Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/id789499/domains/iocob.nl/public_html/wp-content/plugins/akfeatured-post-widget/ak_featured_post.php on line 353
Jomanda en Sylvia... - Stichting IOCOB

Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Jomanda en Sylvia…

Jomanda en Sylvia…

Share |
Onlangs opende zich een nieuw hoofdstuk in de Sylvia Millecam-affaire. Medium Jomanda en twee alternatieve artsen moesten op 30 oktober voor het eerst voor de strafrechter verschijnen in verband met de dood van Sylvia Millecam. Justitie besloot in 2006 Jomanda en de twee alternatieve artsen die hierbij betrokken waren, niet te vervolgen omdat er onvoldoende aanwijzingen zouden zijn voor strafbare feiten. Het Gerechtshof  Amsterdam sprak eerder dit jaar echter uit dat het OM alsnog tot vervolging moest overgaan. Dit op aandringen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Een kort commentaar.

Vereniging tegen de kwakzalverij tekende beroep aan

In ons stelsel van strafrecht beslist in principe uitsluitend de officier van Justitie, het Openbaar Ministerie dus, of een bepaalde zaak al dan niet zodanig strafwaardig/bewijsbaar is dat de daarbij betrokken persoon/personen door hem wordt/worden vervolgd (dat wil zeggen dat de zaak door hem aan de strafrechter wordt voorgelegd). Die bevoegdheid van de officier van Justitie wordt ontleend aan het zogeheten opportuniteitsbeginsel.

In de zaak-Millecam heeft de officier van Justitie aanvankelijk beslist niet tot vervolging van de daarbij betrokken artsen e.d. en van Jomanda over te gaan. Tegen die beslissing heeft de Vereniging tegen de kwakzalverij beroep aangetekend – hetgeen volgens ons strafstelsel mogelijk is – bij het Gerechtshof Amsterdam dat vervolgens heeft geoordeeld dat het Openbaar Ministerie de artsen e./d. en Jomanda toch moet vervolgen.

Dat zal dus alsnog gebeuren.

Meten met twee maten 

Hoe men ook over deze al zo lang slepende affaire denkt – Sylivia M. is al jaren geleden overleden – het is wel opvallend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Vereniging tegen de kwakzalverij zich muisstil houden en geen enkele activiteit richting het OM hebben ondernomen of denken te ondernemen om op vervolging aan te dringen van bijvoorbeeld de falende cardiologen uit het Radboud-ziekenhuis te Nijmegen en de ruzie makende specialisten uit het ziekenhuis Boxmeer, als gevolg waarvan bij deze droevige incidenten meerdere doden onder de patienten te betreuren zijn geweest. Recentelijk meldt de IGZ dat ten gevolge van onoordeelkundig handelen bij toepassing van medische technologie in ziekenhuizen jaarlijks tientallen doden vallen. Over vervolging van eventuele schuldigen wordt niet gerept.

Daarmee laden het OM en de IGZ wel de schijn op zich hier met twee maten te meten. Als een complementaire behandelaar een medisch bedrijfsongeval veroorzaakt, zitten de Vereniging en de IGZ er direct bovenop, maar als een vergelijkbaar, ja zelfs veel ernstiger, ongeval in de reguliere sector plaats vindt, valt er opeens een oorverdovende stilte.

Deze rechtsongelijkheid is ons inziens niet alleen opvallend maar zij tast ook het fundament van het recht aan.

Met de handhaving van de gelijkheid voor de wet van alle burgers, inclusief de reguliere en alternatieve dokters, staat of valt immers het gezag van het recht.

En dan de koppeling tussen deze affaire en kwakzalverij. Kwakzalverij omschreven zoals de Vereniging tegen de Kwakzalverij dat doet. Op hun website staat: Onder kwakzalverij verstaan we het toepassen van behandelmethoden en/of onderzoeksmethoden waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond. Volgens een directeur van de KNMG is dat meer dan de helft van alle hedendaagse reguliere geneeskunde. Meten met twee maten komt dus ook hier voor. En de Vereniging gebruikt wederom wijlen Sylvia Millecam om de publieke opinie op te zetten tegen de complementaire geneeskunde. Het is behoorlijk misselijkmakend.  

Gezondheidszorg anno 2020

Waar zullen we staan in 2020? Is iedere arts dan doodsbang om iets fout te doen en aangeklaagd te worden? Wordt het een puur defensieve geneeskunde, met een overmaat aan diagnostiek, formulieren, protocollen en dwingende richtlijnen? Het ziet er wel naar uit dat de angst regeert binnen onze maatschappij. Zo veel aandacht als aan deze casus is besteed doet dan ook de principiele vraag rijzen of er ook zoveel publiciteit zou zijn geweest zijn als Sylvia Millecam gewoon mevrouw Janssen had geheten die door toedoen van een reguliere behandelaar zou zijn overleden? 

Addendum voor het perspectief

Nederland werd niet zo lang geleden opgeschrikt door ernstige medische blunders in het ziekenhuis Boxmeer. Het gevolg: 7 overleden patiënten en vele blijvend invalide patiënten. Volgens Shell-directeur de heer Rein Willems in zijn onderzoeksrapport www. snellerbeter.nl is dit slechts het topje van de ijsberg. In dat rapport wordt ook vermeld dat elke dag 4 tot 16 patiënten door medische blunders overlijden in Nederlandse ziekenhuizen. Oorzaak daarvan is volgens de heer Willems de structurele onveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen o.a. door medische specialisten die ruzie met elkaar hebben en slecht of helemaal niet met elkaar communiceren. Net zoals in Boxmeer. En wat te denken over de recente gebeurtenissen in het IJsselmeer-ziekenhuis alwaar een niet-steriele operatiekamer door de medische specialisten niettemin langdurig werd gebruikt terwijl zij wisten dat hierdoor ontoelaatbare risico’s door hun patienten werden gelopen? En de tientallen doden door technologische fouten in ziekenhuizen ?

Moraal der dubbelzinnigheid van de Vereniging tegen de kwakzalverij 

Over deze, met regelmaat helaas voorkomende en zeer ernstige, regulier-medische bedrijfsongevallen zwijgt de Vereniging tegen de kwakzalverij in alle talen terwijl zij anderzijds de tragische gebeurtenissen rondom Sylivia Millecam luidkeels en tot in den treure publicitair uitbuit om de complementaire geneeskunde in diskrediet te blijven brengen. Deze bedenkelijke morele dubbelzinnigheid in de opstelling van de Vereniging tegen de kwakzalverij moet dan ook voortdurend en met kracht aan de kaak worden gesteld. Als reguliere artsen in de hiervoor geschetste situaties zulke ernstige fouten maken werken zij immers niet evidence based medicine (EBM) en zijn zij volgens de definitie van de Vereniging tegen de kwakzalverij dus eveneens kwakzalvers in optima forma die voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen. Maar de Vereniging houdt haar doorgaans zo opvallend grote mond nu opeens stijf gesloten en onderneemt geen enkele actie richting het OM.

In elk geval dient deze stuitende moraal der dubbelzinnigheid van de Vereniging tegen de kwakzalverij ook niet aan de aandacht te ontsnappen van onze volksvertegenwoordigers. En van onze strafrechters die binnenkort tot een oordeel worden geroepen in de zaak-Millecam, mag worden verwacht dat zij bij hun oordeel ook het feit zullen meewegen dat reguliere artsen aan wie in de hiervoor genoemde voorbeelden mogelijk even ernstige, zo niet ernstiger, feiten kunnen worden verweten, vooralsnog tuchtrechtelijk en strafrechtelijk geheel vrij uitgaan omdat het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Vereniging tegen de kwakzalverij bewust de andere kant uitkijken. Gelijkheid voor het recht? Of toch duidelijk meten met twee maten?

 

Bron: https://www.nevemedis.nl/actueel/ac_boxmeer.htm 

 

Berichten

 1. Moza schreef:

  Er is een bijbels principe dat er een herder is die zijn schapen hoedt.
  Als je als ‘schaap’ (een persoon dus, deel van de ‘kudde’) tussen en met alle anderen laat indoctrineren door het 24uurs bombardement van reclames die je moeten verleiden tot ‘consumeren’ , dan ben je vroeger of later dus het "produkt van je opvoeding".
  Naast het "produkt van je thuisopvoeding, door je ouders die vaak ook het produkt van de maatschappelijke opvoeding zijn…)
  Die ‘opvoeding’ is erop gericht jou de producten van de multinationals te laten ‘nuttigen’ en gebruiken.
  Deze producenten houden geen rekening met de fysieke en geestelijke gezondheid van hun afnemers (de consument) want daar zijn er toch genoeg van, en dwingen de consument (een schaap is onmondig en gelooft en doet alles wat hem vertelt wordt) tot het aanschaffen op grote schaal van onnutte dingen en het verorberen van ongezonde voedings en genotsmiddelen.
  Het gaat de producent en natuurlijk ook de overheid die het bruto nationaal produkt als meest urgent het hoogst in het vaandel heeft staan dus allereerst om de omzet, om geld.
  Het zit namelijk zo;wij zijn er voor de overheid … en niet andersom !)
  De consequenties daarvan zijn al jaren keihard op ons bordje gedeponeerd in de vorm van een ontregelde samenleving met overvolle ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en gevangenissen, het schaap ofwel de mens … kan de overmaat van consumeren niet meer aan en verwordt tot de som der delen en dat is destructie, verrotting,verroesting, uit elkaar vallen van structuren, zowel van de maatschappij in zijn geheel alsook van lichaamsstructuren in delen en uiteindelijk ook in zijn geheel(kanker)
  Je wordt dus in een samenleving als in NL dus welhaast automatisch PATIENT, het kan kort duren of wat langer, maar het "deurkozijn" rot een keer door, of het "tuinhekje" roest een keer door…
  De metaforen die ik gebruik zijn m.i. beeldend genoeg en laten zien dat als je je als ‘schaap’ uiteindelijk ziek hebt geconsumeerd aan het JUNKFOOD uit de supermarkt, de drank en de sigaretten en de stress van je werk, hypotheek of je relatie-s dan rot of roest je lichaam langzaam door en valt er misschien in het begin nog wat te repareren, op te lappen, maar van binnenuit lossen de structuren die zorgen voor je basisgezondheid, je vitaliteit, je stevigheid langzaam op en is er voor de smid niets meer te lassen en voor de timmerman niets meer te timmeren simpelweg omdat er geen basis meer is, geen vlees …
  Zo, met een lange omweg toch uitgekomen bij "de patient" in dit geval Sylvia Millecam.
  Als je kanker hebt is dat een laatste fase, een laatste poging van je lichaam(scellen) om te redden wat te redden is…. en; bekende nederlander of Truus van de hoek… als je kanker hebt duurt je zwaar gehandicapte leven niet zo heel lang meer… en helpen zowel Cees Renckens cs als Jomanda bitter weinig tegen de destructie in jouw lijf.
  Maar niet alleen Sylvia, maar met haar de vele tienduizenden die jaarlijks de gang naar de dokter of ziekenhuis maken omdat ze aan het (sorry hoor) verrotten of verroesten zijn !
  Je kunt en mag niet verwachten van een arts of therapeut dat ze de gevolgen van jouw leefstijl maar eventjes voor je oplossen, je kunt niet je leven lang aan-vreten-roken-zuipen-stressen en dan een pilletje gaan halen om dat maar even te genezen.
  En zo ook met Sylvia, en ik weet ook niet of er genetische factoren een rol speelden of andere oorzaken zijn geweest, maar is essentie zijn de meeste kwalen en ziekten "eigen schuld, dikke bult" !
  Dus zal je je als kwetsbaar "schaap" moeten zetten tot de stap naar het "regisseursschap", wordt regisseur van je eigen leven en laat je niet langer meer misleiden door drogredenerende fabrikanten en overheden die enkel en alleen op jouw geld uitzijn, je weet toch; schapen worden hun leven lang geknipt en geschoren!
  Als je dus met een ziekte als KANKER bij een hulpverlener komt, weet dan dat hij of zij daar meestal weinig meer aan of mee kan doen dan je te ondersteunen, het lichaam weer vitaliseren in de hoop dat de celstructuren zich zodanig herstellen dat de ziekte wordt weggedrongen, dat de weerstand wordt opgebouwd ipv afgebroken zoals bij Chemo-behandelingen.
  Aan doorgeroeste hekjes valt weinig meer te lassen.
  Mentaliteitsverandering zal ten eerste moeten plaatsvinden in een samenleving als de onze, dan zullen zaken als van Sylvia Millecam ook niet meer misbruikt kunnen worden door de beheersers van de macht, van de "herders" van onze samenleving, dan zullen er door een gezonde denk en dus leefwijze drastisch minder ziekten zijn, PREVENTIE is dus het toverwoord om in de komende 20 / 30 jaar (?) een samenleving te creeren die het kan doen met een kwart van de Therapeuten artsen en ziekenhuizen.
  Dan zal er ook een andere moraal heersen.
  Toch … bestaat deze wereld uit en door de tegenstellingen die elkaar in evenwicht moeten houden, maar daar nu de weegschaal ernstig uit evenwicht is ten nadele van het gezonde verstand en dus ook een gezonde samenleving, KAN het niet anders dat er nu een fase is aangebroken tot herstel van het zo precaire evenwicht.
  Maar kijk naar de wereld die nu in krampachtige pogingen tracht de oude machtsstructuren te behouden uiteindelijk zal overgaan naar een meer harmonieuzer en evenwichtiger
  tijdsgewricht.
  JIJ, bent de BELANGRIJKSTE mens op deze wereld !
  Voor jezelf …
  Zorg dus ook goed voor jezelf en laat het niet aankomen op een bezoek aan een arts (medicijn-man-vrouw-voorschrijver) die je chemische preparaten laat slikken waaraan de daaraan gerelateerde bijwerkingen jaarlijks ca 1500 mensen aan overlijden, of kies niet voor een verrottingsfase in je leven waarna je onder het mes moet, je wordt ge-OPEN-reerd, je krijgt een zware NARCOSE waar je systeem ernstig onder lijdt en je blijvende gevolgen van ondervindt, je krijgt een "by’pass" en zware medicijnen om afstoting te voorkomen en de daarbijbehorende bijwerkingen …
  Tja, hel en verdoemenis staan ons te wachten bij een leefstijl die de meesten in dit land als normaal zien. Wordt geen Kankerpatient, wordt je eigen Coach en verdiep je in gezonde en dus onbespoten voeding, laat alles staan wat geraffineerd is (vele slimme sujetten… zijn ook geraffineerd en trekken jou een poot uit…) geraffineerde voeding is etenswaar waar de essentie uit is gehaald, die weliswaar "lekker" is, maar je lichaam berooft van die essentiele stoffen die zo belangrijk zijn om een ziekte als kanker te voorkomen.
  Geraffineerde "voeding" trekt je een poot uit…
  Laat Sylvia Millecam en al die "naamlozen"die jaarlijks tenondergaan aan die verschrikkelijke ziekte als voorbeeld dienen om het anders te doen, beter, om uiteindelijk als gezond mens te sterven, want dat kan namelijk, je hoeft helemaal geen zogenaamde ouderdomsziekten te krijgen, wat dat zijn geen ouderdomsziekten, dat zijn verrottingsverschijnselen doordat je je hekje niet goed hebt onderhouden, vervuiling, verzuring… je kunt op hoge leeftijd gewoon in goede gezondheid sterven, over-geleidt-worden omdat het lichaam gewoon OP is, want ook dat is deel van dit aardse bestaan, we zijn hier om te leren en te veranderen en na zo’n 120 jaar is je hart gewoon versleten omdat ie daarop is gebouwd.
  En ALS je dan wat krijgt… dan mag je zelf kiezen of je een Natuurlijke behandeling wilt of een Chemische…
  Lees, Leer en LEEF !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *