Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Ziekten > Multiple sclerose > MS spasmen en pijn behandeld met de lichaamseigen stof palmitoylethanolamide

MS spasmen en pijn behandeld met de lichaamseigen stof palmitoylethanolamide

Share |
ms_pijn_een PEA-houdend product_.jpg

Palmitoylethanolamide is een nieuw veelbelovend middel tegen pijn en tegen ontstekingen. Als supplement is het zonder recept verkrijgbaar. In de meest zuiverte vorm is het verkrijgbaar als PeaPure. 

Patienten met MS pijnen en spasmen kunnen door dit middel verlichting ervaren. In Italie werken vele neurologen met het middel, en zowel patienten als neurologen zijn er enthousiast over. Op een recent congres werden bijvoorbeeld de resultaten van 20 patienten gemeld, waarvan een groot deel een dudeilijke pijnverlichting ervaarde, zoals in de tabel te zien is. Hoe hoger de staaf, hoe hoger de pijn. Je ziet ook dat er van de 20 patienten er enkele geen baat hadden.

Pijnen en spasmen vergallen het leven van behoorlijk wat mensen met MS. Spasmen bij MS vormen een groot probleem, en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, werken niet altijd even goed, of hebben vervelende bijwerkingen. De spasmen kunnen dan ook nog eens behoorlijk pijnlijk zijn, en de spasticiteit is verder storend bij het bewegen. Ook komen bij MS-patiënten regelmatig neuropathische pijnen voor, brandende pijnen in benen of delen van het lichaam, die niet altijd goed behandelbaar zijn met neuropathische pijnstillers zoals gabapentine en pregabaline (Lyrica®).

Pijn, spasmen en pijnlijke spasmen bij MS 

Bij dit soort klachten geven neurologen in Nederland vooral baclofen en soms valium. Dat kan helpen, maar ook je behoorlijk suf maken. Het is daarom belangrijk om andere vormen van behandelen ook te kennen.

Zowel voor de spasticiteit, de pijnlijke spasmen en de neuropathische pijnen hebben enkele Italiaanse neurologen aan patiënten met MS de lichaamseigen, ontstekingsremmende en pijnstillende stof palmitoylethanolamide  gegeven.

PEA, pijnstilling zonder sufheid

Uit onderzoek is gebleken dat spasmen bij MS soms goed te behandelen zijn met Cannabis. Maar niet alle patiënten willen Cannabis gebruiken. De onderstaande patiënten werden behandeld met palmitoylethanolamide, een vettig simpel stofje dat door onze eigen cellen gemaakt wordt.  Deze stof maakt niet suf, je wordt niet high, noch wordt je stoned.

De resultaten van de behandeling met PEA beschrijven we hier in het kort.

Brandende benen, MS en rolstoelgebonden 

Een 37-jarige man met multiple sclerose had veel last van brandende sensaties in de benen, en de behandeling met in het totaal 300 mg pregabaline had niet genoeg effect. Er werd daarna behandeld met palmitoylethanolamide en daarop verbeterde de brandende pijn aanmerkelijk en de gestoorde slaap eveneens.

Een 55-jarige man met multiple sclerose gedurende 15 jaar is sinds 5 jaar rolstoelgebonden. Er zijn veel spasmen, vooral ’s nachts. Palmitoylethanolamide werd in een dosering van 300 mg gegeven en na 10 dagen merkte de patiënt dat de spasmen in intensiteit en frequentie afnamen, en na 15 dagen waren de spasmen vrijwel verdwenen. 

Tien MS-patienten met neuropathische pijnen 

In een andere kliniek zijn de volgende resutaten behaald bij een patientengroep van 10 MS-patiënten, die allen problemen hadden met neuropathische pijnen en spasticiteit. De behandeling van de spasticiteit en neuropathische pijnen met gabapentine en pregabaline had geen resultaat. Bij dit regime werd palmitoylethanolamide gevoegd, waardoor de symptomen merkbaar verbeterden.

Endocannabinoiden bij MS 

Onderzoek bij patienten gaf al eerder aan, dat het zogenaamde endocannabinoide systeem bij MS anders functioneert dan bij gezonde vrijwilligers, en de onderzoekers meenden al dat de cannabisachtige moleculen die wij zelf in ons lijf maken ( de endocannabinoiden) zenuwbeschermende en immuunmodulerende werking bij MS kunnen hebben:

Therapies that affect the endocannabinoid (EC) system may have immunomodulatory, symptomatic and neuroprotective effects. [1] 

Muizen met MS en palmitoylethanolamide

Er is een zogenaamd muizenmodel voor MS waaruit blijkt dat palmitoylethanolamide zowel de ontstekingsaspecten die op MS lijken remt, als de verlammingen verbetert. Hier een aantal opmerkingen uit die studie.

Increasing evidence from animal studies suggests that cannabinoids could also prove efficient to fight neurodegeneration, demyelination, inflammation and autoimmune processes occurring in this (MS) pathology.

However, the use of cannabinoids is limited by their psychoactive effects. In this context, potentiation of the endogenous cannabinoid signalling could represent a substitute to the use of exogenously administrated cannabinoid ligands.

Here, we studied the expression of different elements of the endocannabinoid system in a chronic model of MS in mice.

We first studied the expression of the two cannabinoid receptors, CB(1) and CB(2), as well as the putative intracellular cannabinoid receptor peroxisome proliferator-activated receptor-alpha. We observed an upregulation of CB(2), correlated to the production of proinflammatory cytokines, at 60 days after the onset of the MS model.

At this time, the levels of the endocannabinoid, 2-arachidonoylglycerol, and of the anti-inflammatory anandamide congener, palmithoylethanolamide, were enhanced, without changes in the levels of anandamide.

Finally, the exogenous administration of palmitoylethanolamide resulted in a reduction of motor disability in the animals subjected to this model of MS, accompanied by an anti-inflammatory effect. This study overall highlights the potential therapeutic effects of endocannabinoids in MS.[2] 

De auteurs zeggen daarmee dat palmitoylethanolamide een duidelijk ontstekingsremmend effect heeft in dit MS model. 

Het lijkt er dus op, op basis van deze beide studies, dat zowel in het muizenmodel als bij de mens het eigen lichaam palmitoylethanolamide in stelling brengt bij MS als een poging tot zelfgenezing. Als je in het muizenmodel dan extra palmitoylethanolamide toevoegt, dan neemt de ontsteking af en de muisjes lopen beter. De verlammingen nemen dus ook af.

Denk er wel aan dat een muizenmodel geen mensenmodel is, en dat dit niet inhoudt dat als je een PEA-houdend product gebruikt dat per definitie je verlammingen zullen afnemen! 

Pijn, spasmen en spasticiteit behandeld met palmitoylethanolamide 

Uit deze korte gevalsbeschrijvingen blijkt dat er patiënten zijn met MS en neuropathische pijnen, pijnlijke spasmen en/of spasticiteit, die baat hebben bij de behandeling met het lichaamseigen palmitoylethanolamide.

Deze pijnstillende en ontstekingsmodulerende stof wordt in onze eigen cellen gevormd, en is uitgebreid onderzocht bij een groot aantal aandoeningen, zoals ernstige herniapijn, pijn bij gordelroos en diabetes, het carpale tunnelsyndroom en kaakpijn. In al die studies bleek een goed pijnstillend effect, zonder problematische bijwerkingen.

Palmitoylethanolamide behoort tot de groep van de endocannabinoiden, stoffen die lijken op cannabis en die door onze eigen weefsels gevormd worden (endo, van endogeen, binnenin).

Sinds 2010 is palmitoylethanolamide onder de naam een PEA-houdend product in Nederland beschikbaar en het kan ook door artsen voorgeschreven worden. Helaas wordt het niet vergoed, omdat het een supplement is. De stof heeft duidelijk pijnstillende en spasmen-remmende werking, zoals uit de bovenstaande voorbeelden blijkt, en er zijn geen problematische bijwerkingen van te verwachten. Verder kan de stof goed ingezet worden naast allerlei andere medicamenten, zonder kans op nare interacties. Ook oudere patiënten kunnen dit middel goed verdragen.

Palmitoylethanolamide: een niet-sufmakend pijnstillend cannabinoid

Palmitoylethanolamide (PEA) is een pijnstiller met een geheel nieuw werkingsmechanisme. Deze stof is verwant aan Cannabis, maar zonder de psychoactieve bijwerkingen. Het is een lichaamseigen stof, die eind 2010 in Nederland aangemeld is onder de naam een PEA-houdend product. een PEA-houdend product is als palmitoylethanolamide beschikbaar in twee formuleringen: gemicroniseerde granules van 600 mg voor sublinguaal gebruik, en 600 mg en 300 mg tabletten, alle in verpakkingen van 20 stuks.

PEA is in die vormen ook elders in Europa op de markt. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was PEA verkrijgbaar als Impulsin voor griepprofylaxe, onder andere in voormalig Tsjechoslowakije. Die indicatie werd toentertijd gesteund door drie verschillende positieve klinische studies. Maar door gebrek aan precies inzicht in het werkingsmechanisme, men meende toen dat de stof via de lymfocyten werkte, taande de belangstelling voor dit bijzondere lichaamseigen amide. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw herleeft de belangstelling echter en zijn er honderden farmacologische en een aantal klinische studies verschenen. Alles lijkt erop te duiden dat we hier te maken hebben met een veelbelovende pijnstillende en ontstekingsremmende stof, met geen problematische bijwerkingen en geen noemenswaardige interacties (geen beinvloeding van andere geneesmiddelen zoals Baclofen, cortison, etc).

Volgend op de ontdekking van anandamide in 1992 en de cannabisreceptoren nam de belangstelling voor PEA snel toe. Dit molecuul is inmiddels een halve eeuw onderzocht in uiteenlopende diermodellen. De preklinische en klinische studies varieren van griep-profylaxe, via multipele sclerose, ruggenmergstrauma en beroerte tot ontstekingen en neuropathische pijn. 

PEA in diermodellen voor ontsteking en pijn 

Een halve eeuw geleden werd PEA onderzocht als een booster voor de niet-specifieke afweer door Tjechische onderzoekers. [3][4] Dat resulteerde in klinische studies bij kinderen en volwassenen om een indruk te krijgen of PEA griep kon voorkomen, hetgeen inderdaad leek te gebeuren. De stof kwam op de markt als Impulsin.[5][6][7]

Bij complexe ontstekingsdiermodellen, zoals multipele sclerose en traumatische ruggenmergsbeschadiging, blijkt PEA duidelijk de ontstekingscomponent te verminderen, en de motorische functies te verbeteren. [2][9] PEA heeft een aantal duidelijke effecten, zo bleek in dat laatste model. PEA vermindert: 

 1. de ontstekingsreacties in het ruggenmerg,
 2. de neutrofiele celinfiltratie,
 3. de productie van nitrotyrosine,
 4. de expressie van proinflammatoire cytokines,
 5. de kappa-B activiteit,
 6. de expressie van stikstofmonoxide synthase, en
 7. de apoptosis.

Anandamide en PEA worden beide vanuit een gemeenschappelijk voorlopermolecuul gesynthetiseerd, en werken synergistisch. In diermodellen voor pijn blijkt de pijnstillende werking van deze twee moleculen 100 maal sterker te werken in wederzijdse aanwezigheid. Uit gas-chromatografisch en massa-spectrometrisch onderzoek bleek dat de lokaal geproduceerde concentraties van beide moleculen voldoende is om lokaal de cannabisreceptoren te stimuleren.[10] PEA blijkt inmiddels in een groot aantal diermodellen voor ontstekingspijn en neuropathische pijn een consistent analgetisch en ontstekingsremmend effect te hebben. [11][12][13][14][15][16][17][18]

Klinische studies en voorbeelden

Zo veel preklinisch ondersteunende studies voor de werkzaamheid van een dieetmiddel voor medisch gebruik zijn nooit eerder beschikbaar geweest. Het legde de funderingen voor het opzetten en uitvoeren van een aantal klinische studies in chronische pijn-indicaties en bij aandoeningen waarbij chronische ontstekingen een rol spelen. 

We bespreken hier achtereenvolgens kort de klinische resultaten van PEA bij hernia- pijn, pijn bij het carpale tunnelsyndroom, pijn bij diabetische neuropathie, pijn bij temperomandibulaire dysfunctie, postherpetische pijn, pijn bij endometriose en bekkenpijn.

De grootste studie met PEA is gedaan bij patienten met ernstige herniapijn. De studie werd in 2010 gepubliceerd in een Spaanstalig medisch tijdschrift. In een dubbelblinde gerandomiseerde studie werden meer dan 600 patienten met een hernia behandeld met of PEA, of placebo. De dosering van PEA was 600 mg twee maal daags, gedurende 3 weken. De studie verliep in 9 ziekenhuizen en universitaire centra in Italie. De patienten behandeld met PEA hadden na 3 weken duidelijk en significant meer pijnverlichting dan patienten op placebo. [19]

In een tweede studie werd gekeken naar de effecten van PEA bij 20 patienten met neuropathische pijn door diabetes, de dosering was 600 mg PEA per dag. Naast pijnscores en gemeten neuropathische symptomen  werden de geleidingssnelheden voor en na behandeling vergeleken. Zowel de pijn als de storende neuropathische symptomen verbeterden significant. Tevens bleken de neurofysiologische parameters ook duidelijk verbeterd te zijn, alhoewel niet significant. [20]

In een derde vergelijkende studie werd de pijn die optreedt bij het carpale tunnelsyndroom behandeld met PEA en werd er na 4 en 8 weken geevalueerd. Al na 4 weken waren er significante verschillen, die in effect toenamen na 8 weken. De functionaliteit van de hand bij behandeling van PEA verbeterde, terwijl in de controle- groep de handfunctie na 8 weken was verslechterd. Dat gold ook voor neurofysiologische maten, zoals de amplitudo en de snelheid van de actiepotentialen. Alle verschillen waren significant ten voordele van de met PEA behandelde groep. [21]

Bij het syndroom van Costen of het temperomandibulair syndroom (TMD) zijn er problemen met het kaakgewricht en/of de spieren die langs het kaakgewricht lopen en er treedt chronische pijn op. In een gerandomiseerde studie werden twee groepen patienten behandeld, die tamelijk veel last hadden van pijn en moeite hadden de mond open te doen. De ene helft werd behandeld met een klassieke pijnstiller, een NSAID, namelijk met ibuprofen 600 mg drie maal daags. De andere helft kreeg een behandeling met in totaal 900 mg palmitoylethanolamide (PEA 300 en 600 mg), een lichaamseigen pijnstillende stof met geen noemenswaardige bijwerkingen of interacties. De resultaten waren indrukwekkend. De behandeling met een PEA-houdend product gaf niet alleen significant minder pijn, al na 2 weken, maar ook de functie van de kaak bij het openen van de mond was beter dan bij de behandeling met ibuprofen. [22]

In een open studie kregen 8 patiënten met postherpetische pijn in het gezicht 0,3% PEA creme. De patienten smeerden de creme 2 maal per dag gedurende 2 tot 4 weken op de pijnplekken in het gezicht. Vijf van de 8 patiënten ervoeren een gemiddelde pijnvermindering van 87.8%[23] Alle patienten (n=4) bij wie de pijn korter duurde dan een maand, meldden een duidelijke pijnvermindering.  

Tenslotte blijkt PEA uit enkele gevalsbeschrijvingen ook verlichting te brengen bij endometriosepijn. En dan vooral bij pijn die optreedt tijdens het vrijen. Vier patienten met endometriosepijn vonden baat bij de behandeling met PEA.[24] De behandeling van de endometriosepijn was gedurende 90 dagen een combinatiepreparaat van PEA 400 mg met polydatin 40 mg, 2 maal per dag. Verschillende soorten pijnen werden geevalueerd: bekkenpijn, pijn bij het vrijen, pijn bij de ontlasting, pijn bij het plassen en pijn bij de menstruatie. Na een maand trad er al pijnverlichting op. Ook hoefden de vrouwen minder pijnstillers te slikken. Verder bleek op de echo dat de endometrioseplekken in grootte afgenomen waren. 

Tenslotte bleek PEA in een gevalsbeschrijving bij een 40-jarige man met moeilijk te behandelen chronische neuropathische bekkenpijn deze pijn ook duidelijk te verminderen. [25]  

Samenvatting en beoordeling 

In Nederland zijn inmiddels meer dan 200 patiënten met palmitoylethanolamide behandeld, meestal samen met andere pijnstillers zoals pregabaline, met als gevolg veel tevreden patiënten. Sinds 2012 is een heel zuivere vorm, die in Nederland is geproduceerd verkrijgbaar, het supplement PeaPure.

Omdat de stof inmiddels bij vele duizenden patiënten onderzocht is en aan meer dan miljoen patiënten voorgeschreven, lijkt palmitoylethanolamide een nieuwe mogelijkheid te bieden aan patiënten met MS die last hebben van moeilijk te behandelen pijnen en spasmen.

Palmitoylethanolamide is onderzocht  bij veel pijnsyndromen en blijkt effectief te zijn. Verder kan het gemakkelijk gecombineerd worden met andere middelen en zijn de bijwerkingen onproblematisch. Daarom een groen licht voor deze lichaamseigen pijnstillende stof. Omdat de stof niet ontwikkeld is door ‘big pharma’ zijn de studies meestal alleen in Italiaanse of Spaanse tijdschriften of als abstracts in Engelse tijdschriften vermeld. De ervaringen met de stof bij uiteenlopende neuropathische pijnsyndromen bij Nederlandse patienten zijn vastgelegd op vele videointerviews in Youtube.

Appendix: zenuwregeneratie en palmitoylethanolamide

Diermodellen kunnen ons helpen te begrijpen wat de waarde van bepaalde stoffen zou kunnen zijn. In een serie diermodellen lijkt steeds weer de informatie naar boven te komen dat palmitoylethanolamide niet alleen pijnstillend en ontstekingsremmend  is, maar ook dat het het zenuw herstel kan bevorderen. Dat is voor MS en dwarslesie patienten een ongelofelijk  belangrijk. 

In een model voor dwarslesies, dus kappot ruggenmerg, werd gekeken in hoeverre palmitoylethanolamide zenuwcellen kon beschermen:

 The aim of the present study was to carefully investigate molecular pathways and subtypes of glial cells involved in the protective effect of PEA on inflammatory reaction associated with an experimental model of SCI.

Daarvoor werd het ruggenmerg bij een muis kapot gemaakt op borsthoogte. Na de beschadiging werd palmitoylethanolamide gegeven. In het beschadigde ruggenmerg bleek de stof de zenuwen te beschermen, door ontstekingsprocessen (via o.a. de mestcel) te remmen. Ook hielp palmitoylethanolamide de natuurlijke herstelmoleculen hun werk beter te doen:

Repeated PEA administration (10mg/kg i.p., 6 and 12h after SCI) significantly reduced the degree of the severity of spinal cord trauma through the reduction of mast cell infiltration and activation. Moreover, PEA treatment significantly reduced the activation of microglia and astrocytes expressing cannabinoid CB(2) receptor after SCI. Importantly, the protective effect of PEA involved changes in the expression of neurotrophic factors, and in spinal cord dopaminergic function.

De conclusie was: 

Our results enhance our understanding about mechanisms related to the anti-inflammatory property of the PEA suggesting that this N-acylethanolamine may represent a crucial therapeutic intervention both diminishing the immune/inflammatory response and promoting the initiation of neurotrophic substance after spinal cord injury.  [26] 

Ook ander onderzoek laat zien dat palmitoylethanolamide en stoffen die daarmee verwant zijn zenuwcellen kunnen beschermen. [27] [28][29][30]

 

Referentie

[1] Jean-Gilles L, Feng S, Tench CR, Chapman V, Kendall DA, Barrett DA, Constantinescu CS. | Plasma endocannabinoid levels in multiple sclerosis. | J Neurol Sci. | 2009 Dec 15;287(1-2):212-5. doi: 10.1016/j.jns.2009.07.021. Epub 2009 Aug 20.

[2] Loría F, Petrosino S, Mestre L, Spagnolo A, Correa F, Hernangómez M, Guaza C, Di Marzo V, Docagne F. | Study of the regulation of the endocannabinoid system in a virus model of multiple sclerosis reveals a therapeutic effect of palmitoylethanolamide. | Eur J Neurosci. | 2008 Aug;28(4):633-41. doi: 10.1111/j.1460-9568.2008.06377.x. Epub 2008 Jul 24.

[3] Rasková H, Masek K, Linčt O. | Non-specific resistance induced by palmitoylethanolamide. | Toxicon. | 1972 Aug;10(5):485-90.

[4] Hurych J, Holusa R, Effenbergerová E, Mirejovská E. | Attempt to influence silicotic fibrosis by means of N-(2-hydroxyethyl) palmitamide (Impulsin). | Czech Med. | 1980;3(3):218-25.

[5] Masek K, Perlík F, Klíma J, Kahlich R. | Prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (impulsin) in acute respiratory tract infections. | Eur J Clin Pharmacol. | 1974 Oct 4;7(6):415-9.

[6] Kahlich R, Klíma J, Cihla F, Franková V, Masek K, Rosický M, Matousek F, Bruthans J. | Studies on prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (Impulsin) in acute respiratory infections. Serologically controlled field trials. | J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol. | 1979;23(1):11-24.

[7] Wiedermannová D, Wiedermann D, Lokaj J. | [Prophylactic administration of impulsin to clinically healthy children.--effect on the serum proteins and metabolic activity of granulocytes (author's transl)]. | Cas Lek Cesk. | 1978 Aug 18;117(33):1030-4.

[8] Loría F, Petrosino S, Mestre L, Spagnolo A, Correa F, Hernangómez M, Guaza C, Di Marzo V, Docagne F. | Study of the regulation of the endocannabinoid system in a virus model of multiple sclerosis reveals a therapeutic effect of palmitoylethanolamide. | Eur J Neurosci. | 2008 Aug;28(4):633-41. doi: 10.1111/j.1460-9568.2008.06377.x. Epub 2008 Jul 24.

[9] Genovese T, Esposito E, Mazzon E, Di Paola R, Meli R, Bramanti P, Piomelli D, Calignano A, Cuzzocrea S. | Effects of palmitoylethanolamide on signaling pathways implicated in the development of spinal cord injury. | J Pharmacol Exp Ther. | 2008 Jul;326(1):12-23. doi: 10.1124/jpet.108.136903. Epub 2008 Mar 26.

[10] Calignano A, La Rana G, Giuffrida A, Piomelli D. | Control of pain initiation by endogenous cannabinoids. | Nature. | 1998 Jul 16;394(6690):277-81.

[11] D'Agostino G, La Rana G, Russo R, Sasso O, Iacono A, Esposito E, Mattace Raso G, Cuzzocrea S, Loverme J, Piomelli D, Meli R, Calignano A. | Central administration of palmitoylethanolamide reduces hyperalgesia in mice via inhibition of NF-kappaB nuclear signalling in dorsal root ganglia. | Eur J Pharmacol. | 2009 Jun 24;613(1-3):54-9. doi: 10.1016/j.ejphar.2009.04.022. Epub 2009 Apr 20.

[12] Costa B, Comelli F, Bettoni I, Colleoni M, Giagnoni G. | The endogenous fatty acid amide, palmitoylethanolamide, has anti-allodynic and anti-hyperalgesic effects in a murine model of neuropathic pain: involvement of CB(1), TRPV1 and PPARgamma receptors and neurotrophic factors. | Pain. | 2008 Oct 31;139(3):541-50. doi: 10.1016/j.pain.2008.06.003. Epub 2008 Jul 3.

[13] Jhaveri MD, Richardson D, Robinson I, Garle MJ, Patel A, Sun Y, Sagar DR, Bennett AJ, Alexander SP, Kendall DA, Barrett DA, Chapman V. | Inhibition of fatty acid amide hydrolase and cyclooxygenase-2 increases levels of endocannabinoid related molecules and produces analgesia via peroxisome proliferator-activated receptor-alpha in a model of inflammatory pain. | Neuropharmacology. | 2008 Jul;55(1):85-93. doi: 10.1016/j.neuropharm.2008.04.018. Epub 2008 Apr 29.

[14] Wallace VC, Segerdahl AR, Lambert DM, Vandevoorde S, Blackbeard J, Pheby T, Hasnie F, Rice AS. | The effect of the palmitoylethanolamide analogue, palmitoylallylamide (L-29) on pain behaviour in rodent models of neuropathy. | Br J Pharmacol. | 2007 Aug;151(7):1117-28. Epub 2007 Jun 11.

[15] LoVerme J, Russo R, La Rana G, Fu J, Farthing J, Mattace-Raso G, Meli R, Hohmann A, Calignano A, Piomelli D. | Rapid broad-spectrum analgesia through activation of peroxisome proliferator-activated receptor-alpha. | J Pharmacol Exp Ther. | 2006 Dec;319(3):1051-61. Epub 2006 Sep 22.

[16] Farquhar-Smith WP, Rice AS. | Administration of endocannabinoids prevents a referred hyperalgesia associated with inflammation of the urinary bladder. | Anesthesiology. | 2001 Mar;94(3):507-13; discussion 6A.

[17] Jaggar SI, Hasnie FS, Sellaturay S, Rice AS. | The anti-hyperalgesic actions of the cannabinoid anandamide and the putative CB2 receptor agonist palmitoylethanolamide in visceral and somatic inflammatory pain. | Pain. | 1998 May;76(1-2):189-99.

[18] Matzke AJ, Weiger TM, Matzke MA. | Detection of a large cation-selective channel in nuclear envelopes of avian erythrocytes. | FEBS Lett. | 1990 Oct 1;271(1-2):161-4.

[19] G. Guida, A. de Fabiani, F. Lanaia, A. Alexandre, G.M. Vassallo, L. Cantieri, M. de Martino, M. Rogai, S. Petrosino | La palmitoiletanolamida en el dolor neuropatico cronico por lumbociatalgia de tipo compresivo: estudio clinico multicentrico. | Dolor | 2010, 25:35-42

[20] Biasiotta A, La Cesa S, Leone C, Di Stefano G, Truini A, Cruccu G. | Efficacy of palmitoylethanolamide in patients with painful neuropathy.  | European Journal of Pain Supplements | , Volume 4, Issue 1, May 2010, Page 77.

[21] Assini A, Laricchia D, Pizzo R, Pandolfini L, Belletti M, Colucci M, Ratto S. | P1577: The carpal tunnel syndrome in diabetes: clinical and electrophysiological improvement after treatment with palmitoylethanolamide | Eur J Neurol | 2010: 17(S3):295.

[22] Bortolotti F,Russo M, Bartolucci ML, Alessandri Bonetti G, Gatto MR, Marini I. | Palmitoylethanolamide vs NSAID in the treatment of TMJD Pain | Journal of Dental Research | 2010: 89(Special Issue B)

[23] Phan NQ, Siepmann D, Gralow I, Ständer S. | Adjuvant topical therapy with a cannabinoid receptor agonist in facial postherpetic neuralgia. | J Dtsch Dermatol Ges. | 2010 Feb;8(2):88-91. doi: 10.1111/j.1610-0387.2009.07213.x. Epub 2009 Sep 10.

[24] Indraccolo U, Barbieri F. | Effect of palmitoylethanolamide-polydatin combination on chronic pelvic pain associated with endometriosis: preliminary observations. | Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. | 2010 May;150(1):76-9. doi: 10.1016/j.ejogrb.2010.01.008. Epub 2010 Feb 21.

[25] Calabrň RS, Gervasi G, Marino S, Mondo PN, Bramanti P. | Misdiagnosed chronic pelvic pain: pudendal neuralgia responding to a novel use of palmitoylethanolamide. | Pain Med. | 2010 May;11(5):781-4. doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.00823.x. Epub 2010 Mar 22.

[26] Esposito E, Paterniti I, Mazzon E, Genovese T, Di Paola R, Galuppo M, Cuzzocrea S. | Effects of palmitoylethanolamide on release of mast cell peptidases and neurotrophic factors after spinal cord injury. | Brain Behav Immun. | 2011 Aug;25(6):1099-112. doi: 10.1016/j.bbi.2011.02.006. Epub 2011 Feb 25.

[27] Garg P, Duncan RS, Kaja S, Zabaneh A, Chapman KD, Koulen P. | Lauroylethanolamide and linoleoylethanolamide improve functional outcome in a rodent model for stroke. | Neurosci Lett. | 2011 Apr 4;492(3):134-8. doi: 10.1016/j.neulet.2011.01.073. Epub 2011 Feb 4.

[28] Scuderi C, Esposito G, Blasio A, Valenza M, Arietti P, Steardo L Jr, Carnuccio R, De Filippis D, Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V, Steardo L. | Palmitoylethanolamide counteracts reactive astrogliosis induced by ?-amyloid peptide. | J Cell Mol Med. | 2011 Dec;15(12):2664-74. doi: 10.1111/j.1582-4934.2011.01267.x.

[29] Koch M, Kreutz S, Böttger C, Benz A, Maronde E, Ghadban C, Korf HW, Dehghani F. | Palmitoylethanolamide protects dentate gyrus granule cells via peroxisome proliferator-activated receptor-?. | Neurotox Res. | 2011 Feb;19(2):330-40. doi: 10.1007/s12640-010-9166-2. Epub 2010 Mar 11.

[30] Schomacher M, Müller HD, Sommer C, Schwab S, Schäbitz WR. | Endocannabinoids mediate neuroprotection after transient focal cerebral ischemia. | Brain Res. | 2008 Nov 13;1240:213-20. doi: 10.1016/j.brainres.2008.09.019. Epub 2008 Sep 18.

Berichten

 1. lina schreef:

  Palmitoylethanolamide waar is dit middel te verkrijgen. Heb zelf MS

  1. administrator administrator schreef:

   Kunt u makkelijk vinden op het internet, kies wel een kwalitatief goede PEA capsule, bijvoorbeeld een die het PEA-opt keurmerk draagt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *