Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Gezondheidscolumn > Evidence Biased Medicine 1: Red Alert!

Evidence Biased Medicine 1: Red Alert!

Share |

fraude.jpegOnze moderne geneeskunde is Evidence Based? Absoluut niet! Evidence BIased moet het heten! Gelukkig kan dus nog wel de afkorting EBM blijven. Doordat meer dan de helft van de medische gegevens in de vakpers op oplichting berust spreken we vanaf nu van Evidence Biased Medicine! Nu: een vierluik van artikelen op IOCOB waaruit de relativiteit van de medische kennis blijkt! Met medewerking van prof.dr. Ludwig von Feyermorgen!

Feiten zijn feiten. Dat zeggen de dokters van de Vereniging tegen de Kwakzalverij graag, en de regering gelooft ze. Maar, leden van het kabinet en lezers dezes, het is geheel anders. Feiten zijn bijzonder vaak verzonnen, of aangepast aan de wens van diegene die ze publiceert. De feiten van de heilige medische wetenschap zijn fundamenten met betonrot erin. We weten niet hoeveel ervan waar is. En daarop baseert onze maatschappij haar richtlijnen... Een wankel fundament dus. Want als je de fundamenten aan analyse blootstelt door medische profi's uit het eigen veld.....dan is meer dan 50% van die fundamenten ROT! Dus dat hele gebouw van onze richtsnoeren en richtlijnen is evenzo ROT. En dat verzinnen we niet ter plekke. In ons boek 'Met het oog op de Naald, hadden we al veel van deze lijken uit de kast gehaald. Maar nu wordt het steeds duidelijker. Top-epidemiologen toonde aan in November 2009 dat medische feiten rondom een moderne pijnstiller voor het grootste deel op bedrog berusten. En die schokkende bevindingen staan niet op zichzelf. Hier enkele citaten die IOCOB verzamelde:

Massage van gegevens 

In de literatuur vind je sterke massage van gegevens de richting uit die gewenst wordt: 

The medical literature therefore represents a selective and biased subset of study outcomes..[1]

Omdraaiing van plan en resultaten 

Het onderzoeksplan is vaak anders dan de rapportage ervan..: 

The reporting of trial outcomes is not only frequently incomplete but also biased and inconsistent with protocols. Published articles, as well as reviews that incorporate them, may therefore be unreliable and overestimate the benefits of an intervention. [2]

Hoe positiever de resultaten..hoe groter de kans op publicatie 

There is strong evidence of an association between significant results and publication; studies that report positive or significant results are more likely to be published and outcomes that are statistically significant have higher odds of being fully reported. [3]

Meer dan de helft onbetrouwbaar 

En ook uit een Deense studie blijken meer dan 50% van de studies onbetrouwbaar: 

Outcomes in randomised trials are often reported selectively. [4]

Resultaten verzinnen helpt ook 

Als het je niet uitkomt, verzin je gewoon nieuwe resultaten..:

Of 28 primary outcomes described in the published reports, 12 were newly introduced.  [5]

En nog even: primaire eindpunten verdraaien..

Voor de sceptici de tabel uit de New England Journal of Medicine van 12 November 2009 over de gabapentine studies:

evidence_biased_medicine.jpeg

 

De heilige wetenschap.. 

Wanneer dringt het tot ons allen door dat er geen heilige wetenschap, geen objectieve feiten bestaan. Wij zijn allemaal onderdeel van een holenstam, en elke holenstam-mens vecht voor het behoud van zijn eigen achtertuin.  Dat geldt voor de GAZA-strook en dat geldt in de medische wetenschap. Die hele tribal war in ons land tegen de alternatieve geneeskunde is daar ook een mooi voorbeeld van. Iedereen zoekt zo de ‘laag hangende vruchten’ uit, om zijn gelijk te halen. We hebben allemaal boter op ons hoofd.

Als de VtdK een lekker negatief en tendentieus artikel tegen de alternatieve geneeskunde schrijft, zoeken ze selectief gegevens uit die het verhaal sappig maken en steunen. O ja, en een beetje op de persoon gericht venijn is natuurlijk de peper in de soep. En als de andere zijde duidelijk wil maken hoe zinvol alternatieve geneeskunde is, dan zoekt men in de literatuur en vindt stellig wat moois. Zo is ook deze website tot stand gekomen.

Daardoor wordt eens te meer duidelijk hoe complex onze ‘kennis’ is, en hoeveel er eigenlijk alleen maar bestaat uit hete luchtballonnen.

Die hele griep-discussie is daar ook een mooi voorbeeld van. Experts van naam vliegen elkaar in de haren, Offerhaus is VOOR en Luc Bonnieux TEGEN en ze slaan elkaar om de oren in de vaderlandse medische tijdschriften. Je zou toch zeggen, feiten zijn feiten…

Nee dus, we moeten leren leven met de relativiteitstheorie binnen de medische wetenschap…. 

En dan nog de toegift: belangenverstrengeling..

Dat is ook nog steeds een feit, we citeren een passage uit ons eigen Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 14 November 2009 onder de kop: Opgave belangenverstrengeling niet altijd betrouwbaar:

Een kwart van de orthopedisch chirurgen die in 2008 op de lijst stonden als organisator of spreker bij het jaarlijks symposium van de American Academy of Orthopedic Surgeons heeft vermelding van belangenverstrengeling met fabrikanten van heup- en knieprotheses achterwege gelaten, zo blijkt uit onderzoek door Harvard Medical School (N Engl J Med. 2009;361:1466-74).  

Evidence Biased Medicine dus 

We zijn ook bij IOCOB erg geschokt door het laatste oonderzoek dat in November 2009 in het NEJM gepubliceerd werd. We dachten en hoopten dat sinds 2004, toen in de JAMA de noodklok geluid werd, de  fraude in de medische rapportages in tijdschriften wel snel zou terug lopen. Maar niets hoor! Uit verschillende onafhankelijke studies blijkt steeds weer dat meer dan 50% van de resultaten van medisch onderzoek onjuist weergegeven is, en dat er fraude achter die artikelen zit!

En dan al die goedwillende dokters in al die richtlijncommissies. Die lezen allemaal al die studies, waarvan meer dan de helft dus op onzin berust. En zweten op de resultaten omdat die allemaal in lastige richtlijnen geperst moeten worden. Hoeveel manuren en vrouwuren zijn hiermee niet naar de Filistijnen geholpen? Want de Evidence Baised Medicine is de basis van al onze reguliere (betrouwbare…) richtlijnen.

Medische wetenschap: Ballonnetje van Lucht dus. Dubbel klikken hieronder om te genieten van Toon Hermans met zijn visie op de ballonnen van lucht…


 

Verder lezen:

Keppel Hesselink, JM en DJ Kopsky. Met het oog op de naald en het fundament van de geneeskunde. Ankh Hermes, 2009

November 2009; JMKH 

Referentie

[1] Chan AW, Altman DG. | Identifying outcome reporting bias in randomised trials on PubMed: review of publications and survey of authors. | BMJ. | 2005 Apr 2;330(7494):753. Epub 2005 Jan 28.

[2] Chan AW, Hrˇbjartsson A, Haahr MT, G°tzsche PC, Altman DG. | Empirical evidence for selective reporting of outcomes in randomized trials: comparison of protocols to published articles. | JAMA. | 2004 May 26;291(20):2457-65.

[3] Dwan K, Altman DG, Arnaiz JA, Bloom J, Chan AW, Cronin E, Decullier E, Easterbrook PJ, Von Elm E, Gamble C, Ghersi D, Ioannidis JP, Simes J, Williamson PR. | Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias. | PLoS One. | 2008 Aug 28;3(8):e3081. doi: 10.1371/journal.pone.0003081.

[4] Hrˇbjartsson A, Chan AW, Haahr MT, G°tzsche PC, Altman DG. | [Selective reporting of positive outcomes in randomised trials--secondary publication.. A comparison of protocols with published reports]. | Ugeskr Laeger. | 2005 Aug 22;167(34):3189-91.

[5] Vedula SS, Bero L, Scherer RW, Dickersin K. | Outcome reporting in industry-sponsored trials of gabapentin for off-label use. | N Engl J Med. | 2009 Nov 12;361(20):1963-71. doi: 10.1056/NEJMsa0906126.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *