Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Andere behandelwijzen > Hypnose > Hypnotherapie werkt en professor Vermeulen piest naast de pot

Hypnotherapie werkt en professor Vermeulen piest naast de pot

Share |

De niet onomstreden professor neurologie Rien Vermeulen, die sinds Uitgedokterd?! in de wandelgangen de puntmutsprofessor genoemd wordt, wist in het laatste Tijdschrift tegen de kwakzalverij te melden dat het proefschrift waarop de kinderarts Arine Vlieger aan het AMC eerder dit jaar promoveerde, tot weinig inzicht geleid had, en ongelooflijk klungelig opgezet was. Dat hij daarmee en passant de bekende hoogleraar en kinderarts professor Hugo Heymans, de promotor van Arine Vlieger, behoorlijk tegen het hoofd stoot, laten we maar even buiten beschouwing. Professor Rien Vermeulen heeft een heel bekend en bijzonder trackrecord van collega- hoogleraren schofferen en bekritiseren, waarbij zelfs collega-hoogleraren neurologie regelmatig door hem supernegatief worden afgeschilderd.

Het gaat ons hier om de kortzichtige kritiek en de afwezigheid van kennis bij de neuroloog Vermeulen op twee kerngebieden, die de pijlers vormen waarop het proefschrift steunt. Hypnotherapie en kindergeneeskunde. 

Vermeulen niet op de hoogte van de vakliteratuur hypnotherapie

Zo is professor Vermeulen in het geheel niet op de hoogte van vergelijkbare studies hypnotherapie die door buitenlandse hoogleraren verricht zijn, zoals bijvoorbeeld de studie die in 2006 gepubliceerd werd door Professor P. J. Whorwell [1][2]

In die studie keken de onderzoekers naar de effecten van hypnotherapie bij aspecifieke pijnen op de borst. Dat zijn ook zogenaamde functionele klachten, en die zijn goed te vergelijken met de aspecifieke buikklachten bij de kinderen waar Arine Vlieger zich op richtte. 

In die studie uit 2006 wordt allereerst de aandacht gevestigd op het feit dat er verschillende buikklachten zijn, waar duidelijk bewijzen verzameld zijn van de zinvolheid van hypnotherapie. De auteurs verwijzen daarbij naar verschillende artikelen op het gebied van IBS (prikkelbare darm) en functionele dyspepsie (brandend maagzuur):

We have previously shown that functional gastrointestinal disorders such as irritable bowel syndrome (IBS) and functional dyspepsia appear to respond extremely well to hypnotherapy with the beneficial effects being sustained over time.

En die onderzoeksgroep spreekt over bijzonder goede reacties van patienten op hypnotherapie.

Hypnotherapie zinvol: vermindert pijn en vergroot kwaliteit van leven 

In de studie van Whorwell werden 28 patienten behandeld met of hypnotherapie door een niet-arts die gespecialiseerd was in de hypnotherapie (vergelijkbaar met de opzet van Vlieger), of met begrijpend luisteren en een placebo-pil. Behalve dat er naar de effecten van de hypnose op de pijn werd gekeken, was een even belangrijke uitkomstmaat de kwaliteit van leven.

Op beide uitkomstmaten, pijn en kwaliteit van leven, scoorde hypnotherapie duidelijk beter dan de placebo-behandeling. Voor de ongelovige Thomassen, zoals professor Vermeulen, hier beide uitkomstmaten met elkaar vergeleken: een hoog statistisch significant effect ten voordele van hypnotherapie!

hypnotherapie_pijn.gif

 

 Daar schieten patienten die door de pijn op de borst behoorlijk angstig worden, omdat ze denken dat ze een hartinfarct krijgen dus goed mee op. Als hun behandelend arts tenminste kennis heeft van de waarde van hypnotherapie voor dit soort functionele klachten.

De auteurs kwamen op basis van de resultaten tot de volgende conclusie:

The fact that such clearcut differences in the chest pain primary outcome favouring hypnotherapy emerged in this trial, despite the relatively small size of the sample, indicates that this form of treatment could have considerable potential in NCCP (non-cardiac chest pain).

In addition, QOL, in terms of general well being, also significantly improved. 

En nu roepen critici natuurlijk meteen: en had dat dan ook nog wel effect na de studie. Ja, dat had nog steeds grote effecten na de studie. Een jaar later wisten de onderzoekers te melden dat de positieve bijdrage van hypnotherapie ten opzichte van de controle groep zelfs nog groter geworden was….[3]

Professor Vermeulen’s bias 

effect_na_lange_tijd.gif

Saillant detail 1: professor Vermeulen was tijdes de promotie niet aanwezig, terwijl de promotie plaatsvond aan het AMC, waaraan ook professor Vermeulen verbonden is. 

Saillant detail 2: professor Vermeulen was de drijvende kracht van de polikliniek voor onbegrepen klachten van de AMC, waarover vorig jaar in alle kranten jubelende artikelen stonden. Juist bij onbegrepen klachten kan hypnotherapie zeer zinvol zijn. Maar die polikliniek is in 2009 roemloos verdwenen en in het internet is niets meer te vinden over die polikliniek….maar dat stond natuurlijk niet meer in de kranten. Over de opkomst en ondergang van een hoogleraar met een grote mond die naast zijn schoenen loopt…  

Vermoedelijk heeft de hoogleraar het te druk met het sturen van ingezonden brieven naar Medisch Contact dat acupunctuur niet kan werken omdat meridianen niet kunnen bestaan, en met het schrijven van stukjes in het boulevardblad van de anti-kwakkers . 

Voordat Vermeulen zich uitspreekt over een dissertatie op een ander vakgebied dan het zijne, ware het beter geweest als hij die vigerende vakliteratuur tot zich had genomen. Dan had hij kunnen constateren dat er de laatste jaren veel evidentie is vanuit allerlei verschillende academische groepen, dat hypnotherapie zinvol is en werkt.  

Aan het einde van zijn kritiek klopt Vermeulen zich nog even op de borst dat hij het congres over Geintegreerde Kindergeneeskunde aan het AMC onmogelijk gemaakt heeft. Op dit congres, dat al internationaal en nationaal geaccrediteerd was..zou namelijk o.a.  en we citeren.. de pure alterneut zonder enige evidence en acupuncturist Keppel Hesselink met zijn professorentitel het podium beklimmen. ………………Over academische beschaving gesproken.

Professor Vermeulen en de neuropathie…

Dat Professor Vermeulen op vakgebieden als kindergeneeskunde niets weet, dat is hem niet aan te rekenen. Maar dat professor Vermeulen de bijna 400 artikelen op het gebied van zijn eigen core-expertise, de neuropathie, op het internet gemist heeft, dat geeft zijn bias aan. Keppel Hesselink heeft namelijk samen met zijn collega Kopsky, de grootste verzameling evidence based behandelvormen op het gebied van neuropathie en neuropathische pijnen voor artsen en patienten verzameld.  Deze website, www.neuropathie.nu is allesbehalve alterneutisch, maar is in Nederland een van de weinige voorbeelden van echte Geintegreerde Geneeskunde, waarbij de patient centraal staat! Aan de studie dus, professor Vermeulen, en voortaan niet meer buiten de pot richten. 

Referentie

[1] Jones H, Cooper P, Miller V, Brooks N, Whorwell PJ. | Treatment of non-cardiac chest pain: a controlled trial of hypnotherapy. | Gut. | 2006 Oct;55(10):1403-8. Epub 2006 Apr 20.

[2] Palsson OS, Whitehead WE. | Hypnosis for non-cardiac chest pain. | Gut. | 2006 Oct;55(10):1381-4.

[3] Miller V, Jones H, Whorwell PJ. | Hypnotherapy for non-cardiac chest pain: long-term follow-up. | Gut. | 2007 Nov;56(11):1643.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.