Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen > Student > CAM studentenplatform

CAM studentenplatform

Share |
granulla: studenten geneeskunde, platform voor complementaire behandelwijzenGranulla is een landelijke studentenvereniging voor en door (geneeskunde)studenten en andere geïnteresseerde studenten met als doel: (geneeskunde)studenten op een open en kritische wijze laten kennismaken met niet-reguliere behandelwijzen zodat zij de toepassing van verschillende behandelwijzen op een professionele wijze kunnen overwegen. Hiernaast heeft de vereniging ten doen het stimuleren van een kritische, open en respectvolle houding naar de behandelwijzen, de behandelaars en de gebruikers ervan.

Oprichting 

Granulla is in 1990 officieel opgericht als vereniging. Het belangrijkste doel hiervan was het verenigen van de toen al actieve werkgroepen in de verschillende steden. Binnen Granulla en haar werkgroepen wordt gewerkt vanuit de visie dat het erkennen van niet-reguliere behandelwijzen in de reguliere geneeskunde constant op een open en kritische wijze overwogen dient te worden.

Granulla biedt het kader waarbinnen de lokale werkgroepen hun activiteiten kunnen ontplooien. Dit gebeurt voornamelijk door het bieden van de faciliteiten van een landelijk orgaan en door het geven van informatie. Op dit moment zijn er drie werkgroepen actief, verbonden aan de geneeskundefaculteiten van de universiteit Groningen, Nijmegen en Maastricht. De leden van Granulla studeren geneeskunde, biomedische wetenschappen, psychologie, verpleegkunde of volgen bijvoorbeeld de opleiding tot arts – klinisch onderzoeker. In hun studentenstad organiseren de werkgroepen regelmatig lezingen, workshops en symposia, open voor geneeskundestudenten maar ook andere geïnteresseerden.

De naam Granulla

In de naam granulla kan men de symboliek van het landelijk overleg terug vinden. Kleine korreltjes die samen één zijn, met de nadruk op de kracht van het kleine.
Het landelijke aspect komt ook op een andere wijze terug in het woord. Als men in Groningen in de trein stapt en via Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Leiden en Limburg (Maastricht) nogmaals naar Amsterdam gaat, dan vormen de eerste letters der steden waar een geneeskundefaculteit is gevestigd, samen de naam GRANULLA.

Werkgroepen

Granulla bestaat op dit moment uit drie actieve werkgroepen. Zij bevinden zich in Groningen (Machaon), Nijmegen (de Werkgroep Integrale Geneeswijzen of WIG) en Maastricht (de Commissie Complementaire Geneeswijzen of CCG). De hoofdactiviteit van de werkgroepen is het organiseren van workshops, lezingen en symposia in hun eigen stad. Maar een aantal van de werkgroepleden is ook actief op landelijk niveau (zie ‘Landelijke activiteiten’). Naast de werkgroepen zijn er een aantal ‘losse’ leden actief binnen de vereniging. Voor meer informatie over en/of contact met een werkgroep wordt u verwezen naar de website van Granulla.

Doelstellingen 

Het hoofddoel van Granulla wordt bereikt door het werken aan een viertal subdoelen. Deze doelen zijn: 

  1. het bevorderen van kennis bij (geneeskunde)studenten over verschillende behandelwijzen;
  2. het bevorderen van de dialoog over verschillende behandelwijzen tussen studenten onderling en studenten en de beroepsgroepen;
  3. het in stand houden van een platformfunctie om het contact met en tussen studenten, andere geïnteresseerden en de verschillende beroepsgroepen te faciliteren;
  4. het bevorderen van een kritische, open en respectvolle houding bij de (geneeskunde)student ten aanzien van de behandelwijzen en de gebruikers ervan.

Landelijke activiteiten 

Landelijk worden een aantal activiteiten geoganiseerd. Denk hierbij aan het Weekend Integrale Geneeswijzen (het WIG-weekend) dat jaarlijks plaatsvindt. Dit is een weekend waarin studenten workshops kunnen volgen gericht op het kennismaken met verschillende niet-reguliere behandelwijzen.
Verder probeert Granulla elk jaar een landelijke activiteit te organiseren zoals een landelijk symposium. En hiernaast faciliteert de vereniging initiatieven die het doel van de vereniging ondersteunen of hieraan wordt actief medegewerkt. Een voorbeeld hiervan is het introductieweekend Antroposofische Geneeskunde dat in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) wordt georganiseerd. Door middel van deze Antroposofische Zomeracademie krijgen geneeskundestudenten de kans om een introductie te volgen in de antroposofische geneeskunde.
Binnen de vereniging zelf wordt drie tot vier maal per jaar een algemene ledenvergadering georganiseerd. Deze vergaderingen zijn ingebed in een weekend waarin ook het bestuur vergadert en er gezamenlijk een activiteit op het gebied van niet-reguliere gehandelwijzen wordt bezocht. Hierdoor wordt intern gewerkt aan de subdoelen die hierboven staan beschreven.

Nieuwsbrief 

De Granulla nieuwsbrief is een viermaandelijkse uitgave voor geïnteresseerden binnen en buiten de vereniging. Er komt regelmatig een themanummer uit waarin een bepaald onderwerp wordt uitgediept. Verder is de nieuwsbrief een manier om de lezer op de hoogte te brengen van activiteiten binnen en buiten Granulla op het gebied van niet-reguliere behandelwijzen.

Syllabus 

Granulla heeft een syllabus ‘Complementaire Geneeswijzen’ uitgebracht. In 2007 is een geheel herziene druk van de syllabus uitgegeven die door de vereniging is samengesteld. De syllabus is ontstaan vanuit het idee dat er niet één waarheid bestaat, maar dat voor elke persoon en elke situatie bekeken moet worden wat de beste behandeling is. Dit geldt zowel voor reguliere als niet-reguliere behandelingen. Granulla vindt ‘kritisch kijken naar’ en ‘denken over’ erg belangrijk en door middel van de syllabus probeert de vereniging hier een bijdrage aan te leveren.

Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Granulla door te mailen naar granulla@gmail.com. Voor direct contact met een van de werkgroepen of bestuursleden wordt u verwezen naar de website van de vereniging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *