Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Crohn > Crohn en colitis ulcerosa behandelen met PEA

Crohn en colitis ulcerosa behandelen met PEA

Share |

PEA is een nieuw middel dat pijnstillend is en ontstekings remmend. Het is een lichaamseigen stof, met de moeilijke naam palmitoylethanolamide (PEA). Dit middel die blijkt uitstekend te werken bij alllerlei vervelende en moeilijk te behandelende pijnstyndromen. We kwamen ook op de zin om PEA bij patienten met buikpijn, diarree en darmaandoeningen zoals Crohn en colitis ulcerosa in te zetten. Dat ging zo. We behandelden een patient met een herseninfarct in de hersenstam, het zogenaamde syndroom van Wallenberg.

Deze patient had ernstige pijn, vrijwel onbehandelbaar met Lyrica®, en na het toedienen van PEA nam de pijn 50% in intensiteit af. Ook de symptomen van een chronische darmontsteking, colitis ulcerosa, namen eveneens met 50% af. Dat was een grote verrassing, maar het past wel bij de behandeling met PEA.  Want deze lichaamseigen pijnstiller is ook een ontstekingsremmer. Merknaam in Nederland is PeaPure; de begin dosis is 3 maal daags 400 mg. Eventueel kan je ophogen naar drie maal daags 800 mg. De positieve efffecten zijn tussen 2 en 8 weken te verwachten.

PeaPure bij colitis ulcerosa, ziekte van Crohn en prikkelbaar darmsyndroom

Bij ontstekingen van de darmen, zoals bij colitis ulcerosa, bij de ziekte van Crohn en ook bij IBS, of te wel het prikkelbare darmsyndroom zijn er allemaal afwijkingen aangetoond waarbij de mestcel en neuropathische problemen een rol spelen. Vandaar dat we kunnen begrijpen dat een stof zoals palmitoylethanolamide (PeaPure) bij al deze vervelende aandoeningen een zeer zinvolle behandeling kan zijn. En niet alleen vanwege het pijnstillende effect, ook omdat de ontstekingen geremd worden, en daarnaast hoeven we geen vervelende bijwerkingen te verwachten. Er zijn zelfs duidelijke bewijzen in de recente literatuur dat PEA bij vormen van colitis een zeer zinvolle bijdrage kan leveren. [1] 

De werkzaamheid en de veiligheid van PEA is aangetoond in een hele serie studies, waaronder zelfs een gerandomiseerde, dubbelblinde studie opgezet en uitgevoerd bij meer dan 600 patienten, waaruit dit alles blijkt, en met name een snelle afname van pijn bij ernstige neuropathische pijn door druk op beenzenuwen ten gevolge van een hernia. Voorts bestaan er tientalle klinische studies, die allen uitvoerig gerapporteerd zijn op de Nederlandse website www.neuropathie.nu. [2] [3] [4] [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

Omdat er zo veel studies gedaan zijn, en omdat het gaat om een lichaamseigen pijnstiller en ontstekingsremmer, waarbij bijwerkingen die problematisch zijn niet te verwachten zijn, krijgt PEA een groenoranje licht bij de behandeling van buikpijnen bij Crohn, colitis ulecerosa en het prikkelbare darmsyndroom. Niet geheel groen, omdat grote klinische studies binnen deze indicaties ontbreken.

PEA ontdekt voor pijn en ontstekingen door Nobelprijswinnares Montalcini

In ongeveer 1990 gaf de Nobelprijswinnares, Professor Rita Levi-Montalcini aan dat palmitoylethanolamide (PEA) een bijzondere stof is waarmee we pijn kunnen behandelen. Haar werk op het niveau van de stofwisseling, het metabolisme, van de groeifactoren, waarvoor ze ook de Nobelprijs kreeg in 1986, heeft tot dat inzicht geleid. Met palmitoylethanolamide hebben we een nieuw middel in handen om chronische ontstekingen en pijn mee te behandelen, direct via het ontregelde metabolisme.

Palmitoylethanolamide, een lichaamseigen molecuul,  wordt bij metabole stoornissen zoals chronische pijn plaatselijk onvoldoende aangemaakt om pijn en ontstekingsprocessen die de pijn begeleiden adequaat te remmen. Vandaar dat het aanvullen van de lokale palmitoylethanolamide-voorraad in de cel een logische gedachte is, die stoelt op het gedachtengoed van de hierboven genoemde Nobelprijswinnaar mevrouw prof. dr. Rita Levi-Montalcini. Ook recent is dat bevestigd. [16]

Het innemen van palmitoylethanolamide, zoals via een poeder onder de tong, of als tablet helpt het lichaam om lokaal de cellen in hun gestoorde metabolisme weer te normaliseren, hetgeen dan vervolgens tot pijnreductie en ontstekingsremming voert.

Verder over Crohn en colitis ulcerosa

We citeren de  Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland:

Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. De ziekte komt alleen in de dikke darm (colon) voor. Samen met crohn valt colitis ulcerosa onder de noemer Inflammatory Bowel Diseases (IBD). Er zijn momenteel ruim 55.000 mensen met een chronische darmontsteking. Hiervan hebben meer dan 30.000 mensen colitis ulcerosa.

Net als bij de ziekte van Crohn is de oorzaak van colitis ulcerosa niet bekend. Jaarlijks wordt naar schatting bij vijftienhonderd nieuwe patiënten de diagnose gesteld. Hoewel de ziekte zich op elke leeftijd kan openbaren, worden de meeste gevallen vastgesteld tussen het vijftiende en veertigste levensjaar of op middelbare leeftijd. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De ziekte van Crohn is een chronische darmontsteking in het hele spijsverteringskanaal (van ‘mond tot kont’) die door de Amerikaanse arts Burrill B. Crohn in 1932 voor het eerst is beschreven.  De ontsteking kan alle lagen van de darmwand aantasten. De ontsteking kan zich soms langzaam uitbreiden en gepaard gaan met de vorming van littekenweefsel in de darmwand. Het is een ziekte die vooral in westerse landen voorkomt. Samen met colitis ulcerosa valt crohn onder de noemer Inflammatory Bowel Diseases (IBD).

Er zijn momenteel ruim 55.000 mensen met een chronische darmontsteking. Hiervan hebben ruim 20.000 mensen de ziekte van Crohn.

Naar schatting komen er per jaar in Nederland ongeveer duizend nieuwe patiënten bij met de ziekte van Crohn. De ziekte wordt meestal ontdekt tussen het vijftiende en dertigste levensjaar. Jongeren hebben een grotere kans de ziekte te krijgen dan ouderen. Vrouwen krijgen de ziekte iets vaker dan mannen.

Diagnose en behandeling bij Crohn en Colitis ulcerosa

Vaak gaat een lange periode van onzekerheid, wisselende klachten en veel onderzoek vooraf aan het stellen van de uiteindelijke diagnose van crohn.

 

Ondanks intensief onderzoek is de oorzaak van beide aandoeningen nog steeds niet bekend. Het gaat niet om een infectie, want de ontstekingen worden niet veroorzaakt door een virus, bacterie of parasiet. Mogelijk spelen bacteriën en virussen wel een indirecte rol bij het ontstaan van de ontsteking. Waarschijnlijk gaat het niet om één aanwijsbare oorzaak, maar leiden verschillende ziekteverwekkende mechanismen tot een darmontsteking.

 

Roken is een risicofactor voor het ontstaan van crohn en vertraagt de genezing. Uit een enquête onder duizend patiënten blijkt dat mensen met crohn significant vaker rokers zijn dan mensen met colitis.

Een behandeling die de oorzaak definitief wegneemt is dan ook niet mogelijk. Tot nu toe worden medicijnen ingezet om de actieve onsteking zo snel mogelijk te beëindigen. Indien de klachten toenemen en de patiënt onvoldoende reageert op een behandeling met medicijnen wordt operatief ingegrepen. Vijftig tot zeventig procent van alle patiënten met de ziekte van Crohn wordt minimaal een keer in het leven geopereerd.

Bij colitis geldt dat indien de klachten toenemen en de patiënt onvoldoende reageert op een behandeling met medicijnen operatief wordt ingegrepen. Het komt zelden voor dat colitis ulcerosa zo heftig begint dat de patiënt direct in het ziekenhuis moet worden opgenomen. In vijf procent van de gevallen is de dikke darm dan zo ernstig ontstoken dat een operatie onmiddellijk nodig is.

Vijfentwintig tot veertig procent van alle patiënten met colitis ulcerosa wordt minimaal een keer in het leven geopereerd. Het betreft dan altijd een proctocolectomie (een verwijdering van de dikke darm inclusief de endeldarm).

Bron: http://www.crohn-colitis.nl/crohn/colitis-ulcerosa

Zie ook Nieuwe hoop voor Colitis ulcerosa

Referentie

[1] Capasso R1, Orlando P, Pagano E, Aveta T, Buono L, Borrelli F, Di Marzo V, Izzo AA. | Ultramicronized palmitoylethanolamide normalizes intestinal motility in a murine model of post-inflammatory accelerated transit: involvement of CB1 receptors and TRPV1. | Br J Pharmacol. | 2014 May 12. doi: 10.1111/bph.12759. [Epub ahead of print]

[2] G. Guida, A. de Fabiani, F. Lanaia, A. Alexandre, G.M. Vassallo, L. Cantieri, M. de Martino, M. Rogai, S. Petrosino | La palmitoiletanolamida (Normast) en el dolor neuropatico cronico por lumbociatalgia de tipo compresivo: estudio clinico multicentrico. | Dolor | 2010, 25:35-42

[3] Biasiotta A, La Cesa S, Leone C, Di Stefano G, Truini A, Cruccu G. | Efficacy of palmitoylethanolamide in patients with painful neuropathy. A clincial and neurophysiological open study. Preliminary results. | , Volume 4, Issue 1, May 2010, Page 77.

[4] Assini A, Laricchia D, Pizzo R, Pandolfini L, Belletti M, Colucci M, Ratto S. | P1577: The carpal tunnel syndrome in diabetes: clinical and electrophysiological improvement after treatment with palmitoylethanolamide | Eur J Neurol | 2010: 17(S3):295.

[5] Bortolotti F,Russo M, Bartolucci ML, Alessandri Bonetti G, Gatto MR, Marini I. | Palmitoylethanolamide vs NSAID in the treatment of TMJD Pain | Journal of Dental Research | 2010: 89(Special Issue B)

[6] Phan NQ, Siepmann D, Gralow I, Stnder S. | Adjuvant topical therapy with a cannabinoid receptor agonist in facial postherpetic neuralgia. | J Dtsch Dermatol Ges. | 2010 Feb;8(2):88-91. doi: 10.1111/j.1610-0387.2009.07213.x. Epub 2009 Sep 10.

[7] Indraccolo U, Barbieri F. | Effect of palmitoylethanolamide-polydatin combination on chronic pelvic pain associated with endometriosis: preliminary observations. | Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. | 2010 May;150(1):76-9. doi: 10.1016/j.ejogrb.2010.01.008. Epub 2010 Feb 21.

[8] Calabr RS, Gervasi G, Marino S, Mondo PN, Bramanti P. | Misdiagnosed chronic pelvic pain: pudendal neuralgia responding to a novel use of palmitoylethanolamide. | Pain Med. | 2010 May;11(5):781-4. doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.00823.x. Epub 2010 Mar 22.

[9] Raskov H, Masek K, Lint O. | Non-specific resistance induced by palmitoylethanolamide. | Toxicon. | 1972 Aug;10(5):485-90.

[10] Hurych J, Holusa R, Effenbergerov E, Mirejovsk E. | Attempt to influence silicotic fibrosis by means of N-(2-hydroxyethyl) palmitamide (Impulsin). | Czech Med. | 1980;3(3):218-25.

[11] Masek K, Perlk F, Klma J, Kahlich R. | Prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (impulsin) in acute respiratory tract infections. | Eur J Clin Pharmacol. | 1974 Oct 4;7(6):415-9.

[12] Kahlich R, Klma J, Cihla F, Frankov V, Masek K, Rosick M, Matousek F, Bruthans J. | Studies on prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (Impulsin) in acute respiratory infections. Serologically controlled field trials. | J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol. | 1979;23(1):11-24.

[13] Wiedermannov D, Wiedermann D, Lokaj J. | [Prophylactic administration of impulsin to clinically healthy children.--effect on the serum proteins and metabolic activity of granulocytes (author's transl)]. | Cas Lek Cesk. | 1978 Aug 18;117(33):1030-4.

[14] Eberlein B, Eicke C, Reinhardt HW, Ring J. | Adjuvant treatment of atopic eczema: assessment of an emollient containing N-palmitoylethanolamine (ATOPA study). | J Eur Acad Dermatol Venereol. | 2008 Jan;22(1):73-82. doi: 10.1111/j.1468-3083.2007.02351.x.

[15] Pulvirenti N, Nasca MR, Micali G. | Topical adelmidrol 2% emulsion, a novel aliamide, in the treatment of mild atopic dermatitis in pediatric subjects: a pilot study. | Acta Dermatovenerol Croat. | 2007;15(2):80-3.

[16] ">24952959 |

Gerelateerde artikelen

Berichten

 1. Maria Tegelaar schreef:

  Goedenavond.

  Ik zou graag willen weten, of de peapure capsules ook werken tegen collageen colitus. Ik gebruik ook antidepressiva, en kan dat geen kwaad.
  Ik hoor graag van u.

  M.V.G.
  Maria

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.