Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Nieuws > Nazi’s in stelling gebracht tegen Geintegreerde Geneeskunde door Cees Renckens

Nazi’s in stelling gebracht tegen Geintegreerde Geneeskunde door Cees Renckens

Share |


De kerstboodschap van de voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij dit jaar schokt ieder weldenkend mens. Voorzitter Renckens voert twee Nazi's ten tonele, Hermann Goering, de rechterhand van Hitler, en Hans Johst, een bekende Nazi-auteur.  Renckens citeert daarbij uitdrukkelijk Veldmaarschalk Goering. En hoe! Luister en huiver!

goering.jpgAls artsen de termen Geintegreerde geneeskunde, complementaire geneeskunde of alternatieve geneeskunde in de mond nemen, dient het revolver getrokken te worden en dient men reflexmatig, zo stelt de voorzitter letterlijk, te reageren zoals Goering dat deed bij het vernemen van het woord 'cultuur': 'Wenn ich das Wort "Kultur" hōre, entsichere ich meinen Browning" Met andere woorden, iedere beoefenaar van complementaire geneeskunde dient afgeschoten te worden, en dit naar het voorbeeld van het bruut-instinctmatige gebruik door Goering van zijn ontgrendelde pistool. Aldus de Vereniging tegen de kwakzalverij die deze vorm van standrechtelijke executie voorstaat van artsen die streven naar geintegreerd behandelen.

Anno kerstmis 2008. Nazi-literatuur als inspiratiebron in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij. We verwachten hierdoor toch wel een grote uitstroom van alle weldenkende artsen onder die 1836 artsen die lid zijn van deze vereniging. die zich nu toch wel als een totaal-extremistisch genootschap heeft ontpopt

Eerder had de Vereniging tegen de kwakzalverij zich al laten kennen als Nazi kenners, waar Renckens opriep tot een Berufsverbot voor alternatief werkende artsen, en de collega’s van het psycho-oncologische instituut afschilderde als Neo-fascisten.  

hermann_goering.jpeg

Wie leest Nazi literatuur? 

Een aantal van onze patienten vernam dit nieuws en zij vroegen ons meteen, wie leest in Nederland eigenlijk ueberhaupt Nazi-literatuur?  Wie weet zo trefzeker een dergelijk citaat te vinden van Goering? Daarvoor moet je wel thuis zijn binnen deze tak van literatuur. Verder commentaar lijkt ons overbodig. Op een ding na.

Oproep aan alle Nederlandse Journalisten 

Met dit artikel roepen we alle journalisten in Nederland op om krachtig stelling te nemen tegen de steeds verder afglijdende strijd en de straatgevechten van het Bestuur der vereniging tegen de kwakzalverij. Het op de man spelen, het liegen en verdraaien van feiten, het onder de gordel treffen van geengageerde artsen die hart voor hun patienten hebben, dient nu eindelijk gestopt te worden. 

De Vereniging tegen de kwakzalverij overweegt momenteel een PR-bureau in de arm te nemen, om nieuwe leden aan te trekken en overtuigender in de pers over te komen.

Journalisten van Nederland! De Vereniging liet u op het internet in 2008 al weten dat de gemiddelde journalist slechts een medisch analfabeet is, zodat die Vereniging slechts minachting voor u koestert en zij u geen enkele kennis toeschrijft van de geneeskunde en dat u niet tot zelfstandig oordelen op dit terrein in staat wordt geacht. Voor u als Nederlands journalist is dan ook slechts de rol weggelegd van willoos propagandist van de abjecte propaganda van de Vereniging voor een totalitaire geneeskunde.

Nu is het aan u, journalisten,  om aan Nederland te laten zien hoe u zich tegen de propaganda-machine van de vereniging tegen de Kwakzalverij teweer stelt. 

Oproep aan alle 1836 artsen die lid zijn van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Beste collega’s! Leest het laatste nummer van uw tijdschrift van 2008, en beoordeelt  zelf of de uitingen in dit pamflet nog verenigbaar zijn met uw beroepsmoraal als arts en als weldenkend mens. En trekt uw onvermijdelijke conclusie! 

Bron: Cees Renckens. Over Integrated medicine of: struikroverij in de geneeskunde. Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, jaargang 119, 2008, nummer 4: pagina’s 4-9.

Gerelateerde artikelen

Berichten

 1. vanAndel schreef:

  Naar mijn bescheiden mening heeft dr. Renckens een buitengewoon grappige schrijfstijl met veel humor en boeiende scherpe stijlfiguren… Die standrechtelijk executie zal hij toch wel figuurlijk bedoelen lijkt mij…?

  Maar goed, graag reageer ik op die oproep aan de journalisten:
  Het IOCOB bestuur dat de Ned. journalisten objectief en kundig noemt, roept hier diezelfde objectieve journalisten op om een bepaald standpunt in te nemen.
  Deze oproep vind ik vreemd, want objectieve journalisten nemen geen standpunt in. Ik vraag mij af of het IOCOB bestuur van mening is dat journalisten objectief en kundig zijn wanneer ze aan een dergelijke oproep tegemoet komen. Of hoopt het IOCOB bestuur hier te kunnen profiteren van het feit dat de Nederlandse journalisten niet objectief zijn? Ik ben benieuwd naar uw reactie. MvG, Piet

 2. IOCOB schreef:

  IOCOB hoopt dat journalisten kennis nemen van de wijze waarop de VtdK argumenteert, zoals we dat op onze site vaak transparant maken in de rubriek Tegengif, opdat een ieder zijn eigen visie daarop kan ontwikkelen. Momenteel worden de opvattingen van de VtdK in de media vaak zonder tegenwicht weergegeven, en daar hoopt IOCOB verandering in te brengen.

 3. vanAndel schreef:

  Dat is interessant. U bent dus ook (net zoals de VTdK) ontevreden over de kwaliteit van de journalistiek. Misschien kunnen jullie (IOCOB en VTdK) wat dat betreft de handen ineenslaan. De ene organisatie vindt dat er teveel pro-alternatief wordt gebracht en de andere teveel pro-regulier… Daar moet toch uit te komen zijn!

  Overigens, ik vind die suggestieve opmerking over Naziliteratuur wel wat flauw. Het is m.i. heel interessant om deze literatuur te lezen; daarmee hoef je nog geen sympathie voor die ideologie te hebben… Het getuigt van een brede belangstelling in de wereld. Deze mooie eigenschap blijkt dr. Renckens dus te bezitten; dat moet IOCOB toch aanspreken?
  Gr, Piet

 4. Erik schreef:

  Gewoon een vervolg van Renkens ‘kankerfascisme’ zie
  http://www.iocob.nl/maatschappij/rode-kaart-voor-renckens.html

  Een vos …….. wel zijn …….. en niet zijn …….

 5. Erik schreef:

  Meneer van Andel,

  Ik dacht wat heeft U een goede tip gegeven; meneer R. heeft een leuke schrijfstijl.

  Ik heb al een hele tijd zitten lezen vandaag om die grapigheid te ontdekken………………..

  Ik vind geen grappigheid meneer van Andel.
  Zal er wel aan liggen dat ik ook weinig cabaretiers leuk vind?

  Eigenlijk vind ik R. gewoon heel erg eng fout:
  – om inhoud al heel lang en zeker
  – om nazi en fascisme te gebruiken
  Dat kan niet ‘punt uit’

 6. Erik schreef:

  Ik hoop op nog een heleboel uitspraken van de heren R. en V. van de VtdK.

  Op deze manier; GRAAG

  En ook graag nog wat opgestoken vingertjes en doen dan ook nog wat puntmutsjes erbij……………………………………………………

 7. vanAndel schreef:

  Beste Erik, Ik wil hier natuurlijk niet de pleitbezorger van de humor van dr. R. zijn, maar je herkent hem in ieder geval al van verre aan zijn stijl en retoriek.
  Zelf schreef u eerder dat de mensen die de wereld met een CAM-perspectief kunnen bekijken weten dat ironie gebezigd wordt om huidige politieke en journalistieke wanpraktijken aan de kaak te stellen… (http://www.iocob.nl/nieuws/verbod-op-kranten.html)
  Ik begin hier nu toch ernstig aan te twijfelen…

 8. Hendrick schreef:

  Het valt te hopen dat de ‘ buitengewoon grappige schrijfstijl’ en de ‘boeiende scherpe stijlfiguur’ die Piet van Andel toeschrijft aan het door Renckens gebezigde citaat van Hermann Goering in zijn contekstuele omgeving, niet maatgevend zijn voor de goede smaak in ons land.

  Anders dan Piet van Andel ons vervolgens voorhoudt impliceert de oproep van IOCOB aan de journalisten van Nederland dat de talloze benedenmaatse uitspraken van Renckens en zijn volgelingen niet kritiekloos door onze verslaggevers moeten worden geslikt. De Vereniging tegen de kwakzalverij vindt onze journalisten immers slechts bruikbaar – de gemiddelde journalist is volgens haar niet meer dan een medische analfabeet – om louter als doorgeefluik te dienen van haar (omstreden) opvattingen en deze vervolgens in brede kring verder te verspreiden. Een evenwichtige verslaggeving rondom het thema ‘complementaire geneeskunde’ kan echter slechts tot stand komen indien de journalist niet alleen vraagt naar het gedachtengoed van de Vereniging tegen de kwakzalverij maar vooral doorvraagt. Die attitude heeft niets met een eigen standpuntbepaling van de interviewer van doen, zoals Van Andel blijkbaar meent, maar is een kerntaak van de journalist. Dusdoende komt dan de waarheid aan het licht dat die Vereniging pleitbezorgster is van een totalitaire geneeskunde, die voor het overgrote gedeelte wetenschappelijk niet bewezen is. Onze krantenlezers kunnen dan zelf oordelen dat de talrijke hoorndolle uitspraken en dito verdachtmakingen van Renckens helemaal niet au serieux moeten worden genomen.

  Van Andel ziet tenslotte over het hoofd dat Renckens veel meer doet dan het enkele in de openbaarheid brengen van zijn opmerkelijke belangstelling voor Nazi-literatuur (hetgeen hem overigens vrijstaat). Renckens citeert immers met zichtbare instemming een citaat van de top-Nazi Hermann Goering om zijn afkeer van geintegreerde geneeskunde te uiten. Er valt alsdan moeilijk te ontkomen aan de daardoor gewekte associatie met de mensonterende afkeer van de top-Nazi Goering van Joden, homosexuelen, zigeuners en andere Untermenschen. Met die citeerwijze van Renckens in dit kader is dus van alles mis, heer Van Andel.

 9. vanAndel schreef:

  Geachte ‘Super Administrator’, beste Hendrick,

  dank voor uw toelichting. Als u deze opmerking van dr. R. zo interpreteert, begrijp ik dat u deze misplaatst en smakeloos vindt. Maakt u zich echter geen zorgen, dr. R. zal u echt niet standrechtelijk executeren met zijn Browning revolver (ik denk ook niet dat hij er één heeft, maar dat terzijde); ik ben er namelijk van overtuigd dat het ironie was. Hoe het ook zij, als we zo lang moeten discussiëren over de stijl (de vorm) i.p.v. de inhoud dan kan ik niet anders dan concluderen dat deze vorm wat ongelukkig gekozen was!

  Toch vind ik dat ook IOCOB hier kritisch naar zichzelf moet kijken, want deze losse opmerking (uit een lange jaarrede) wordt in dit artikel wel erg uit zijn verband getrokken om daarmee vervolgens journalistiek Nederland ervan te overtuigen dat de VTdK een abjecte propagandistische organisatie voor een totalitaire geneeskunde is (dat is toch ook niet erg objectief lijkt mij) en alle leden van de VTdK op te roepen hun conclusies te trekken. Daarbij overtreft de toon van dit artikel en van uw reactie die van dr. R. (hij doet er i.i.g. niet voor onder). U suggereert hier immers – zonder dat te verifiëren – dat dr. R. nazisympathieën heeft (immers: wie kent zo goed die literatuur? Etc. etc.).
  Maar goed, dr. R. was begonnen, dat is waar…

  De meest constructieve oplossing van dit vervelende probleem, lijkt mij om dr. Renckens even een email te sturen en te vragen wat hij nu precies met die opmerking bedoelde; misschien wilde hij alleen op een krachtige manier zeggen dat hij allergisch is voor al die verschillende in zijn ogen misleidende, verhullende synoniemen die voor de alternatieve geneeskunde gebruikt worden (complementair, integratief, etc).

  Ik hoop dat er een toelichting van dr. Renckens komt.

  Met hartelijke groet,
  Piet

 10. vera schreef:

  Het zal de heer van Andel toch niet ontgaan zijn, dat er veel meer wijzen zijn om je antipathie tegen alternatieve geneeskunde te verwoorden. Een misdadiger citeren lijkt me wat overthetop…

 11. michael schreef:

  U moet zich realiseren, dat de VtdK in de handen is van: Renckens, die nooit zelfstandig een medisch onderzoek opzette en uitvoerde, maar wel altijd kritiek op anderen heeft,
  Vermeulen die als hoogleraar neurologie op de TV te kennen gaf liever een puntmuts op te willen zetten om patienten te foppen, en
  van Dam die als gepensioneerd hoogleraar alle Nederlandse journalisten medisch analfabeten vindt…
  Dat plaatst al de uitingen van de VtdK in een duidelijk daglicht zou ik denken….

 12. rick schreef:

  Men schrijft Rencken en de VtdK abusievelijk de stijlvorm ‘ironie’ toe. Ironie is een lichte vorm van overdrijving om daarmee aan te duiden dat men iets anders bedoelt, een knipoog. Het citaat van Goebbels en zijn schietklare pistool duidt echter op een meer agressieve stijlfiguur, die van een vorm van sarcasme of zelfs cynisme.

  Rencken is evenzo weinig grappig als de Republikeinen die hun Democratische tegenstanders met een schietschijf hebben afgebeeld, tot op het moment dat een idioot daadwerkelijk besloot om enkele kogels door het hoofd van Democraat Gabrielle Giffords te jagen.

  Evenmin kan men Geert Wilders de laatste jaren beschuldigen van ironie. Zijn uitspraken over de ‘kopvoddentax’ en ‘minder Marokkanen’ hebben een agressie die weinig met de stijlfiguur ironie te maken heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.