geven snel pijnvermindering en hebben vrijwel geen bijwrkingen. Die bijwerkingen treden wel op als de bejaarden dat middel per pil binnenkrijgen. Daarnaast hebben we gekozen voor behandeling met de natuurlijke en lichaamseigen pijnstiller een PEA-houdend product. Dat omdat er veel gegevens zijn over de veiligheid van dit middel bij bejaarden, en we zelf inmiddels ook die veiligheid gezien hebben bij onze patienten.

 

Deze twee behandelingen versterken elkaar, en de kans op negatieve bijwerkingen of het beïnvloeden van andere geneesmiddelen is minimaal. Bovendien treedt pijnstilling vaak relatief snel op, en de ouderen hoeven niet bang te zijn geen auto meer te mogen rijden.

 

Meer info op

 

https://www.uzleuven.be/leuvens-algologisch-centrum/pijn-en-ouderen

 

En over een PEA-houdend product en de lokale cremes op www.neuropathie.nu

Referentie

[1] McLachlan AJ, Bath S, Naganathan V, Hilmer SN, Le Couteur DG, Gibson SJ, Blyth FM. | Clinical pharmacology of analgesic medicines in older people: impact of frailty and cognitive impairment. | Br J Clin Pharmacol. | 2011 Mar;71(3):351-64. doi: 10.1111/j.1365-2125.2010.03847.x.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *