Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/id789499/domains/iocob.nl/public_html/wp-content/plugins/akfeatured-post-widget/ak_featured_post.php on line 353
Kava kava voorlopig geen vervanger van de benzodiazepines - Stichting IOCOB

Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Kava kava voorlopig geen vervanger van de benzodiazepines

Kava kava voorlopig geen vervanger van de benzodiazepines

Share |
Kava kava, een boeiend plantenmiddel dat lang in het Westen als een alternatief voor benzodiazepines gebruikt werd. Totdat er problemen leken te ontstaan....


buikpijn-t15016.jpgGevallen van hepatotoxiciteit
Veel meldingen die zich sinds 1998 onder andere in Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten over de schadelijke werking van Kava op de lever hebben voorgedaan, blijken ongegrond.[1]

De volgende uitspraak gedaan door de Duitse farmaceutische tak BPI (Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie) in 2002, vat de situatie rondom de meldingen tot dusver mooi samen:

In most of the reported cases, the causality between kava intake and liver reactions is not clear because further medication was used which might have caused liver toxicity. Furthermore, in many cases, detailed information on the patients’ history, co-medication, consumption, of alcohol and further particulars are missing, thus not permitting a sound evaluation of these cases.

Toch zijn er in de laatste jaren wel degelijk een paar gevallen van hepatotoxiciteit gevonden die relateerbaar zijn aan de inname van Kava.[2]
En ook al zijn deze aantallen niet groot, ze dienen wel serieus genomen te worden.

Commercie in het Westen de schuldige
Kava wordt net als vele andere natuurgeneesmiddelen in het Westen op aceton- of ethanolbasis gemaakt en niet op waterbasis. Daarom werd in eerste instantie de oorzaak van hepatotoxiciteit hierin gezocht. Een recente studie naar de causaliteit tussen leverschade en het soort gebruikte Kava-extract, liet echter in alle meldingen eenzelfde verband zien:

Kava hepatotoxicity occurs also with traditional aqueous kava extracts of the South Pacific islands and thereby independently from ethanol or acetone as chemical solvents, suggesting that the toxicity is linked to the kava plant itself with a possibly low quality of the used kava cultivar or kava plant part rather than to chemical solvents.[3]

De boosdoener is dus of kwalitatief slechte Kavaplanten met wortelrot of delen van de plant die niet in een Kava-extract thuishoren. En nu wordt het interessant!

Kava is een langzaam groeiende plant. Pas na drie á vier jaar kan de wortel geoogst worden. Om toch aan de vraag van de commerciële markt in het Westen te voldoen, werden ook delen van de stam en bladeren van de plant verwerkt in het Kava- extract. Wat blijkt, deze delen bevatten naast kavalactones ook het alkaloïde pipermethystine. Klinisch onderzoek heeft uitgewezen dat deze stof veel celschade in de lever kan induceren.[4]
In zekere zin kan gesteld worden dat de commercie van het Westen deels schuld heeft in de gevallen waarbij het gebruik van Kava resulteerde in hepatotoxiciteit.

Kava giftig?
In een aantal van de meldingen van hepatotoxiciteit, was sprake van een hoge dosis Kava in combinatie met co-medicatie, en/of alcoholgebruik. Inmiddels is bekend dat de kavalactones in Kava enzymen uit een bepaalde enzymgroep p450 in de lever remmen.[5]
Deze enzymen zijn onder andere betrokken bij het afbreken van lichaamsvreemde stoffen, zoals medicijnen en alcohol.

In één klinische studie werd juist met een hoge dosis Kava, toegediend bij ratten, een verhoogde expressie van het enzym CYP1A2 uit dezelfde enzymgroep in de lever gevonden. Dit enzym wordt er van verdacht betrokken te zijn bij metabolische processen waarbij carcinogene stoffen geactiveerd worden, zoals aflatoxine en benzo(a)pyrene.[6]
Ook is in een andere studie aangetoond dat de kavalactone kavain schadelijke effecten kan hebben op de lever.[7]

De bestanddelen uit de wortel kunnen dus drug-interacties veroorzaken, en er bestaat wel degelijk het risico van een toxisch effect op de lever en dus het lichaam.[8]
Niettemin moet in het achterhoofd worden gehouden dat in de meeste studies die hier zijn besproken, de proefdieren een hoge dosis Kava toegediend kregen. Het is nog onbekend wat het effect is van een lage dosis, toegediend over een langere periode van een aantal maanden.

clip_image002.jpgKava ook positieve effecten
Ondanks de mogelijke toxische werking van bestanddelen van Kava op de lever, zijn er aanwijzingen dat het een effectief middel is bij de behandeling van mensen die lijden aan stress, angst- en paniekstoornissen. Uit een onlangs uitgevoerde placebo-gecontroleerde studie bij zestig mensen die lijden aan dergelijke stoornissen, werden na drie weken toediening van Kava op waterbasis, de volgende significante effecten gevonden:

The aqueous Kava preparation produced significant anxiolytic and antidepressant activity and raised no safety concerns at the dose and duration studied. Kava appears equally effective in cases where anxiety is accompanied by depression.

Rustgevend en antidepressiva effecten en geen schadelijke bijwerkingen. De onderzoekers sluiten af met de opmerking:

This should encourage further study and consideration of globally reintroducing aqueous rootstock extracts of Kava for the management of anxiety.[9]

Het lijkt er dus op dat de discussie rondom Kava dus nog lang niet voorbij is. Want gezien de potentiële therapeutische werking van de bestanddelen in dit plantje, zou het stom zijn om nu al de deur naar verder onderzoek dicht te gooien. Iets dat de heren van de Vereniging tegen de Kwakzalverij maar al te graag zouden zien. Maar zij baseren dan ook hun vonnis over Kava op weinig substantieel bewijs over meldingen van hepatotoxiciteit, en op een enkel artikel.[10]
Iets dat bij een gedegen medische vonnis door geschoolde  doctores toch echt niet door de beugel kan, en wat betreft ons toch een beetje riekt naar kwakzalverij.

Een leermoment en waarschuwing
Een fout die veel mensen maken als het gaat om natuurgeneesmiddelen, is dat ze denken dat deze middelen altijd veilig zijn. Blijkbaar roepen de woorden ‘natuur en ‘geneesmiddel’ in combinatie met elkaar valse associaties op. Ook met middelen van het kruidenvrouwtje moet gevraagd worden naar de bijsluiter. En zoals geldt voor alle middelen, neem ze in in de voorgeschreven dosis en slik ze niet zomaar in combinatie met andere medicatie. En uiteraard dient bij iedere vorm van medicatie alcoholgebruik altijd zoveel mogelijk gemeden te worden.

Voorlopig advies
Zolang de effecten van Kava nog controversieel zijn en de discussie over de veiligheid van het gebruik nog in volle hevigheid doorwoedt, luid het advies van IOCOB een oranje-rood stoplicht. In ieder geval blijven wij de status van Kava nauwgezet volgen.

Referentie

[1] Teschke R, Wolff A. | Kava hepatotoxicity: regulatory data selection and causality assessment. | Dig Liver Dis. | 2009 Dec;41(12):891-901. doi: 10.1016/j.dld.2009.04.003. Epub 2009 May 27.

[2] Richardson WN, Henderson L. | The safety of kava: a regulatory perspective. | Br J Clin Pharmacol. | 2007 Oct;64(4):418-20. Epub 2007 Jul 4.

[3] Teschke R, Genthner A, Wolff A. | Kava hepatotoxicity: comparison of aqueous, ethanolic, acetonic kava extracts and kava-herbs mixtures. | J Ethnopharmacol. | 2009 Jun 25;123(3):378-84. doi: 10.1016/j.jep.2009.03.038. Epub 2009 Apr 5.

[4] Lim ST, Dragull K, Tang CS, Bittenbender HC, Efird JT, Nerurkar PV. | Effects of kava alkaloid, pipermethystine, and kavalactones on oxidative stress and cytochrome P450 in F-344 rats. | Toxicol Sci. | 2007 May;97(1):214-21. Epub 2007 Feb 27.

[5] Mathews JM, Etheridge AS, Black SR. | Inhibition of human cytochrome P450 activities by kava extract and kavalactones. | Drug Metab Dispos. | 2002 Nov;30(11):1153-7.

[6] Yamazaki Y, Hashida H, Arita A, Hamaguchi K, Shimura F. | High dose of commercial products of kava (Piper methysticum) markedly enhanced hepatic cytochrome P450 1A1 mRNA expression with liver enlargement in rats. | Food Chem Toxicol. | 2008 Dec;46(12):3732-8. doi: 10.1016/j.fct.2008.09.052. Epub 2008 Sep 30.

[7] Fu S, Korkmaz E, Braet F, Ngo Q, Ramzan I. | Influence of kavain on hepatic ultrastructure. | World J Gastroenterol. | 2008 Jan 28;14(4):541-6.

[8] Anke J, Ramzan I. | Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with Kava (Piper methysticum Forst. f.). | J Ethnopharmacol. | 2004 Aug;93(2-3):153-60.

[9] Sarris J, Kavanagh DJ, Byrne G, Bone KM, Adams J, Deed G. | The Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): a randomized, placebo-controlled crossover trial using an aqueous extract of Piper methysticum. | Psychopharmacology (Berl). | 2009 Aug;205(3):399-407. doi: 10.1007/s00213-009-1549-9. Epub 2009 May 9.

[10] Jacobs BP, Bent S, Tice JA, Blackwell T, Cummings SR. | An internet-based randomized, placebo-controlled trial of kava and valerian for anxiety and insomnia. | Medicine (Baltimore). | 2005 Jul;84(4):197-207.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *